Uitvaart teksten

DELA wil Yarden overnemen

Yarden heeft in de afgelopen jaren financieel een deuk opgelopen. Doordat ze moesten snijden in dekkingen van een groot deel van de uitvaartverzekeringen hebben ze ook reputatieschade opgelopen. Nu is Yarden op zoek naar een sterke partij om de activiteiten over te nemen. DELA kan de verzekeraar zijn die ze zoeken.

De bestuurders van de twee verzekeraars hebben de handtekeningen al gezet. Door een overname ontstaat er financiële stabiliteit voor de toekomst. Verzekerden van Yarden kunnen op deze manier in de toekomst weer recht krijgen op winstdeling, waardoor de dekking in hun uitvaartverzekering verbeterd kan worden. Voor DELA zou het schaalvergroting betekenen. Ze krijgen er namelijk een groot aantal verzekerden, uitvaartcentra en crematoria bij.

Begin volgend jaar kan Yarden opgaan in DELA als de toezichthouders het goedkeuren. Het zal waarschijnlijk nog tot in 2022 duren tot de samenvoeging volledig een feit is.

Wat zijn de gevolgen voor de verzekerden van Yarden?

Yarden heeft van 390.000 uitvaartverzekeringen de dekking moeten beperken afgelopen zomer. Dit zal ook bij DELA een feit blijven. De verzekeringen en ook de diensten zullen onveranderd blijven. Bij overlijden van de verzekerden in de komende tien jaren zal DELA de nabestaanden in bepaalde gevallen tegemoet komen wat betreft het bijbetalen voor de in de verzekering vastgelegde diensten. Ook ontstaat er in de toekomst weer ruimte voor inflatiebescherming.

 

Voor iedereen lijkt dit gunstig, maar het kan bij Yarden wel personele consequenties hebben.


Grote verschillen in premies voor de uitvaartverzekering

Volgens onderzoek van Uitvaartverzekeringwijzer.net kunnen de prijsverschillen tussen uitvaartverzekeringen maar liefst €1.700 verschillen. Ga dus niet voor een willekeurige verzekering, maar vergelijk kritisch. Kijk ook eens naar het alternatief, namelijk een overlijdensrisicoverzekering in combinatie met sparen.

Het onderzoek heeft zich beperkt tot de vier grote uitvaartverzekeraars, namelijk : Dela, Ardenta, Monuta en Yarden. Een 35-jarige betaalt bij de goedkoopste verzekeraar €18,13 per maand voor een verzekerd bedrag van €10.000 en een looptijd van 30 jaar. Bij de duurste verzekeraar komt de premie uit op €22,87 per maand. Op het oog lijkt het een klein verschil, maar over de gehele looptijd gerekend hebben we het over een premieverschil van €1.706,40.

Kijk ook eens naar de optie van verzekeren in combinatie met sparen

Op Geenuitvaartverzekering.nl kun je berekenen wat het alternatief je kost. In het voorbeeld hierboven is uitgegaan van een verzekerd bedrag van €10.000, maar is dat bedrag over 15 of 30 jaar ook nog voldoende voor het betalen van de uitvaartkosten? Waarschijnlijk niet! Daarom kun je beter een overlijdensrisicoverzekering afsluiten voor €20.000. Het bespaarde bedrag ten opzichte van een uitvaartverzekering kun je reserveren op een spaarrekening. De spaarrente is nu bijna nul, maar op langere termijn komt dat echt weer goed.

Kijk maar eens op de homepage voor een nadere uitleg en voor het berekenen van het voordeel.


Wie betaalt de uitvaartkosten als er geen uitvaartverzekering is?

Na een overlijden komen de uitvaartkosten voor rekening van de nabestaanden. In de meeste gevallen kunnen de kosten worden gedragen door de uitkering uit de uitvaartverzekering of de overlijdensrisicoverzekering. Als deze verzekeringen er niet zijn, krijgen de nabestaanden een factuur van de uitvaartverzorger.

De uitvaartkosten kun je zo laag mogelijk houden, maar ook dan lopen de kosten nog steeds in de duizenden euro’s. De nabestaanden kunnen de kosten betalen met de erfenis als er geen verzekering is die de kosten draagt. In het geval de nabestaanden voldoende geld erven, kunnen de uitvaartkosten daarmee betaald worden. De erfenis kan ook hoofdzakelijk bestaan uit schulden. Ook dan zijn de uitvaartkosten nog steeds het probleem van de nabestaanden.

