Voor nabestaanden is het niet altijd duidelijk of een overledene nog een uitvaartverzekering op naam heeft. Of er is een polis van een niet meer bestaande verzekeraar. Dit is te ondervangen. Nabestaanden kunnen op de website van het Verbond van Verzekeraars alle levensverzekeringen op naam van de overledene opvragen. Zo wordt voorkomen dat er uitkeringen niet worden opgeëist.