Wat is een lijkschouwing?

Een lijkschouwing is een medisch onderzoek van het lichaam van een overledene, uitgevoerd om de oorzaak van het overlijden vast te stellen. Het doel van een lijkschouwing is om te bepalen of het overlijden het gevolg was van natuurlijke oorzaken, een ongeval, zelfmoord, moord of andere niet-natuurlijke omstandigheden. Dit onderzoek wordt meestal uitgevoerd door een forensisch patholoog, een arts gespecialiseerd in het bestuderen van de oorzaken van letsel en overlijden.