Wat is medische selectie bij het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering?

Bij het afsluiten van een uitvaartverzekering kan er een medische selectie plaatsvinden. Dit betekent dat de verzekeringsmaatschappij informatie over je gezondheid wil weten voordat ze de polis goedkeuren. Ze willen inschatten hoe groot het risico is dat je vroegtijdig overlijdt voordat er genoeg premie is betaald om de uitvaartkosten te dekken.

Waar bestaat een medische selectie uit?

De medische selectie kan bestaan uit het invullen van een vragenlijst over je gezondheid, het verstrekken van medische rapporten of zelfs een medisch onderzoek. Op basis van deze informatie beslist de verzekeringsmaatschappij of ze je willen verzekeren, en zo ja, tegen welke premie en onder welke voorwaarden.

Wat is het doel?

Het doel van medische selectie is dat de verzekeringsmaatschappij een evenwicht vindt tussen het bieden van dekking aan mensen met een redelijk risico op overlijden en het vermijden van mensen met een hoog risico. Dit helpt de verzekeringsmaatschappij om financieel stabiel te blijven.

Het is belangrijk om eerlijk en nauwkeurig te zijn bij het verstrekken van medische informatie. Als je bewust relevante informatie verzwijgt, kan dit leiden tot problemen bij het indienen van claims in de toekomst. De verzekeringsmaatschappij kan dekking weigeren of de polis annuleren als er sprake is van opzettelijke misleiding of verzwijging van medische informatie.


Sparen heeft weer zin – Geenuitvaartverzekering.nl komt weer in beeld

De spaarrentes zijn nog steeds erg laag, maar de stijging is ingezet. Een spaarrente van meer dan één procent is alweer mogelijk. Het wordt weer aantrekkelijk om te sparen voor je uitvaart.

Trouw zijn aan de grote Nederlandse banken kost je geld. Ze hebben blijkbaar onderling afspraken gemaakt over de hoogte van de spaarrente. De drie grote banken (ABN, Rabo en ING) hebben de spaarrente per 1 december verhoogd naar 0,25%. Dat kan geen toeval zijn toch? Gelukkig zijn er alternatieven met een veel hogere spaarrente.

Kiezen voor een hogere spaarrente bij een Nederlandse bank

Het liefst stal je jouw spaargeld bij een Nederlandse bank. Bij buitenlandse banken is het vaak ook goed geregeld als deze banken omvallen, maar een Nederlandse bank voelt voor de meeste Nederlanders toch veiliger. Dat wordt mede veroorzaakt doordat tijdens de kredietcrisis spaarders met hun spaargeld in een faillissement terechtkwamen toen de IJslandse Icesave failliet ging. Er zijn goede vangnetten bij een faillissement van een bank, maar de huisbank voelt vaak toch veiliger aan.

Er zijn inmiddels meerdere Nederlandse banken die een naar verhouding hoge spaarrente bieden. Wat dacht je van LeasePlan bank met een spaarrente van 0,5%. Of Centraal Beheer met een rente van 0,55%. De Nederlandse topper is Bunq met een rente van maar liefst 1,05%. Sparen kan dus weer rendement opleveren. Het rendement valt nog steeds tegen, maar we zijn weer op de goede weg.

Geenuitvaartverzekering.nl

In 2019 heb ik deze website opgezet en de theorie erachter uitgewerkt. In plaats van het afsluiten van een uitvaartverzekering pleit ik voor het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering met een verzekerd bedrag van €20.000. De overlijdensrisicoverzekering is veel goedkoper dan de uitvaartverzekering. Door het kiezen voor de overlijdensrisicoverzekering houd je maandelijks geld over. Als je het bespaarde geld op een spaarrekening zet, verzeker je het overlijdensrisico ruim (€20.000) en op lange termijn levert het jou ook nog geld op. Voor meer informatie hierover, verwijs ik jou naar mijn uitleg.

