Spaarpotjes

Adviseurs moeten wijzen op een te dure overlijdensrisicoverzekering

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) heeft in één jaar tijd honderd klachten ontvangen van consumenten over de rol van de tussenpersoon met betrekking tot de overlijdensrisicoverzekering. De adviseurs hebben hun klanten niet gewezen op het premievoordeel bij het overstappen naar een andere overlijdensrisicoverzekering. Hierdoor hebben sommige verzekerden honderden euro’s per jaar teveel betaald. Wat is het verhaal?

Heb je een overlijdensrisicoverzekering die je hebt afgesloten vóór 2016? Grote kans dat je teveel betaalt voor deze verzekering. De verzekeraars hebben namelijk forse premieverlagingen doorgevoerd, waarvan je niet meeprofiteert met een bestaande verzekering. Je kunt meeprofiteren, maar dan moet je kiezen voor een nieuwe overlijdensrisicoverzekering.

Wat verwijt het Kifid de verzekeringsadviseurs?

Op tussenpersonen rust een zorgplicht. Dat betekent dat ze de belangen van hun klanten centraal moeten zetten. Ze moeten klanten met een autoverzekering wijzen op een te ruime dekking voor een oude auto en ze moeten klanten met een overlijdensrisicoverzekering wijzen op de bespaarmogelijkheden door het kiezen van een nieuwe verzekering. Een aantal klanten die teveel betaalden hebben met succes hun bezwaar neergelegd bij het klachteninstituut (Kifid). De klanten met een te dure verzekering kunnen recht hebben op compensatie. De adviseur die de zorgplicht verzaakte draait voor deze kosten op.

Wat kun je doen als je teveel betaalt voor een overlijdensrisicoverzekering?

Je kunt via het Kifid proberen om de teveel betaalde premie te claimen bij de verzekeringsadviseur waar de verzekering is afgesloten. Als de adviseur jou heeft gewezen op de sterk verlaagde premie, zal het verhalen van geld op de adviseur waarschijnlijk niet lukken. Stap in dat geval in ieder geval over naar een verzekering met een lagere premie.

Wacht met het opzeggen van de oude polis tot de nieuwe geaccepteerd is. Het kan namelijk gebeuren dat de nieuwe verzekeraar jou afwijst.


Spaarvarkens

Wie kan geen overlijdensrisicoverzekering afsluiten?

Bij het aanvragen van een overlijdensrisicoverzekering krijg je ook een gezondheidsverklaring om in te vullen. De verzekeraar wil namelijk inschatten of jij een verhoogde kans op overlijden hebt. Nederlanders met bepaalde ziektes kunnen hierdoor moeite hebben om een overlijdensrisicoverzekering of een uitvaartverzekering af te sluiten.

Voordat een verzekeraar jou accepteert, schat een verzekeraar eerst het risico in. Een belangrijk instrument hiervoor is de gezondheidsverklaring. Aan de hand van antwoorden op vragen schatten deskundigen het risico in. Door één antwoord of door een combinatie van antwoorden kan de verzekeraar jou afwijzen of een hogere premie rekenen. Bijvoorbeeld mensen die in het verleden kanker hebben gehad hebben moeite met het verzekeren. Maar het kan ook komen door overgewicht of psychische klachten in het verleden. Vaak is een afwijzing niet terecht.

Wat kun je doen als je bent afgewezen?

Je kunt na een afwijzing een andere verzekeraar proberen. Als je weer een afwijzing krijgt, kun je proberen om met hulp een overlijdensverzekering af te sluiten. Dat kan via de website ICZ.nl. Volgens eigen zeggen kunnen ze 97% van de afgewezen mensen alsnog helpen met het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering. Houd wel rekening met de kosten die ze rekenen. De afsluitkosten bedragen namelijk €595, maar je betaalt het alleen als het lukt om de overlijdensrisicoverzekering af te sluiten.


Hoe bepaal je het verzekerd bedrag van de overlijdensrisicoverzekering?

