Met spaargeld de uitvaartkosten betalen

Heb je voldoende geld achter de hand voor het betalen van de uitvaartkosten? In dat geval hoef je geen overlijdensrisicoverzekering of uitvaartverzekering af te sluiten voor het betalen van de uitvaartkosten. Zorg er wel voor dat het geld beschikbaar blijft en groeit in verband met de steeds verder stijgende uitvaartkosten.


Sparen voor de uitvaartkosten

Sparen voor de uitvaartkosten in plaats van het verzekeren is geen volwaardige vervanging. Je weet namelijk niet wanneer je overlijdt. Als je relatief jong overlijdt, wil je de nabestaanden niet belasten met kosten omdat jij niet verzekerd bent. Met een overlijdensrisicoverzekering kun je het financiële risico tijdelijk oplossen. De uitvaartverzekering loopt levenslang door.


Uitkering uitvaartverzekering – Hoeveel belasting betaal ik er over?

Na overlijden van de verzekerde komt de uitvaartverzekering tot uitkering. Hoe gaat de Belastingdienst om met deze uitkering? Betalen de nabestaanden er ook belasting over?

Met de uitvaartverzekering kunnen de nabestaanden de uitvaartkosten geheel of gedeeltelijk betalen. Het zou wel erg zuur zijn als ze over de uitkering ook nog moeten afrekenen met de Belastingdienst, en dat is gelukkig ook niet zo. Tegenover de uitkering staan namelijk uitvaartkosten.

Hoe zit het als de uitkering hoger is dan de uitvaartkosten?

Stel, de uitvaartkosten bedragen €7.000. De overledene had een uitvaartverzekering waaruit een uitkering volgt van €9.000. De nabestaanden houden dus €2.000 over. Ook in dit geval hoeft er niet afgerekend te worden met de Belastingdienst. Uiteraard kan de nalatenschap wel belast zijn met erfbelasting en na uitkering telt de nalatenschap mee bij het berekenen van de hoogte van het vermogen van de erfgenamen.

Betaalt de Belastingdienst mee als de uitkering uit de uitvaartverzekering te laag is?

Helaas is dat niet het geval. De erfgenamen kunnen hiervoor een deel van de nalatenschap gebruiken. Dit kan wel weer een besparing opleveren aan erfbelasting.


Wie betaalt de uitvaartkosten als er geen uitvaartverzekering is?

Na een overlijden komen de uitvaartkosten voor rekening van de nabestaanden. In de meeste gevallen kunnen de kosten worden gedragen door de uitkering uit de uitvaartverzekering of de overlijdensrisicoverzekering. Als deze verzekeringen er niet zijn, krijgen de nabestaanden een factuur van de uitvaartverzorger.

De uitvaartkosten kun je zo laag mogelijk houden, maar ook dan lopen de kosten nog steeds in de duizenden euro’s. De nabestaanden kunnen de kosten betalen met de erfenis als er geen verzekering is die de kosten draagt. In het geval de nabestaanden voldoende geld erven, kunnen de uitvaartkosten daarmee betaald worden. De erfenis kan ook hoofdzakelijk bestaan uit schulden. Ook dan zijn de uitvaartkosten nog steeds het probleem van de nabestaanden.

Kunnen de nabestaanden de erfenis weigeren?

Ja dat kan, ze kunnen de erfenis verwerpen of beneficiair aanvaarden. In het laatste geval aanvaarden de nabestaanden de erfenis wel, maar ze kunnen niet aangesproken worden als de hoogte van de schulden de waarde van de bezittingen overtreft. Maar ook bij het beneficiair aanvaarden of het verwerpen van de erfenis, worden de kosten van de uitvaart nog steeds verhaald op de opdrachtgevers. In de meeste gevallen zijn dat alsnog de nabestaanden. Het niet verzekeren van de uitvaartkosten kan dus grote gevolgen hebben.

Wat als de nabestaanden de kosten niet kunnen betalen zonder een uitvaartverzekering?

In dat geval wordt het een schuld die de erfgenamen op naam krijgen. In een uiterste geval kunnen de nabestaanden bij de gemeente aankloppen voor financiële bijstand.

Loop dus geen risico en reserveer een bedrag voor het betalen van de uitvaartkosten of sluit een overlijdensrisicoverzekering of een uitvaartverzekering af.


Belastingvrij sparen voor de uitvaartkosten

Een veel gehoord bezwaar voor mijn alternatief voor de uitvaartverzekering is dat je belasting moet betalen over spaargeld. Je rekent namelijk niet af over de waarde in de uitvaartverzekering, maar wel over jouw spaargeld. Maar dit bezwaar kan van tafel. Vanaf 2021 of 2022 hoef je namelijk geen vermogensrendementsheffing meer te betalen over spaargeld tot €440.000.

Op de homepage kun je berekenen wat de overlijdensrisicoverzekering  kost ten opzichte van de uitvaartverzekering. Deze vergelijking lijkt te kort door de bocht, omdat de overlijdensrisicoverzekering een einddatum heeft en de uitvaartverzekering niet. Maar door het opbouwen van een eigen spaarkapitaal kun je dit bezwaar wegnemen.

De vermogensrendementsheffing vervalt voor de meeste Nederlanders

Op dit moment betaal je belasting over jouw vermogen. Er geldt een vrijstelling van € 30.360 (2019), over het meerdere betaal je belasting. Het is een vrijstelling per belastingplichtige, dus partners hebben de dubbele vrijstelling. Ongeveer drie miljoen Nederlanders worden nu aangeslagen voor deze vermogensrendementsheffing,  maar de meesten in de nabije toekomst niet meer. De heffing aanpassen per 2020 gaat de Belastingdienst niet meer lukken. Het streven is nu 2021 of 2022.

