Wat is medische selectie bij het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering?

Bij het afsluiten van een uitvaartverzekering kan er een medische selectie plaatsvinden. Dit betekent dat de verzekeringsmaatschappij informatie over je gezondheid wil weten voordat ze de polis goedkeuren. Ze willen inschatten hoe groot het risico is dat je vroegtijdig overlijdt voordat er genoeg premie is betaald om de uitvaartkosten te dekken.

Waar bestaat een medische selectie uit?

De medische selectie kan bestaan uit het invullen van een vragenlijst over je gezondheid, het verstrekken van medische rapporten of zelfs een medisch onderzoek. Op basis van deze informatie beslist de verzekeringsmaatschappij of ze je willen verzekeren, en zo ja, tegen welke premie en onder welke voorwaarden.

Wat is het doel?

Het doel van medische selectie is dat de verzekeringsmaatschappij een evenwicht vindt tussen het bieden van dekking aan mensen met een redelijk risico op overlijden en het vermijden van mensen met een hoog risico. Dit helpt de verzekeringsmaatschappij om financieel stabiel te blijven.

Het is belangrijk om eerlijk en nauwkeurig te zijn bij het verstrekken van medische informatie. Als je bewust relevante informatie verzwijgt, kan dit leiden tot problemen bij het indienen van claims in de toekomst. De verzekeringsmaatschappij kan dekking weigeren of de polis annuleren als er sprake is van opzettelijke misleiding of verzwijging van medische informatie.