Door de sterke premiedaling van de overlijdensrisicoverzekering kan het uit om een oude verzekering op te zeggen en een nieuwe aan te vragen. Let wel goed op de volgorde. Een verkeerde volgorde kan tot gevolg hebben dat je niet meer verzekerd bent.

Een overlijdensrisicoverzekering keert het verzekerd bedrag uit bij overlijden vóór de einddatum. De afgelopen jaren hebben de verzekeraars de premies met tientallen procenten verlaagd. Dat is goed nieuws voor verzekerden, maar helaas heb je er niets aan met een overlijdensrisicoverzekering die je jaren geleden hebt afgesloten. Bij het afsluiten van deze verzekering maak je namelijk meestal vaste afspraken over de hoogte van de premie. Je profiteert met een bestaande verzekering dus niet van de premieverlagingen. Daarvoor moet je overstappen naar een nieuwe overlijdensrisicoverzekering, maar doe het met beleid.

Eerst een nieuwe overlijdensrisicoverzekering afsluiten

Gooi je oude schoenen pas weg als je nieuwe hebt. Dat geldt ook voor de overlijdensrisicoverzekering. Het gevaar is namelijk dat de nieuwe verzekeraar jouw aanvraag afwijst en je vervolgens onverzekerd bent. Dit kan je overkomen als je ziek bent of bent geweest, maar ook andere redenen kunnen verzekeraars aangrijpen om jou af te wijzen of om een verhoogde premie te rekenen. Wees dus voorzichtig met het opzeggen van de oude overlijdensrisicoverzekering. Zeg pas op nadat je een bevestiging van de nieuwe verzekeraar hebt dat je daar verzekerd bent.