Ook wel zo eerlijk

De spaarrente is bijna nul, maar je moet er wel belasting over betalen. De heffing is de afgelopen jaren al verlaagd voor de ‘kleine’ spaarders, maar nu worden veruit de meeste Nederlanders vrijgesteld.

Wil je weten of de ORV in combinatie met sparen iets voor jou is voor het bekostigen van de uitvaart? Bereken het op de homepage.


Waarom een dure kist bij een crematie?

De kist is een duur onderdeel van de uitvaartkosten. Je wilt het beste voor de overledene, dus je gaat niet bezuinigen op de kosten. Toch vind ik het erg vreemd dat je tot €1.000 voor een kist betaalt voor een crematie. Waarom worden kisten niet gerecycled? Het is misschien een vreemd idee, maar ik zie mogelijkheden om de uitvaartkosten te verlagen.

Een grafkist kost meestal tussen €600 tot €1.000. Een grafkist van bijvoorbeeld Amerikaans massief vurenhout ziet er zeer goed uit, maar is nog duurder. Na de dienst wordt ook de kist de oven in geschoven. Wat nu als het gebruikelijk wordt om niet meer echt een kist te gebruiken voor een crematie? Het lichaam komt op een soort tafel. Daar omheen wordt de kist vastgeklikt als een soort ombouw. Na de dienst gaat de ombouw er weer om weg en kan weer worden gebruikt voor een volgende dienst. Dit geeft een besparing in kosten en het milieu wordt ook nog ontzien. De meeste nabestaanden zullen hier niets voor voelen, maar volgens mij komt dat vooral doordat het niet gebruikelijk en gangbaar is.

Nabestaanden durven niet te bezuinigen op de uitvaartkosten

Er zijn twee redenen waarom nabestaanden niet op het geld letten als het gaat over het regelen van de uitvaart voor hun geliefden. Ten eerste willen ze naar anderen niet uitstralen dat ze bezuinigen op de uitvaart en ten tweede kunnen ze het voor zichzelf niet verantwoorden tegenover de overledene. Het tweede issue kun je oplossen door bij leven de uitvaart al te bespreken. Het eerste issue hoeft geen probleem te zijn bij een uitvaart. Anderen kunnen niet zien dat het een gerecyclede kist is.

Meer geld beschikbaar voor zaken die belangrijk zijn

De besparing door de gerecyclede kist kan weer gebruikt worden voor andere onderdelen van de uitvaartdienst die nabestaanden belangrijker vinden. Investeer het geld bijvoorbeeld aan een bloemenzee tijdens de uitvaart. Of om een sieraad aan te schaffen met daarin een deel van de as.

Overleg met je naasten hoe ze hun eigen uitvaart zien. Het is geen gezellig onderwerp, maar het schept wel duidelijkheid. En door over de dood te praten, waardeer je ook beter dat jullie elkaar nog hebben.


Veel mensen zijn onderverzekerd voor de uitvaartkosten

Heb je een uitvaartverzekering die vele jaren geleden is afgesloten? Grote kans dat je inmiddels onderverzekerd bent. Door inflatie stijgen de uitvaartkosten, maar de verzekerde bedragen in uitvaartverzekeringen stijgen vaak niet mee. Na jouw overlijden moeten de nabestaanden dus vaak bijbetalen. Dat kun je voorkomen met een hoog verzekerd bedrag, maar dat gaat je natuurlijk ook weer meer premie kosten.

Bij het regelen van de uitvaart willen de nabestaanden niet bezuinigen op de kosten. Het moet een waardig afscheid worden met alles dat daarbij hoort. Na de uitvaart volgt de rekening. Als het verzekerd bedrag in de uitvaartverzekering niet hoog genoeg is, houden de nabestaanden een kostenpost over. Dat kun je voorkomen.Vertrouw niet blind op de uitvaartverzekering

De meeste mensen weten niet wat er wordt uitgekeerd bij hun overlijden. Ook niet zo vreemd, je kijkt de verzekeringspapieren pas door als het echt noodzakelijk is. Toch is het wel verstandig om daar de controle over te houden. Je wilt voorkomen dat jouw naasten er dan pas achter komen dat je voor een veel te laag bedrag verzekerd bent.

Kijk verder dan alleen de uitvaart

Na het overlijden van een gezinslid komt er veel op de nabestaanden af, ook in financieel opzicht. Een bedrag ontvangen waarmee ze de uitvaart kunnen betalen en er ook nog iets aan overhouden geeft de nabestaanden rust. Dat kan met een overlijdensrisicoverzekering. Je kunt een financieel adviseur inschakelen voor het berekenen van het verzekerd bedrag dat je aan moet houden, maar je kunt ook een bedrag vaststellen waar ze het eerste jaar na het overlijden mee kunnen overbruggen. Kies bijvoorbeeld voor een overlijdensrisicoverzekering met een verzekerd bedrag van €50.000. De hoogte van de premie zal je erg meevallen.

Of je sluit een aanvullende uitvaartverzekering af

Heb je een te laag verzekerd bedrag in de uitvaartverzekering? Je kunt ook kiezen voor een aanvullende uitvaartverzekering. Een alternatief is weer het kiezen voor een veel goedkopere overlijdensrisicoverzekering van bijvoorbeeld €10.000 in combinatie met het sparen van een kapitaal voor als je op hoge leeftijd overlijdt.

Stel dit soort zaken niet uit tot het te laat is!