In de overlijdensrisicoverzekering is vastgelegd wie de uitkering krijgt. Het kan gaan om de wettelijke erfgenamen, maar een andere begunstiging is ook mogelijk. In de polis kan een naam staan van de verkrijger van de uitkering. Een andere optie is het omschrijven van de begunstigde, zoals de echtgenoot of echtgenote. Bij verpanding ligt het nog weer anders.

Hier zijn enkele veelvoorkomende scenario’s:

  1. Partner/begunstigde(n): De meest gebruikelijke situatie is dat de partner of echtgenoot als begunstigde wordt aangewezen. In geval van overlijden van de verzekerde zal de uitkering naar de partner gaan.
  2. Kinderen: Het is ook mogelijk om de kinderen als begunstigden aan te wijzen. In dit geval ontvangen de kinderen de uitkering bij het overlijden van de verzekerde.
  3. Specifieke begunstigde: Het is ook mogelijk om een specifieke persoon of meerdere personen als begunstigden aan te wijzen, los van de relatie met de verzekerde. Dit kunnen bijvoorbeeld ouders, broers, zussen of andere naaste familieleden of vrienden zijn.