Een verzamelgraf, ook wel gemeenschappelijk graf genoemd, is een graf waarin meerdere overledenen worden begraven. In tegenstelling tot individuele graven, waar elk graf specifiek is toegewezen aan één persoon, worden in een verzamelgraf meerdere lichamen bij elkaar begraven, vaak in afzonderlijke compartimenten of lagen. Verzamelgraven kunnen worden gebruikt in situaties waarbij er beperkte ruimte is op een begraafplaats, bij rampen waarbij meerdere slachtoffers zijn, of in culturen en gemeenschappen waar het delen van een graf een traditionele praktijk is.