Een uitvaartverzekering afkopen

Je kunt een uitvaartverzekering afkopen. In een uitvaartverzekering bouw je namelijk een waarde op. Je kunt de verzekeraar verzoeken om de polis af te kopen. Na het verrekenen van (hoge) kosten, keert de verzekeraar jou de resterende waarde uit. De uitvaartverzekering afkopen is meestal geen aanrader.


Meerdere uitvaartverzekeringen samenvoegen tot één

Het is niet mogelijk om meerdere uitvaartverzekeringen samen te voegen tot één polis. Veel mensen hebben meerdere uitvaartverzekeringen doordat de uitvaartkosten steeds verder stijgen, maar het blijven losse verzekeringen die je normaal gesproken niet samen kunt voegen tot één.


Afgewezen voor een uitvaartverzekering - Wat nu?

Bij het afsluiten van een uitvaartverzekering stelt de verzekeraar vragen over jouw gezondheid. Als je een verhoogde kans op overlijden hebt volgens de medisch expert van de verzekeraar, kun je geweigerd worden voor een uitvaartverzekering.


Biedt de uitvaartverzekering voldoende dekking?

De hoogte van de uitvaartkosten hangt af van de wensen. Een begrafenis is bijvoorbeeld duurder dan een crematie. Ook het aantal mensen dat naar de uitvaart komt heeft invloed op de hoogte van de kosten. Daarom is het verstandig om een ruim bedrag te verzekeren aan uitvaartkosten.


Waar let je op bij het kiezen van een uitvaartverzekering?

De uitvaartverzekering keert het verzekerde bedrag uit bij overlijden van de verzekerde. Of de verzekering keert niet uit, maar regelt de uitvaart. Let goed op de toekomstbestendigheid van de uitvaartverzekering. Het verzekerd bedrag moet ook in de toekomst voldoende zijn voor het betalen van de uitvaartkosten. In de uitvaartverzekering zit daarom vaak een indexering verwerkt.


Had de overledene een uitvaartverzekering?

Voor nabestaanden is het niet altijd duidelijk of een overledene nog een uitvaartverzekering op naam heeft. Of er is een polis van een niet meer bestaande verzekeraar. Dit is te ondervangen. Nabestaanden kunnen op de website van het Verbond van Verzekeraars alle levensverzekeringen op naam van de overledene opvragen. Zo wordt voorkomen dat er uitkeringen niet worden opgeëist.


Misvatting - Ik heb een uitvaartverzekering, dus ik ben goed verzekerd

Het hebben van een uitvaartverzekering wil nog niet zeggen dat je goed verzekerd bent. Je hebt bijvoorbeeld vroeger van je ouders een uitvaartpolis meegekregen. Vaak gaat het bij deze uitvaartverzekeringen om lage verzekerde bedragen. Je nabestaanden krijgen bij jouw overlijden bijvoorbeeld €2.000 uitgekeerd. Om te voorkomen dat je onderverzekerd bent, moet de uitvaartverzekering aandacht hebben.


Onderverzekering uitvaartkosten – Wat zijn de gevolgen?

Onderverzekering zorgt ervoor dat de nabestaanden nog een rekening krijgen voor de uitvaartkosten. Onderverzekering kan ontstaan bij een natura uitvaartverzekering en bij een uitvaartverzekering die een bedrag uitkeert. Let dus goed op wat je verzekerd met een uitvaartverzekering. Onderverzekering kan zorgen voor een rekening van duizenden euro’s voor de achterblijvers.


Uitvaartkosten niet verzekerd – Wie betaalt?

Zijn jouw uitvaartkosten niet verzekerd? In dat geval betalen jouw nabestaanden de uitvaartkosten. Het kan om een bedrag gaan tot wel €15.000 of zelfs €20.000. De uitvaartondernemer stuurt de rekening vaak een paar weken na de begrafenis of de crematie. De rekening kan de uitvaartondernemer sturen naar de opdrachtgever. Dat is diegene die de uitvaartondernemer heeft ingeschakeld.


Uitkering uitvaartverzekering – Hoeveel belasting betaal ik er over?

Na overlijden van de verzekerde komt de uitvaartverzekering tot uitkering. Hoe gaat de Belastingdienst om met deze uitkering? Betalen de nabestaanden er ook belasting over?

Met de uitvaartverzekering kunnen de nabestaanden de uitvaartkosten geheel of gedeeltelijk betalen. Het zou wel erg zuur zijn als ze over de uitkering ook nog moeten afrekenen met de Belastingdienst, en dat is gelukkig ook niet zo. Tegenover de uitkering staan namelijk uitvaartkosten.

Hoe zit het als de uitkering hoger is dan de uitvaartkosten?

Stel, de uitvaartkosten bedragen €7.000. De overledene had een uitvaartverzekering waaruit een uitkering volgt van €9.000. De nabestaanden houden dus €2.000 over. Ook in dit geval hoeft er niet afgerekend te worden met de Belastingdienst. Uiteraard kan de nalatenschap wel belast zijn met erfbelasting en na uitkering telt de nalatenschap mee bij het berekenen van de hoogte van het vermogen van de erfgenamen.

Betaalt de Belastingdienst mee als de uitkering uit de uitvaartverzekering te laag is?

Helaas is dat niet het geval. De erfgenamen kunnen hiervoor een deel van de nalatenschap gebruiken. Dit kan wel weer een besparing opleveren aan erfbelasting.