In de overlijdensrisicoverzekering is vastgelegd wie de uitkering krijgt. Het kan gaan om de wettelijke erfgenamen, maar een andere begunstiging is ook mogelijk. In de polis kan een naam staan van de verkrijger van de uitkering. Een andere optie is het omschrijven van de begunstigde, zoals de echtgenoot of echtgenote. Bij verpanding ligt het nog weer anders.