Wat is een grafzerk?

Een grafzerk is een platte, horizontale steen of plaat die op een graf wordt geplaatst om de locatie van het graf te markeren. Grafzerken worden vaak gebruikt om de namen, geboorte- en sterfdata van de overledene weer te geven, evenals andere inscripties of symbolen die betekenisvol zijn voor de persoon of familie die er begraven ligt. Grafzerken kunnen gemaakt zijn van verschillende materialen, zoals marmer, graniet of ander steenachtig materiaal.