In een overlijdensrisicoverzekering ben je niet snel oververzekerd. De verzekering keert namelijk een bedrag uit bij overlijden. Met een hoog verzekerd bedrag krijgen de nabestaanden een extra hoge uitkering. In principe kun je dus niet oververzekerd zijn in een overlijdensrisicoverzekering.

Wat houdt een overlijdensrisicoverzekering in?

Een overlijdensrisicoverzekering is een type levensverzekering die is ontworpen om financiële bescherming te bieden aan de nabestaanden van de verzekerde in het geval van overlijden. Het doel van deze verzekering is om een uitkering te bieden aan de begunstigden, meestal familieleden, om hen te helpen financiële verplichtingen zoals hypotheekbetalingen, studiekosten of andere dagelijkse uitgaven te kunnen voldoen na het overlijden van de verzekerde.

Bij een overlijdensrisicoverzekering betaalt de verzekerde periodiek premies aan de verzekeringsmaatschappij gedurende de looptijd van de polis. Als de verzekerde tijdens de looptijd van de verzekering komt te overlijden, keert de verzekeringsmaatschappij een vooraf bepaald bedrag uit aan de begunstigden. Het uitgekeerde bedrag wordt de verzekeringsuitkering genoemd.

Het specifieke bedrag van de verzekeringsuitkering en de premiehoogte kunnen variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals de leeftijd, gezondheidstoestand en het beroep van de verzekerde, evenals de gewenste dekking en looptijd van de verzekering. Overlijdensrisicoverzekeringen worden afgesloten om de nabestaanden financieel te beschermen.