Huurders bij overlijden vaak onderverzekerd

Huiseigenaren worden door de hypotheekadviseur gewezen op de noodzaak van een overlijdensrisicoverzekering. Bij overlijden van een van de huiseigenaren, kunnen de achterblijvers de maandlasten verlagen met de uitkering uit de overlijdensrisicoverzekering. Huurders hebben vaak niets geregeld. Hierdoor kunnen de nabestaanden genoodzaakt zijn om het huis te verlaten bij het overlijden van een van de huurders.

Waarom moeten huurders een dekking regelen?

  1. Betaling van huur: Als huurder draag je maandelijks kosten bij aan je huur. In het geval van overlijden van de verzekerde kunnen de uitkeringen van de overlijdensrisicoverzekering worden gebruikt om ervoor te zorgen dat de nabestaanden in staat zijn om de huur te blijven betalen. Dit kan voorkomen dat je familie in financiële problemen komt en gedwongen wordt om te verhuizen.
  2. Lopende financiële verplichtingen: Naast het betalen van de huur kunnen huurders ook andere financiële verplichtingen hebben, zoals persoonlijke leningen of creditcardschulden. Een overlijdensrisicoverzekering kan ervoor zorgen dat deze verplichtingen worden afbetaald, zodat je nabestaanden niet met deze schulden worden belast.
  3. Kostendeling met medehuurders: Als je een woning huurt met medehuurders, kan een overlijdensrisicoverzekering een manier zijn om de financiële lasten te delen. Door samen een verzekering af te sluiten, kunnen de uitkeringen worden gebruikt om de kosten van de huur en andere gezamenlijke uitgaven te dekken als een van de huurders komt te overlijden.
  4. Erfenisplanning: Een overlijdensrisicoverzekering kan ook van belang zijn bij het plannen van je nalatenschap als huurder. Het kan ervoor zorgen dat er voldoende geld beschikbaar is om eventuele openstaande huurkosten te betalen of om ervoor te zorgen dat er voldoende vermogen overblijft voor je erfgenamen.