De overlijdensrisicoverzekering is een belangrijk instrument om de financiële situatie van jezelf en jouw gezin veilig te stellen. Het overlijden is namelijk ook in financieel opzicht een ingrijpende gebeurtenis. Bij het afsluiten kun je een willekeurig bedrag opgeven bij de verzekeraar, maar het is beter om een goed onderbouwd advies in te winnen bij een adviseur.

Wat moet jouw gezin uitgekeerd krijgen bij jouw overlijden? Een bedrag inschatten voor het betalen van de uitvaartkosten is nog te doen, maar het opvangen van alle financiële lasten van het gezin is een ander verhaal. Je kunt zelf wel inschatten wat de achterblijvers nodig hebben voor het aflossen van de hypotheekschuld, maar een groter bedrag kan wenselijk zijn. Een lager bedrag overigens ook. Met een te hoog verzekerd bedrag ben je oververzekerd, dat hoeft ook weer niet.

Zelfs een dalend verzekerd bedrag is mogelijk

Stel, volgens jouw adviseur moet je een bedrag van €200.000 verzekeren. Het is goed voor te stellen dat een lager verzekerd bedrag voldoende is op langere termijn. Dat komt bijvoorbeeld doordat de kinderen ouder worden of omdat het korter duurt tot je met pensioen kunt. Kort vóór jouw pensioen kan een bedrag van bijvoorbeeld €50.000 voldoende zijn. Je kunt kiezen voor een overlijdensrisicoverzekering met een dalend bedrag. Dat is ook goedkoper in de maandlasten.

Het bepalen van het verzekerd bedrag is maatwerk

Een verzekerd bedrag vaststellen voor de uitvaartkosten is relatief eenvoudig, maar de overlijdensrisicoverzekering als financieel vangnet voor het gezin vraagt om een andere benadering. Laat een adviseur jouw financiële situatie scannen en kom tot een overlijdensrisicoverzekering op maat.


Hoe kies je een andere overlijdensrisicoverzekering?

Door de sterke premiedaling van de overlijdensrisicoverzekering kan het uit om een oude verzekering op te zeggen en een nieuwe aan te vragen. Let wel goed op de volgorde. Een verkeerde volgorde kan tot gevolg hebben dat je niet meer verzekerd bent.

Een overlijdensrisicoverzekering keert het verzekerd bedrag uit bij overlijden vóór de einddatum. De afgelopen jaren hebben de verzekeraars de premies met tientallen procenten verlaagd. Dat is goed nieuws voor verzekerden, maar helaas heb je er niets aan met een overlijdensrisicoverzekering die je jaren geleden hebt afgesloten. Bij het afsluiten van deze verzekering maak je namelijk meestal vaste afspraken over de hoogte van de premie. Je profiteert met een bestaande verzekering dus niet van de premieverlagingen. Daarvoor moet je overstappen naar een nieuwe overlijdensrisicoverzekering, maar doe het met beleid.

Eerst een nieuwe overlijdensrisicoverzekering afsluiten

Gooi je oude schoenen pas weg als je nieuwe hebt. Dat geldt ook voor de overlijdensrisicoverzekering. Het gevaar is namelijk dat de nieuwe verzekeraar jouw aanvraag afwijst en je vervolgens onverzekerd bent. Dit kan je overkomen als je ziek bent of bent geweest, maar ook andere redenen kunnen verzekeraars aangrijpen om jou af te wijzen of om een verhoogde premie te rekenen. Wees dus voorzichtig met het opzeggen van de oude overlijdensrisicoverzekering. Zeg pas op nadat je een bevestiging van de nieuwe verzekeraar hebt dat je daar verzekerd bent.


Uitvaart teksten

De oude overlijdensrisicoverzekering inruilen

Heb je een overlijdensrisicoverzekering die je jaren geleden hebt afgesloten? Waarschijnlijk betaal je teveel premie voor deze verzekering. De laatste vijf jaren zijn de premies voor deze verzekering gekelderd. Daar merk je niets van met jouw huidige verzekering. Alleen met een nieuwe polis kun je van de tariefverlagingen profiteren. Een nieuwe overlijdensrisicoverzekering afsluiten en de oude polis opzeggen kan de oplossing zijn, maar let wel op wat je doet.


