Een overlijdensrisicoverzekering kun je niet afkopen, omdat je er geen waarde in opbouwt. De premie is afgestemd op het risico dat de verzekeraar loopt. Bij overlijden vóór de einddatum, moet de verzekeraar het verzekerde bedrag uitkeren. Als er een spaarcomponent in zou zetten, moet de verzekeraar een premie vragen.