Uit cijfers van de Landelijke Vereniging van Crematoria blijkt dat steeds vaker voor het cremeren wordt gekozen in plaats van het begraven. Maar liefst twee derde kiest namelijk voor cremeren. Zelfs leden van de koninklijk familie kiezen er na al voor. Deze maand is namelijk prinses Christina gecremeerd, terwijl begraven gebruikelijk was voor leden van de Koninklijke familie.

In het jaar 2000 kozen nabestaanden in 49% van de gevallen nog voor een crematie. Een begrafenis werd dus toen nog nipt het meest gekozen bij een uitvaart. De toename naar 66% wordt waarschijnlijk mede veroorzaakt doordat het cremeren gemiddeld goedkoper is. Ook het feit dat steeds minder mensen naar de kerk gaan zal hierin een rol spelen.

Een crematie was een verbod op

Bij wet was het cremeren verboden. In 1874 is de Vereeniging tot invoering der Lijkverbranding in Nederland opgericht. De doelstelling was het legaliseren van het cremeren, en met succes. In 1913 liet de vereniging de eerste crematorium bouwen. De eerste crematie was in 1914. Het bestuurslid van de vereniging was de eerste die gecremeerd werd.

Wat wil de overledene?

Partners en de kinderen weten vaak niet of ze moeten kiezen voor het begraven of het cremeren na overlijden van de partner of de ouder. Dat komt doordat het niet wordt besproken. Pas als het bijna zover is wordt het besproken. Helaas krijgen de naasten vaak niet meer de mogelijkheid om de uitvaart door te spreken vlak vóór het overlijden. Daarom krijgen nabestaanden bij een plotselinge overlijden van een naaste vaak last van gemaakte keuzes. Ze weten namelijk niet zeker of ze de juiste keuzes hebben gemaakt voor de uitvaart. Daarom is het belangrijk om dit soort zaken door te spreken.