Uitleg

Op jonge leeftijd kun je voor kinderen al een uitvaartverzekering afsluiten, om er vervolgens voor te betalen tot het kind een bejaarde is. Kan dat niet anders? Ja, dat kan! Verzeker het overlijden goedkoop en spaar de rest op.

Geenuitvaartverzekering.nl biedt met een berekening inzicht in wat de uitvaartverzekering jou kost en wat het goedkopere alternatief is. Betaal niet teveel en verzeker het risico en spaar zelf.

De uitvaartverzekeraars adviseren nu een verzekerd bedrag van €8.000 tot €12.000. Dit bedrag moet nu voldoende zijn voor het betalen van een uitvaart. Dat trek ik niet in twijfel, maar wat is het adviesbedrag over tien jaar?

Uitgaande van de gemiddelde inflatie van 1,5% per jaar, komen de kosten over tien jaren uit op: €9.250 tot €14.000. Dus moet je weer een extra polis afsluiten bij de verzekeraar. Je kunt het verzekerd bedrag ook indexeren, maar dat gaat je natuurlijk wel geld kosten.

Waarom niet gewoon gelijk €20.000 verzekeren? De uitvaartverzekeraars doen dat mede niet omdat de premie dan te hoog uitkomt. Geleidelijk hogere maandlasten doorvoeren is eenvoudiger verteerbaar voor verzekerden.

Ik heb al meerdere begrafenissen en crematies van dichtbij meegemaakt. In alle gevallen was het verzekerd bedrag in de uitvaartverzekering onvoldoende voor het betalen van de kosten. Je kunt je druk maken over de zeer hoge facturen van de uitvaartverzorgers, maar dat gaat je niet helpen. Zorg er liever voor dat er voldoende kapitaal beschikbaar is. Nabestaanden kunnen beter teveel uitgekeerd krijgen dan te weinig.

Mijn advies is niet om de bestaande uitvaartverzekering te beëindigen en over te stappen naar een overlijdensrisicoverzekering. Voor een dergelijk advies moet eerst een gedegen onderzoek verricht worden. Mensen die ziek zijn of zijn geweest, kunnen namelijk voor een overlijdensrisicoverzekering geweigerd worden. Bijvoorbeeld omdat ze in het verleden hartproblemen hebben gehad of geleden hebben aan kanker.

Geenuitvaartverzekering.nl richt zich op Nederlanders die nu niet of ruim onvoldoende verzekerd zijn. De basis is de berekeningstool op de homepage. De uitkomsten zijn geen advies maar een weergave van de financiële mogelijkheden.

Ja, op dit moment zijn de gemiddelde kosten van een uitvaart lager. Toch kan het geen kwaad om de nabestaanden een extra bedrag ter beschikking te stellen. Met het extra bedrag kunnen nabestaanden aanvullende kosten opvangen. Vaak zal een bedrag van €20.000 nog onvoldoende zijn voor het opvangen van kosten. Vooral als door het overlijden binnen een gezin een inkomen wegvalt.

Wil je een overlijdensrisicoverzekering die afgestemd is op jouw situatie en de situatie van de nabestaanden? Plan dan een afspraak in met een financieel adviseur.

Het principe van Geenuitvaartverzekering.nl is dat je maandelijks goedkoper uit bent met een overlijdensrisicoverzekering. Het bespaarde bedrag reserveer je op een spaarrekening. Over een langere periode gerekend gaat het om een bedrag van tienduizenden euro’s. Het gespaarde bedrag ziet de Belastingdienst als vermogen. Er geldt een vrijstelling van €57.000 aan vermogen.

Ja, dat kan. Voor de berekeningen ga ik uit van €20.000 om een goede vergelijking te kunnen maken met het verzekeren via een uitvaartverzekering. Houd er wel rekening mee dat je dezelfde kosten (afsluitkosten of distributiekosten) betaalt aan de verzekeraar bij een lager verzekerd bedrag.

