Na overlijden is het voor nabestaanden niet altijd duidelijk of de overledene een overlijdensrisicoverzekering had. Via het Verbond van Verzekeraars kunnen de nabestaanden levensverzekeringen opvragen die zijn afgesloten op het leven van de verzekerde. Zo wordt voorkomen dat er nog recht op een uitkering bestaat die door de nabestaanden niet wordt opgeëist. Je kunt zoeken op de website van het Verbond van Verzekeraars.