Een overlijdensrisicoverzekering keert het verzekerd bedrag uit als je overlijdt vóór de einddatum van de verzekering. In tegenstelling tot de uitvaartverzekering heeft de overlijdensrisicoverzekering altijd een einddatum. Bijvoorbeeld bij het bereiken van je 70e of 75e verjaardag stopt de verzekering zonder een uitkering.

Waardoor zijn de premies sterk verlaagd?

Het komt door een combinatie van factoren. Per 2013 is het provisieverbod ingegaan. Hierdoor mogen verzekeraars geen vergoeding voor de adviseur meer inbouwen in de overlijdensrisicoverzekering. De adviseur stuurt nu een losse rekening voor het adviseren en het bemiddelen naar de klant. Gemiddeld worden we steeds ouder. Hierdoor zakt de kans dat de verzekeraar moet uitkeren. Minder risico zorgt voor een lagere premie.

Sluit eerst een nieuwe overlijdensrisicoverzekering af

Bij het aanvragen van een overlijdensrisicoverzekering gaat de verzekeraar beoordelen of ze jou willen accepteren. Door bepaalde aandoeningen, ziektes en door overgewicht kun je een verhoogde kans op overlijden hebben in vergelijking met jouw leeftijdsgenoten. De verzekeraar kan jou een extra premie in rekening brengen voor de overlijdensrisicoverzekering en ze kunnen jou weigeren. Dat overkomt vooral mensen die levensbedreigende ziektes hebben gehad. Daarom moet je de oude verzekering pas opzeggen zodra zeker is dat de nieuwe verzekeraar jou accepteert.

Maak vrijblijvend een berekening

Betaal je teveel? Daar kun je alleen maar achter komen door te vergelijken. Alleen als het aantrekkelijk is, ga je op een voorstel van een verzekeraar is. Het vergelijken kan dus alleen maar voordelig zijn. Anders stap je namelijk niet over.

 


Uitvaartverzekeringen stapelen of het direct goed regelen?

Inflatie heeft ook invloed op de uitvaartkosten. Tientallen jaren geleden was een verzekerd bedrag van 5.000 gulden (2.269 euro) in de uitvaartverzekering voldoende. Dat bedrag is nu veel te laag. Veel uitvaartverzekeringen die al tientallen jaren geleden zijn afgesloten voldoen niet meer. Laat jouw nabestaanden niet met een hoge rekening van de uitvaartverzorger zitten en verzeker je uitvaartkosten goed.Sommige uitvaartverzekeringen zijn  geïndexeerd

In de loop der jaren stijgen de uitvaartkosten. Bij het afsluiten van een uitvaartverzekering wordt het verzekerd bedrag afgestemd op de hoogte van de kosten van een uitvaart van dat moment. In sommige verzekeringen is het verzekerd bedrag geïndexeerd. Dat wil zeggen dat het verzekerd bedrag in de polis mee stijgt met de inflatie. Blijf wel opletten, want een geïndexeerde uitvaartverzekering wil nog niet zeggen dat je niet voor een te laag bedrag verzekerd bent.

Wat als het verzekerd bedrag te laag is?

Je hebt meerdere opties. Welke oplossing de beste is hangt ook af van het tekort. Komen jouw nabestaanden een paar duizend euro tekort? In dat geval kun je beter op een spaarrekening het tekort sparen. Als het om een substantieel bedrag gaat, kun je kiezen tussen twee opties, namelijk:

  • Je sluit een extra uitvaartverzekering af voor het tekort
  • Je kiest voor een overlijdensrisicoverzekering en daarnaast spaar je het bespaarde bedrag ten opzichte van de uitvaartverzekering op een spaarrekening

Wees niet te zuinig met het verzekerd bedrag

Om te voorkomen dat je over een aantal jaren weer een aanvullende verzekering moet afsluiten, kun je beter een hoog verzekerd bedrag aanhouden. Vooral met een overlijdensrisicoverzekering zorgt een hoger verzekerd bedrag maar voor een iets hogere premie. Verzekeraars rekenen kosten voor het afsluiten van een verzekering, dus twee verschillende polissen hebben is veel duurder dan een polis met een hoger verzekerd bedrag.