Kunnen de nabestaanden de erfenis weigeren?

Ja dat kan, ze kunnen de erfenis verwerpen of beneficiair aanvaarden. In het laatste geval aanvaarden de nabestaanden de erfenis wel, maar ze kunnen niet aangesproken worden als de hoogte van de schulden de waarde van de bezittingen overtreft. Maar ook bij het beneficiair aanvaarden of het verwerpen van de erfenis, worden de kosten van de uitvaart nog steeds verhaald op de opdrachtgevers. In de meeste gevallen zijn dat alsnog de nabestaanden. Het niet verzekeren van de uitvaartkosten kan dus grote gevolgen hebben.

Wat als de nabestaanden de kosten niet kunnen betalen zonder een uitvaartverzekering?

In dat geval wordt het een schuld die de erfgenamen op naam krijgen. In een uiterste geval kunnen de nabestaanden bij de gemeente aankloppen voor financiële bijstand.

Loop dus geen risico en reserveer een bedrag voor het betalen van de uitvaartkosten of sluit een overlijdensrisicoverzekering of een uitvaartverzekering af.


Belastingvrij sparen voor de uitvaartkosten

Een veel gehoord bezwaar voor mijn alternatief voor de uitvaartverzekering is dat je belasting moet betalen over spaargeld. Je rekent namelijk niet af over de waarde in de uitvaartverzekering, maar wel over jouw spaargeld. Maar dit bezwaar kan van tafel. Vanaf 2021 of 2022 hoef je namelijk geen vermogensrendementsheffing meer te betalen over spaargeld tot €440.000.

Op de homepage kun je berekenen wat de overlijdensrisicoverzekering  kost ten opzichte van de uitvaartverzekering. Deze vergelijking lijkt te kort door de bocht, omdat de overlijdensrisicoverzekering een einddatum heeft en de uitvaartverzekering niet. Maar door het opbouwen van een eigen spaarkapitaal kun je dit bezwaar wegnemen.

De vermogensrendementsheffing vervalt voor de meeste Nederlanders

Op dit moment betaal je belasting over jouw vermogen. Er geldt een vrijstelling van € 30.360 (2019), over het meerdere betaal je belasting. Het is een vrijstelling per belastingplichtige, dus partners hebben de dubbele vrijstelling. Ongeveer drie miljoen Nederlanders worden nu aangeslagen voor deze vermogensrendementsheffing,  maar de meesten in de nabije toekomst niet meer. De heffing aanpassen per 2020 gaat de Belastingdienst niet meer lukken. Het streven is nu 2021 of 2022.

Ook wel zo eerlijk

De spaarrente is bijna nul, maar je moet er wel belasting over betalen. De heffing is de afgelopen jaren al verlaagd voor de ‘kleine’ spaarders, maar nu worden veruit de meeste Nederlanders vrijgesteld.

Wil je weten of de ORV in combinatie met sparen iets voor jou is voor het bekostigen van de uitvaart? Bereken het op de homepage.


De versobering van de Yarden uitvaartverzekeringen is vervelend

In juli heeft de verzekeraar Yarden 380.000 van haar klanten geïnformeerd over de versobering van hun uitvaartpolissen. Per 2020 bevriest de verzekeraar de waarde in de polis van deze klanten. Hierdoor moeten nabestaanden eventueel de volgauto, de kist of de koffie met cake zelf betalen. Of ze moeten zich bijverzekeren. Dit was een noodgreep, want de betaalbaarheid van de toekomstige uitvaarten kwam voor de verzekeraar in het geding.

Volgens minister van Financiën Wopke Hoekstra is het vervelend voor de verzekerden, maar het was noodzakelijk. Het niet versoberen van de verzekeringen zou de toekomst van de verzekeraar kunnen bedreigen. Het is in niemand z’n voordeel dat de verzekeraar op termijn omvalt. Ze hebben zich zelf in deze positie gebracht, maar nu moet er worden gezocht naar een uitweg. En dat is dus het bevriezen van de uitvaartpolissen.

Mag een verzekeraar dat zomaar doen?

