In Nederland zijn meer dan één miljoen zzp’ers actief. Vaak hebben ze geen pensioenregeling waar ze onder vallen. Voor het opbouwen van kapitaal kunnen ze kiezen voor het in eigen beheer opbouwen van een kapitaal, maar dat is maar een deel van de oplossing. Aanvullend een overlijdensrisicoverzekering afsluiten is vaak noodzakelijk. Anders bouw je namelijk geen voorziening op voor de nabestaanden.

Ik ben zelf ook een zzp’er. Jaarlijks stort ik geld in een lijfrenteconstructie. Hierin bouw ik een kapitaal op waarmee ik op mijn pensioendatum een uitkering aan kan kopen. Maar wat als ik voortijdig overlijd? Mijn gezin kan met het opgebouwde lijfrentekapitaal geen volwaardige nabestaandenuitkering aankopen. Dit risico heb ik verzekerd met een overlijdensverzekering. Dit kost me een paar tientjes per kwartaal, maar ik laat mijn gezin wel goed verzorgd achter als ik mijn pensioendatum niet haal.

Een overlijdensrisicoverzekering is goed betaalbaar

Een bedrag van €100.000 verzekeren is goedkoop. Een 35-jarige betaalt voor een dergelijke verzekering maar €10 per maand. Als je ervoor kiest om een dalend verzekerd bedrag aan te houden, zakt de premie naar €5 per maand. In dat geval zakt het verzekerd bedrag naarmate je ouder wordt. Het bedrag wordt uitgekeerd bij overlijden vóór de einddatum. Jouw pensioendatum kun je als einddatum van de verzekering instellen.

Welk bedrag moet je verzekeren?

Je kunt het verzekerd bedrag van een overlijdensrisicoverzekering zo goed mogelijk afstemmen op het bedrag dat nodig is bij overlijden. Dit kan een verzekeringsadviseur voor je bepalen. Veel zzp’ers nemen hiervoor niet de moeite en willen advieskosten van een verzekeringsadviseur ook niet betalen. Maar het niet verzekeren van het financiële risico van het jong overlijden brengt een te groot risico met zich mee. Zorg er in ieder geval voor dat de nabestaanden een substantieel bedrag uitgekeerd krijgen. Met de uitkering uit de overlijdensrisicoverzekering kunnen jouw nabestaanden hun leven in ieder geval weer op de financiële rails krijgen. Het laatste wat je wilt is ook nog geldzorgen naast het emotionele leed.

Bovenstaande gaat natuurlijk niet alleen op voor zzp’ers zonder een pensioenregeling. Ook veel werknemers hebben geen of geen volwaardige pensioenregeling met een goede nabestaanden voorziening. Met een overlijdensrisicoverzekering kun je het goed regelen.