Je moet dus voorkomen dat je meerdere overlijdensrisicoverzekeringen moet afsluiten op langere termijn. Je kunt overigens ook een hoger bedrag verzekeren. Je wilt bijvoorbeeld de nabestaanden nog een bedrag nalaten bij overlijden voor de einddatum van de verzekering.

Ja dat kan. Bij het aanvragen van een overlijdensrisicoverzekering kun je op de website van de verzekeraar aangeven dat twee personen verzekerd moeten worden. Een berekening maken op Geenuitvaartverzekering.nl uitgaande van twee personen is niet mogelijk.

Rokers hebben statistisch een grotere kans om op jonge leeftijd te overlijden. Geenuitvaartverzekering.nl gaat voor de berekeningen uit van een niet-roker. Rokers kunnen dus geen berekening maken. Ben je gestopt? Dan zien verzekeraars jou nog niet gelijk als een niet-roker. Je moet eerst een aantal jaren gestopt zijn. De eisen voor niet-rokers verschillen per verzekeraar.

Ik reken geen kosten. Mijn verdienmodel is het afsluiten van de overlijdensrisicoverzekering via mijn website en advertenties. De link gaat naar de verzekeraar en daar kun je de overlijdensrisicoverzekering afsluiten. Je sluit dus de verzekering af zonder dat je advies krijgt. De verzekeraar rekent kosten voor het afsluiten van de verzekering.

Verzekeraars rekenen wel kosten voor het afsluiten van een uitvaartverzekering en een overlijdensrisicoverzekering. De omvang van de kosten verschilt. Hieronder tref je indicatief de kosten aan die verzekeraars in rekening brengen.

Uitvaartverzekering:
De kosten liggen ongeveer tussen: €50 en €125. Het worden distributiekosten genoemd en ze zitten vaak verwerkt in de premie.

Overlijdensrisicoverzekering:
De kosten variëren ongeveer van €70 tot €145. Er kunnen uitschieters naar boven tussen zitten.

Bij het afsluiten van deze verzekeringen via een bemiddelaar kunnen de kosten hoger uitpakken. Geenuitvaartverzekering.nl is geen bemiddelaar, en rekent ook geen kosten.

Veel verzekeraars hanteren een minimum leeftijd van 18 jaar voor een overlijdensrisicoverzekering. Om verwarring te voorkomen kun je op Geenuitvaartverzekering.nl geen berekeningen voor kinderen maken, maar dat wil nog niet zeggen dat er geen alternatief is.

Neem voor een goed onderbouwd advies contact op met een verzekeringsadviseur.

Voor hogere leeftijden is het vergelijken van de uitvaartverzekering en de overlijdensrisicoverzekering lastiger. Een premiebetaling tot 65 jaar is in dat geval bij sommige uitvaartverzekeraars niet meer mogelijk. Hierdoor gaat de vergelijking niet meer op.

Voor de premie voor de uitvaartverzekering is uitgegaan van een betaling tot 65 jaar. Als je kiest voor het combineren van een overlijdensrisicoverzekering en sparen, reserveer je 5 jaar langer op een spaarrekening.

Dat klopt inderdaad, maar voor de vergelijking was dit onvermijdbaar. Daar zit wel een keerzijde aan. Bij overlijden tussen het 65e tot het 70e jaar, krijgen de nabestaanden €20.000 uit de overlijdensrisicoverzekering plus het voor de uitvaart op de spaarrekening gereserveerde bedrag.

Als je kijkt naar de huidige spaarrentes van 0,03% tot 0,25% klinkt een gemiddelde van 2,64% erg onrealistisch. Maar het gemiddelde is niet uit de lucht gegrepen. Het is gebaseerd op statistieken van het CBS en Moneyview.

Vergeet niet dat van 1991 tot 2012 de spaarrente (ruim) boven de 2% zat. De ontwikkeling van de spaarrentes is niet te voorspellen, dus kan ik alleen maar uitgaan van rendementen uit het verleden. Op termijn zullen ze weer stijgen, maar wanneer en met hoeveel is onbekend. Hieronder tref je een overzicht aan van de gemiddelde spaarrentes sinds 1991 tot 2017.

Historie rente spaarrekening