Eigenlijk vreemd! Je sluit een uitvaartverzekering af waarin concrete afspraken worden gemaakt. Jij betaalt maandelijks de premie en de uitvaartverzekeraar betaalt de vastgelegde diensten na jouw overlijden. Je kunt gedurende de looptijd de maandelijkse premiebetaling niet verlagen en ook de verzekeraar moet zich aan de afspraken houden, maar er is een  ‘escape route’.  Verzekeraars kunnen namelijk gebruik maken van de en-bloc clausule. Dit geeft verzekeraars de mogelijkheid om de polisvoorwaarden in hun eigen voordeel aan te passen. Uitsluitend als het echt niet anders kan maken verzekeraars hier gebruik van.

Het is slikken of vertrekken

De verzekerden kunnen bezwaar aantekenen, maar ze kunnen het besluit niet zo maar even terug laten draaien. Tros Radar heeft wel een voorbeeld brief op de website gezet om bezwaar aan te tekenen, maar waarschijnlijk gaat het geen effect hebben.

Weer een extra reden om te gaan voor de ORV + sparen. Via deze constructie houd je de touwtjes zelf in handen.


Ook financiële experts vooral positief of de ORV + sparen

De afgelopen weken heb ik veel vragen gekregen over mijn website Geenuitvaartverzekering.nl. Meestal positieve reacties, maar ook negatieve reacties. VVPonline.nl (website voor professionals uit de financiële dienstverlening) heeft afgelopen week een poll open gezet met de vraag: “ORV en sparen goed alternatief voor uitvaartpolis?”. De meerderheid van de stemmers ziet de overlijdensrisicoverzekering + sparen zitten als alternatief voor de uitvaartverzekering.

Van de specialisten vindt 53% de ORV + sparen een goed initiatief en 47% stemt tegen. Een tweetal nadelen die ik vaak hoor wil ik graag toelichten.

Het sparen levert onvoldoende rendement op

Mijn timing voor het lanceren van de website is bijzonder. Vermoedelijk gaan de eerste banken binnenkort bekend maken dat ze een negatieve spaarrente in rekening gaan brengen bij spaarders. Ik vermoed dat het vooral gaat om spaarrekeningen met behoorlijke saldo’s. Deze maand heeft de Deense bank Jyske een negatieve spaarrente doorgevoerd voor spaarders met meer dan één miljoen euro op de rekening.

Op dit moment levert het sparen inderdaad niets op, maar het aanvullend sparen voor de uitvaartkosten is op lange termijn denken. De overlijdensrisicoverzekering dekt tot je 70e de uitvaartkosten. Daarna moet je voldoende spaarsaldo hebben. Op dit moment een lage rente is niet zo erg. Bij een laag saldo is het rendement in euro’s toch klein. Als de spaarrentes over 10 jaar weer flink gestegen zijn is er niets aan de hand. De tijden met hoge spaarrentes gaan een keer weer komen.

Het spaargeld wordt waarschijnlijk anders uitgegeven

De combinatie overlijdensrisicoverzekering en het sparen vraagt wel om discipline. Het gereserveerde bedrag voor het betalen van de uitvaartkosten na je 70e, moet wel blijven staan. Ook als je even extra geld nodig hebt, moet je het geld laten staan. Als je deze discipline niet hebt, is de ORV + sparen niets voor jou.

Heb je vragen of opmerkingen? Ik hoor het graag.


In Nederland is een uitvaart duur

Vergeleken met veel andere landen is een uitvaart in Nederland relatief duur. In Nederland komen de gemiddelde kosten uit op €7.500. Er zijn goedkopere landen, maar ook veel duurdere.

 

De website uitvaartverzekering.nl heeft onderzoek gedaan naar de hoogte van de gemiddelde uitvaartkosten in Nederland en in andere landen in de wereld. Er zijn twee grote uitschieters. De kosten zijn namelijk het laagst in Mexico (€580) en het hoogst in Japan met een gemiddelde van maar liefst €19.200. Het verschil met Nederland is groot, toch hoort Nederland bij de duurdere landen.

 

Waarom is Japan zo duur?

