Een kerkhof, ook wel begraafplaats genoemd, is een speciale locatie die is ontworpen voor de begraving van overleden mensen. Het is vaak een stuk grond dat is aangewezen en ingericht voor het begraven van lichamen of het plaatsen van urnen na crematie. Kerkhoven worden vaak geassocieerd met religieuze instellingen, zoals kerken, maar ze kunnen ook worden gevonden op andere plekken.