Heb je nog geen uitvaartverzekering? Ga gelijk voor een toekomstbestendig verzekerd bedrag. Op de homepage kun je een berekening maken voor een uitvaartverzekering en een overlijdensrisicoverzekering met een verzekerd bedrag van 20.000 euro. Dat bedrag is nu nog veel te hoog, maar over 10 of 15 jaar waarschijnlijk niet meer.


Veel mensen zijn onderverzekerd voor de uitvaartkosten

Heb je een uitvaartverzekering die vele jaren geleden is afgesloten? Grote kans dat je inmiddels onderverzekerd bent. Door inflatie stijgen de uitvaartkosten, maar de verzekerde bedragen in uitvaartverzekeringen stijgen vaak niet mee. Na jouw overlijden moeten de nabestaanden dus vaak bijbetalen. Dat kun je voorkomen met een hoog verzekerd bedrag, maar dat gaat je natuurlijk ook weer meer premie kosten.

Bij het regelen van de uitvaart willen de nabestaanden niet bezuinigen op de kosten. Het moet een waardig afscheid worden met alles dat daarbij hoort. Na de uitvaart volgt de rekening. Als het verzekerd bedrag in de uitvaartverzekering niet hoog genoeg is, houden de nabestaanden een kostenpost over. Dat kun je voorkomen.Vertrouw niet blind op de uitvaartverzekering

De meeste mensen weten niet wat er wordt uitgekeerd bij hun overlijden. Ook niet zo vreemd, je kijkt de verzekeringspapieren pas door als het echt noodzakelijk is. Toch is het wel verstandig om daar de controle over te houden. Je wilt voorkomen dat jouw naasten er dan pas achter komen dat je voor een veel te laag bedrag verzekerd bent.

Kijk verder dan alleen de uitvaart

Na het overlijden van een gezinslid komt er veel op de nabestaanden af, ook in financieel opzicht. Een bedrag ontvangen waarmee ze de uitvaart kunnen betalen en er ook nog iets aan overhouden geeft de nabestaanden rust. Dat kan met een overlijdensrisicoverzekering. Je kunt een financieel adviseur inschakelen voor het berekenen van het verzekerd bedrag dat je aan moet houden, maar je kunt ook een bedrag vaststellen waar ze het eerste jaar na het overlijden mee kunnen overbruggen. Kies bijvoorbeeld voor een overlijdensrisicoverzekering met een verzekerd bedrag van €50.000. De hoogte van de premie zal je erg meevallen.

Of je sluit een aanvullende uitvaartverzekering af

Heb je een te laag verzekerd bedrag in de uitvaartverzekering? Je kunt ook kiezen voor een aanvullende uitvaartverzekering. Een alternatief is weer het kiezen voor een veel goedkopere overlijdensrisicoverzekering van bijvoorbeeld €10.000 in combinatie met het sparen van een kapitaal voor als je op hoge leeftijd overlijdt.

Stel dit soort zaken niet uit tot het te laat is!


Een overlijdensrisicoverzekering komt niet gegarandeerd tot uitkering

Mensen verbazen zich vaak over de zeer lage premie voor de overlijdensrisicoverzekering in vergelijking met de uitvaartverzekering, maar het verschil is te verklaren.

Iedereen overlijdt een keer. Je kunt 100 jaar of ouder worden, maar het kan ook al veel eerder afgelopen zijn. Bij het verzekeren ligt de onzekerheid in het wanneer. Met een uitvaartverzekering verzeker je het risico. Ongeacht hoe oud je wordt, de verzekering keert uit. De overlijdensrisicoverzekering keert ook uit bij overlijden, maar alleen als het gebeurt vóór de einddatum van de verzekering.