De kosten liggen daar zo hoog, omdat een uitvaart in Japan geen formaliteit is. Het gaat gepaard met rituelen. Een zeer uitgebreide uitvaart neemt ook hoge kosten met zich mee. Ze gaan niet besparen omdat ze veel waarde hechten aan een waardige afscheid. Er zijn ook meerdere ceremonies bij een Japanse uitvaart, dus de kosten lopen hard op. En dat blijkt ook uit het gemiddelde.

 

Wat maakt Nederland een duur land?

Vooral begrafenissen zorgen voor hoge uitvaartkosten. Grond is duur en de nabestaanden huren de grond gelijk voor tientallen jaren. Het maken van een graf en een gedenksteen is ook niet goedkoop. We kiezen voor kwalitatief goede materialen en dus voor hoge kosten. Daarom is het goed verzekeren ook belangrijk. De meest gangbare manier van verzekeren is de uitvaartverzekering, maar kijk ook eens naar de combinatie van een overlijdensrisicoverzekering + sparen.


Waarom een dure kist bij een crematie?

De kist is een duur onderdeel van de uitvaartkosten. Je wilt het beste voor de overledene, dus je gaat niet bezuinigen op de kosten. Toch vind ik het erg vreemd dat je tot €1.000 voor een kist betaalt voor een crematie. Waarom worden kisten niet gerecycled? Het is misschien een vreemd idee, maar ik zie mogelijkheden om de uitvaartkosten te verlagen.

Een grafkist kost meestal tussen €600 tot €1.000. Een grafkist van bijvoorbeeld Amerikaans massief vurenhout ziet er zeer goed uit, maar is nog duurder. Na de dienst wordt ook de kist de oven in geschoven. Wat nu als het gebruikelijk wordt om niet meer echt een kist te gebruiken voor een crematie? Het lichaam komt op een soort tafel. Daar omheen wordt de kist vastgeklikt als een soort ombouw. Na de dienst gaat de ombouw er weer om weg en kan weer worden gebruikt voor een volgende dienst. Dit geeft een besparing in kosten en het milieu wordt ook nog ontzien. De meeste nabestaanden zullen hier niets voor voelen, maar volgens mij komt dat vooral doordat het niet gebruikelijk en gangbaar is.

Nabestaanden durven niet te bezuinigen op de uitvaartkosten

Er zijn twee redenen waarom nabestaanden niet op het geld letten als het gaat over het regelen van de uitvaart voor hun geliefden. Ten eerste willen ze naar anderen niet uitstralen dat ze bezuinigen op de uitvaart en ten tweede kunnen ze het voor zichzelf niet verantwoorden tegenover de overledene. Het tweede issue kun je oplossen door bij leven de uitvaart al te bespreken. Het eerste issue hoeft geen probleem te zijn bij een uitvaart. Anderen kunnen niet zien dat het een gerecyclede kist is.

Meer geld beschikbaar voor zaken die belangrijk zijn

De besparing door de gerecyclede kist kan weer gebruikt worden voor andere onderdelen van de uitvaartdienst die nabestaanden belangrijker vinden. Investeer het geld bijvoorbeeld aan een bloemenzee tijdens de uitvaart. Of om een sieraad aan te schaffen met daarin een deel van de as.

Overleg met je naasten hoe ze hun eigen uitvaart zien. Het is geen gezellig onderwerp, maar het schept wel duidelijkheid. En door over de dood te praten, waardeer je ook beter dat jullie elkaar nog hebben.


Uitvaartverzekeringen stapelen of het direct goed regelen?

Inflatie heeft ook invloed op de uitvaartkosten. Tientallen jaren geleden was een verzekerd bedrag van 5.000 gulden (2.269 euro) in de uitvaartverzekering voldoende. Dat bedrag is nu veel te laag. Veel uitvaartverzekeringen die al tientallen jaren geleden zijn afgesloten voldoen niet meer. Laat jouw nabestaanden niet met een hoge rekening van de uitvaartverzorger zitten en verzeker je uitvaartkosten goed.Sommige uitvaartverzekeringen zijn  geïndexeerd

In de loop der jaren stijgen de uitvaartkosten. Bij het afsluiten van een uitvaartverzekering wordt het verzekerd bedrag afgestemd op de hoogte van de kosten van een uitvaart van dat moment. In sommige verzekeringen is het verzekerd bedrag geïndexeerd. Dat wil zeggen dat het verzekerd bedrag in de polis mee stijgt met de inflatie. Blijf wel opletten, want een geïndexeerde uitvaartverzekering wil nog niet zeggen dat je niet voor een te laag bedrag verzekerd bent.

