Overlijdensrisicoverzekering en een ongevallenverzekering – Keren beide verzekeringen uit?

Bij overlijden kunnen er meerdere verzekeringen een bedrag uitkeren. Bij overlijden door een ongeval keren de ongevallenverzekering en de overlijdensrisicoverzekering uit. Ook als er aanvullend nog een uitvaartverzekering uitkeert, keren verzekeraars de verzekerde bedragen uit bij overlijden.

Kenmerken van een overlijdensrisicoverzekering:

 1. Doel: Een overlijdensrisicoverzekering biedt financiële bescherming aan de nabestaanden in geval van overlijden van de verzekerde. Het is bedoeld om een uitkering te verstrekken om de financiële gevolgen van het verlies van de verzekerde op te vangen.
 2. Uitkering: Bij overlijden van de verzekerde tijdens de looptijd van de verzekering, wordt er een vooraf bepaald bedrag, de uitkering, uitgekeerd aan de begunstigden die zijn aangewezen op de polis.
 3. Premie: De verzekerde betaalt premies, meestal op regelmatige basis, om de verzekering actief te houden. De premie kan worden beïnvloed door factoren zoals de leeftijd, gezondheid en het verzekerde bedrag.
 4. Verzekeringsduur: Een overlijdensrisicoverzekering heeft een bepaalde duur, zoals 10, 20 of 30 jaar. Als de verzekerde overlijdt binnen de looptijd, zal de verzekering een uitkering bieden. Als de verzekerde echter overlijdt na de looptijd, vindt er geen uitkering plaats.
 5. Verzekerde bedrag: Dit is het bedrag dat de verzekeraar zal uitkeren bij overlijden van de verzekerde. Het bedrag wordt bepaald bij het afsluiten van de verzekering en kan worden afgestemd op de individuele behoeften en financiële situatie van de verzekerde.
 6. Medische beoordeling: Afhankelijk van het verzekerde bedrag en de verzekeraar kan er een medische beoordeling plaatsvinden om de gezondheidstoestand van de verzekerde vast te stellen. Dit kan invloed hebben op de hoogte van de premie,

Kenmerken van een ongevallenverzekering:

 1. Doel: Een ongevallenverzekering biedt financiële bescherming in het geval van een ongeval of letsel als gevolg van een ongeval. Het doel is om eenmalige uitkeringen te verstrekken om de financiële gevolgen van een ongeval op te vangen.
 2. Uitkering bij letsel of overlijden: Een ongevallenverzekering voorziet in een uitkering bij letsel als gevolg van een ongeval, zoals blijvende invaliditeit, tijdelijke arbeidsongeschiktheid of medische kosten. In het geval van overlijden als gevolg van een ongeval wordt er een uitkering verstrekt aan de nabestaanden.
 3. Wereldwijde dekking: In veel gevallen biedt een ongevallenverzekering wereldwijde dekking, wat betekent dat de verzekering van kracht is ongeacht waar het ongeval plaatsvindt.
 4. Vaste uitkeringsbedragen: Bij een ongevallenverzekering worden vaste uitkeringsbedragen vastgesteld voor verschillende soorten letsel of overlijden. Deze bedragen worden bepaald bij het afsluiten van de verzekering en zijn afhankelijk van de voorwaarden van de polis.
 5. Geen medische beoordeling: In tegenstelling tot andere soorten verzekeringen zoals levens- of ziektekostenverzekeringen, vereist een ongevallenverzekering meestal geen medische beoordeling of gezondheidsvragen om een polis af te sluiten.
 6. Aanvullende dekkingsopties: Afhankelijk van de verzekeraar kunnen er aanvullende dekkingsopties beschikbaar zijn, zoals een ongevallenverzekering voor inzittenden van een voertuig of een sportongevallenverzekering die specifiek is gericht op dekking tijdens sportactiviteiten.