Een overlijdensrisicoverzekering komt tot uitkering na overlijden van de verzekerde op de polis. De ontvangers van de uitkering moeten over de uitkering afrekenen met de Belastingdienst, maar het kan anders zijn.

De uitkering uit een overlijdensrisicoverzekering valt volgens de wettelijke regels niet in de nalatenschap. Op moment van overlijden hoort de uitkering namelijk niet tot het vermogen van de overledene. Maar helaas kan er wel erfbelasting over verschuldigd zijn. Het blijft alsnog belastingvrij als de premie niet ten laste is gegaan van het vermogen van de overledene.

Hoe zit het met de belastingheffing?

De uitkering uit de overlijdensrisicoverzekering wordt opgeteld bij de nalatenschap. Over het totaal wordt eerst de vrijstelling verrekend en over de rest betalen de erfgenamen erfbelasting. De hoogte van de vrijstelling is afhankelijk van de relatie van de ontvanger tot de overledene. Voor een partner geldt een vrijstelling van €661.328 (2020) en voor kinderen €20.946. Over de rest rekenen de erfgenamen af met de Belastingdienst. Voor de tarieven verwijs ik naar de website van de Belastingdienst.

De uitkering uit de overlijdensrisicoverzekering wegstrepen tegen de hypotheekschuld

Vaak worden overlijdensrisicoverzekeringen afgesloten in combinatie met een hypotheek. In dat geval kan de uitkering gebruikt worden voor het aflossen van de hypotheekschuld. Dan heeft de uitkering uit de overlijdensrisicoverzekering geen invloed op de hoogte van de erfbelasting.