De overlijdensrisicoverzekering is geen volwaardige vervanging

Deze verzekering is maar een gedeeltelijke vervanging van de uitvaartverzekering. Dat komt doordat de overlijdensrisicoverzekering (ORV) een einddatum heeft van bijvoorbeeld 70 of 75 jaar (verschilt per verzekeraar). Bij het in leven zijn op de einddatum, vervalt de verzekering zonder een uitkering te verrichten. Door deze einddatum in de verzekering kan de ORV de uitvaartverzekering niet volledig vervangen.In de ORV wordt geen waarde opgebouwd

In de uitvaartverzekering wordt een waarde opgebouwd. Eigenlijk kun je de premie onderverdelen in een spaardeel en een risicodeel. Het risicodeel zorgt voor het afdekken van het risico van het op jonge leeftijd overlijden. Het spaardeel zorgt voor het opbouwen van een kapitaal om de uitvaartkosten te dragen mocht je wel oud worden. In de ORV verzeker je alleen maar het risicodeel, dus is het ook logisch dat de premie aanzienlijk lager is.

Toch kun je de ORV gebruiken voor het afdekken van de uitvaartkosten

Bij leven wil je alvast iets regelen voor de nabestaanden. Je wilt niet dat ze moeite hebben om de uitvaartkosten op te brengen. Hiervoor kun je de ORV gebruiken. Deze verzekering geeft aanzienlijk lagere maandlast in vergelijking met de uitvaartverzekering. Door het sparen van het bespaarde geld kun je een kapitaal opbouwen waarmee de nabestaanden de uitvaartlasten na jouw 70e verjaardag kunnen opvangen. Onder de streep ben je op deze manier goedkoper uit.

Wil je weten wat een ORV voor jou kost? Op de homepagina kun je een berekening gericht op jouw leeftijd maken. Helaas kun je van deze berekening geen gebruik maken als je jonger bent dan 18 jaar of ouder dan 54 jaar.


Hoe laat je jouw nabestaanden financieel achter?

Bij financieel leed door het overlijden denk je waarschijnlijk gelijk aan de uitvaartkosten, maar na de uitvaart kunnen de problemen nog veel groter zijn. De nabestaanden moeten vaak rondkomen met een inkomen minder. Mogelijk wordt het leed opgevangen door een nabestaandenpensioen, maar verdiep je goed in de financiële gevolgen van het overlijden.

Geenuitvaartverzekering.nl richt zich op het bekostigen van de uitvaart, maar ik wil je ook graag vertellen dat er meer te verzekeren risico’s zijn. Vooral met een huurhuis kan er direct al een groot probleem ontstaan. Door het overlijden valt er een inkomen weg, maar de maandelijkse huur blijft gewoon doorlopen. Er kan eventueel recht bestaan op een hogere huurtoeslag, maar dat vervangt de terugval in inkomsten natuurlijk niet. Eigenaren van een koophuis hebben vaak het geluk dat er een overlijdensrisicoverzekering gekoppeld zit aan de hypotheek.

Hoe kun je jouw nabestaanden goed verzorgd achterlaten?

Het wegvallen van een inkomen kun je deels compenseren met een overlijdensrisicoverzekering. Het exacte bedrag dat je nodig hebt is niet zo eenvoudig vast te stellen. Daarvoor zou je een afspraak moeten maken met een financieel adviseur. Bij het bepalen van het bedrag spelen namelijk veel factoren een rol.

Kiezen voor een dalende overlijdensrisicoverzekering

Voor jouw nabestaanden kun je een overlijdensrisicoverzekering afsluiten. Bij het verzekeren van financiële tekorten na het overlijden kun je kiezen voor een dalende overlijdensrisicoverzekering. Bij het overlijden op je 45e laat je financieel een groter probleem achter dan bij het overlijden op je 65e. Het voordeel van een dalende overlijdensrisicoverzekering is dat de premie een stuk lager is.

Wordt de hypotheek volledig afbetaald bij overlijden?

In veel hypotheken zit maar een gedeeltelijke aflossing van de hypotheekschuld bij overlijden verwerkt. Het maakt voor de nabestaanden een groot verschil of de hypotheek afbetaald is na jouw overlijden, of dat er nog een grote schuld blijft bestaan. Veel huiseigenaren denken dat het goed geregeld is, maar na overlijden blijkt het toch anders te zijn. Voorkom dit soort situaties door je er nu al in te verdiepen.


