Wat is het verschil tussen een overlijdensrisicoverzekering en een levensverzekering?

Een overlijdensrisicoverzekering is één van de vormen die onder de noemer levensverzekering valt. Een kapitaalverzekering die bij het in leven zijn op een bepaalde datum een bedrag uitkeert, is ook een levensverzekering, maar geen overlijdensrisicoverzekering. Levensverzekering is een verzamelnaam van verzekeringen waarvan een uitkering afhankelijk is van het in leven zijn van de verzekerde.