Voor de overlijdensrisicoverzekering maakt het niet uit waar je overlijdt. Ook bij het overlijden in het buitenland keert een overlijdensrisicoverzekering uit. Ook maakt het niet uit of de verzekerde is overleden door een ongeval of door een andere oorzaak. Er kan een uitzondering gelden voor zelfdoding.

In veel gevallen bieden overlijdensrisicoverzekeringen wereldwijde dekking, wat betekent dat de verzekering geldig is ongeacht waar het overlijden plaatsvindt. Dit betekent dat als de verzekerde overlijdt tijdens een reis in het buitenland, de uitkering aan de begunstigden zal worden verstrekt zoals bepaald in de polis.