Spaarpotjes

Adviseurs moeten wijzen op een te dure overlijdensrisicoverzekering

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) heeft in één jaar tijd honderd klachten ontvangen van consumenten over de rol van de tussenpersoon met betrekking tot de overlijdensrisicoverzekering. De adviseurs hebben hun klanten niet gewezen op het premievoordeel bij het overstappen naar een andere overlijdensrisicoverzekering. Hierdoor hebben sommige verzekerden honderden euro’s per jaar teveel betaald. Wat is het verhaal?

Heb je een overlijdensrisicoverzekering die je hebt afgesloten vóór 2016? Grote kans dat je teveel betaalt voor deze verzekering. De verzekeraars hebben namelijk forse premieverlagingen doorgevoerd, waarvan je niet meeprofiteert met een bestaande verzekering. Je kunt meeprofiteren, maar dan moet je kiezen voor een nieuwe overlijdensrisicoverzekering.

Wat verwijt het Kifid de verzekeringsadviseurs?

Op tussenpersonen rust een zorgplicht. Dat betekent dat ze de belangen van hun klanten centraal moeten zetten. Ze moeten klanten met een autoverzekering wijzen op een te ruime dekking voor een oude auto en ze moeten klanten met een overlijdensrisicoverzekering wijzen op de bespaarmogelijkheden door het kiezen van een nieuwe verzekering. Een aantal klanten die teveel betaalden hebben met succes hun bezwaar neergelegd bij het klachteninstituut (Kifid). De klanten met een te dure verzekering kunnen recht hebben op compensatie. De adviseur die de zorgplicht verzaakte draait voor deze kosten op.

Wat kun je doen als je teveel betaalt voor een overlijdensrisicoverzekering?

Je kunt via het Kifid proberen om de teveel betaalde premie te claimen bij de verzekeringsadviseur waar de verzekering is afgesloten. Als de adviseur jou heeft gewezen op de sterk verlaagde premie, zal het verhalen van geld op de adviseur waarschijnlijk niet lukken. Stap in dat geval in ieder geval over naar een verzekering met een lagere premie.

Wacht met het opzeggen van de oude polis tot de nieuwe geaccepteerd is. Het kan namelijk gebeuren dat de nieuwe verzekeraar jou afwijst.