Een uitvaartverzekering – Je kunt er zonder

Welkom bij mijn eerste blog op Geenuitvaartverzekering.nl. Ik houd je graag op de hoogte van nieuws rondom de overlijdensrisicoverzekering, de uitvaartverzekering en de financiële gevolgen van het overlijden. Ik ben namelijk van mening dat het anders kan.

Nederlanders zijn gewend om alles te verzekeren. Wij zijn Europees kampioen verzekeren. In geen enkel ander Europees land wordt maandelijks zoveel geld overgemaakt naar een verzekeraar. Ik ben een groot voorstander van het indammen van risico’s, maar het moet financieel wel op de meest gunstige manier. Dat geldt voor schadeverzekeringen, maar zeker ook voor levensverzekeringen.

Een uitvaartverzekering keert vaak te weinig uit

Geld beschikbaar hebben voor de nabestaanden is noodzakelijk. Na jouw overlijden is het emotionele leed groot, zorg er in ieder geval voor dat daar geen financieel leed bij komt. Ik heb meerdere uitvaarten van dichtbij mee gemaakt, maar in alle gevallen was de uitkering uit de uitvaartverzekering niet toereikend voor het betalen van de uitvaartkosten. Vaak komt het doordat de uitvaartverzekering in een ver verleden is afgesloten, afgestemd op de gemiddelde uitvaartkosten van toen.

Vertrouw op de kracht van de overlijdensrisicoverzekering

Ik heb geen uitvaartverzekering. Ook ik overlijd een keer, dus heb ik er natuurlijk wel over nagedacht. In plaats van een uitvaartverzekering heb ik een overlijdensrisicoverzekering met een ruim verzekerd bedrag. De uitkering bij mijn overlijden overtreft de uitvaartkosten, maar dat heb ik bewust zo geregeld. Op mijn 70e verjaardag vervalt mijn overlijdensrisicoverzekering zonder een uitkering te verrichten. Iedere maand leg ik een bedrag opzij, zodat mijn nabestaanden bij overlijden na mijn 70e ook de uitvaartkosten kunnen betalen. In totaal ben ik goedkoper uit dan met een uitvaartverzekering.

Bij overlijden vóór mijn 70e is er een riant bedrag beschikbaar

Door de combinatie van het verzekeren en het sparen voor de uitvaartkosten na mijn 70e, krijgen mijn nabestaanden een riant bedrag ter beschikking. Na mijn overlijden draaien mijn nabestaanden niet alleen op voor de uitvaartkosten, ze moeten ook nog een financieel gat dichten door het wegvallen van mijn inkomsten. Na mijn dood krijgen ze de uitkering uit de overlijdensrisicoverzekering (€20.000) + het gespaarde bedrag dat ik bespaard heb door het niet afsluiten van een uitvaartverzekering.

Wat verzekeraars kunnen, kun jij ook

De uitvaartverzekering is in tweeën te splitsen. De verzekeraar brengt een premie in rekening voor het afdekken van het risico en in de polis spaar je een bedrag op. Door het afsluiten van een uitvaartverzekering leg je de verantwoordelijkheid voor het ophoesten van de uitkering neer bij de verzekeraar, maar dat trucje kun je zelf ook. Alleen het risico kun je zelf niet afdekken, maar daar sluit je een goedkope overlijdensrisicoverzekering voor af. De besparing ten opzichte van een uitvaartverzekering reserveer je zelf op een speciale rekening.

Waarom €20.000 verzekeren?

Een overlijdensrisicoverzekering is een overeenkomst met een verzekeraar tot de einddatum. De verzekeraar heeft normaal gesproken niet de mogelijkheid om de premie tussentijds te verhogen. Als je nu eerst €10.000 verzekert, moet je over een aantal jaren aanvullend een tweede overlijdensrisicoverzekering afsluiten. Je kunt het beter gelijk in een keer goed doen. Mede ook omdat het verschil in premie tussen een verzekerd bedrag van €10.000 en €20.000 klein is.

Ben je nog niet overtuigd van de denkwijze van Geenuitvaartverzekering.nl? Ik nodig jou graag uit om mijn nadere uitleg te bekijken.