Wat als het verzekerd bedrag te laag is?

Je hebt meerdere opties. Welke oplossing de beste is hangt ook af van het tekort. Komen jouw nabestaanden een paar duizend euro tekort? In dat geval kun je beter op een spaarrekening het tekort sparen. Als het om een substantieel bedrag gaat, kun je kiezen tussen twee opties, namelijk:

  • Je sluit een extra uitvaartverzekering af voor het tekort
  • Je kiest voor een overlijdensrisicoverzekering en daarnaast spaar je het bespaarde bedrag ten opzichte van de uitvaartverzekering op een spaarrekening

Wees niet te zuinig met het verzekerd bedrag

Om te voorkomen dat je over een aantal jaren weer een aanvullende verzekering moet afsluiten, kun je beter een hoog verzekerd bedrag aanhouden. Vooral met een overlijdensrisicoverzekering zorgt een hoger verzekerd bedrag maar voor een iets hogere premie. Verzekeraars rekenen kosten voor het afsluiten van een verzekering, dus twee verschillende polissen hebben is veel duurder dan een polis met een hoger verzekerd bedrag.

Heb je nog geen uitvaartverzekering? Ga gelijk voor een toekomstbestendig verzekerd bedrag. Op de homepage kun je een berekening maken voor een uitvaartverzekering en een overlijdensrisicoverzekering met een verzekerd bedrag van 20.000 euro. Dat bedrag is nu nog veel te hoog, maar over 10 of 15 jaar waarschijnlijk niet meer.


Veel mensen zijn onderverzekerd voor de uitvaartkosten

Heb je een uitvaartverzekering die vele jaren geleden is afgesloten? Grote kans dat je inmiddels onderverzekerd bent. Door inflatie stijgen de uitvaartkosten, maar de verzekerde bedragen in uitvaartverzekeringen stijgen vaak niet mee. Na jouw overlijden moeten de nabestaanden dus vaak bijbetalen. Dat kun je voorkomen met een hoog verzekerd bedrag, maar dat gaat je natuurlijk ook weer meer premie kosten.

Bij het regelen van de uitvaart willen de nabestaanden niet bezuinigen op de kosten. Het moet een waardig afscheid worden met alles dat daarbij hoort. Na de uitvaart volgt de rekening. Als het verzekerd bedrag in de uitvaartverzekering niet hoog genoeg is, houden de nabestaanden een kostenpost over. Dat kun je voorkomen.Vertrouw niet blind op de uitvaartverzekering

De meeste mensen weten niet wat er wordt uitgekeerd bij hun overlijden. Ook niet zo vreemd, je kijkt de verzekeringspapieren pas door als het echt noodzakelijk is. Toch is het wel verstandig om daar de controle over te houden. Je wilt voorkomen dat jouw naasten er dan pas achter komen dat je voor een veel te laag bedrag verzekerd bent.

Kijk verder dan alleen de uitvaart

Na het overlijden van een gezinslid komt er veel op de nabestaanden af, ook in financieel opzicht. Een bedrag ontvangen waarmee ze de uitvaart kunnen betalen en er ook nog iets aan overhouden geeft de nabestaanden rust. Dat kan met een overlijdensrisicoverzekering. Je kunt een financieel adviseur inschakelen voor het berekenen van het verzekerd bedrag dat je aan moet houden, maar je kunt ook een bedrag vaststellen waar ze het eerste jaar na het overlijden mee kunnen overbruggen. Kies bijvoorbeeld voor een overlijdensrisicoverzekering met een verzekerd bedrag van €50.000. De hoogte van de premie zal je erg meevallen.

Of je sluit een aanvullende uitvaartverzekering af

Heb je een te laag verzekerd bedrag in de uitvaartverzekering? Je kunt ook kiezen voor een aanvullende uitvaartverzekering. Een alternatief is weer het kiezen voor een veel goedkopere overlijdensrisicoverzekering van bijvoorbeeld €10.000 in combinatie met het sparen van een kapitaal voor als je op hoge leeftijd overlijdt.

Stel dit soort zaken niet uit tot het te laat is!