Waarom biedt de overlijdensrisicoverzekering onvoldoende dekking voor de uitvaartkosten?

De overlijdensrisicoverzekering heeft altijd een einddatum. De verzekering keert bijvoorbeeld uit bij overlijden van de verzekerde voor zijn of haar 75e verjaardag. Bij het in leven zijn op de einddatum, vervalt de verzekering zonder een uitkering. De overlijdensrisicoverzekering kun je gebruiken voor het verzekeren van de uitvaartkosten, maar aanvullend moet je wel een spaarkapitaal opbouwen.