Wat is een sluitsteen?

Een sluitsteen is een centrale, vaak decoratieve steen die wordt gebruikt in architectuur en bouwkunde om de bovenkant of het hoogste punt van een boog of een gewelf te sluiten. De sluitsteen is meestal groter, prominenter en anders versierd dan de andere stenen in de boog of het gewelf, en het heeft vaak een praktisch doel, namelijk om de structuur bij elkaar te houden en de last van het gewelf te verdelen.