De theorie achter Geenuitvaartverzekering.nl gaat weer kloppen

Bij het uitwerken van de strategie achter Geenuitvaartverzekering.nl ben ik uitgegaan van de gemiddelde spaarrentes in de periode 1991 tot 2017. De gemiddelde spaarrente kwam toen uit op 2,64%. De spaarrentes waren toe al erg laag en er volgden jaren met nog lagere spaarrentes. Mijn strategie werd weggelachen door een uitvaartverzekeraar waar ik toen een gesprek mee had. Met de huidige rentes zijn we alweer aardig op weg om het sparen in plaats van het verzekeren weer rendabel te maken.

Verzeker je niet onnodig duur

Ik heb 20 jaar gewerkt als verzekeringsadviseur. In deze periode ben ik bij veel gezinnen thuis geweest die werkelijk een hoofdprijs betaalden voor de uitvaartverzekering. Het toppunt was een gezin met twee volwassen kinderen. De ouders hadden ieder vijf uitvaartpolissen voor een bedrag van ongeveer €2.000 per stuk. Per persoon betaalden ze inmiddels €60 per maand voor het verzekeren van de uitvaartkosten. De dochters hadden ook twee gestapelde polissen met een premie van ongeveer €20 per maand per dochter. In totaal betaalden ze dus €160 per maand om een bedrag te verzekeren tussen €5.000 en €10.000 per verzekerde. Dat kon anders, en dat heb ik ook voor ze geregeld.

Ik roep adviseurs op om niet alleen de uitvaartverzekering met de klanten te bespreken. Bespreek ook de optie van het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering in combinatie met een spaarrekening. Bij een verdere stijging van de spaarrente, hoeft het verzekeren van de uitvaart niet zo duur te zijn.


Kun je oververzekerd zijn in een overlijdensrisicoverzekering?

In een overlijdensrisicoverzekering ben je niet snel oververzekerd. De verzekering keert namelijk een bedrag uit bij overlijden. Met een hoog verzekerd bedrag krijgen de nabestaanden een extra hoge uitkering. In principe kun je dus niet oververzekerd zijn in een overlijdensrisicoverzekering.

Wat houdt een overlijdensrisicoverzekering in?

Een overlijdensrisicoverzekering is een type levensverzekering die is ontworpen om financiële bescherming te bieden aan de nabestaanden van de verzekerde in het geval van overlijden. Het doel van deze verzekering is om een uitkering te bieden aan de begunstigden, meestal familieleden, om hen te helpen financiële verplichtingen zoals hypotheekbetalingen, studiekosten of andere dagelijkse uitgaven te kunnen voldoen na het overlijden van de verzekerde.

Bij een overlijdensrisicoverzekering betaalt de verzekerde periodiek premies aan de verzekeringsmaatschappij gedurende de looptijd van de polis. Als de verzekerde tijdens de looptijd van de verzekering komt te overlijden, keert de verzekeringsmaatschappij een vooraf bepaald bedrag uit aan de begunstigden. Het uitgekeerde bedrag wordt de verzekeringsuitkering genoemd.

Het specifieke bedrag van de verzekeringsuitkering en de premiehoogte kunnen variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals de leeftijd, gezondheidstoestand en het beroep van de verzekerde, evenals de gewenste dekking en looptijd van de verzekering. Overlijdensrisicoverzekeringen worden afgesloten om de nabestaanden financieel te beschermen.


Huurders bij overlijden vaak onderverzekerd

Huiseigenaren worden door de hypotheekadviseur gewezen op de noodzaak van een overlijdensrisicoverzekering. Bij overlijden van een van de huiseigenaren, kunnen de achterblijvers de maandlasten verlagen met de uitkering uit de overlijdensrisicoverzekering. Huurders hebben vaak niets geregeld. Hierdoor kunnen de nabestaanden genoodzaakt zijn om het huis te verlaten bij het overlijden van een van de huurders.

Waarom moeten huurders een dekking regelen?

  1. Betaling van huur: Als huurder draag je maandelijks kosten bij aan je huur. In het geval van overlijden van de verzekerde kunnen de uitkeringen van de overlijdensrisicoverzekering worden gebruikt om ervoor te zorgen dat de nabestaanden in staat zijn om de huur te blijven betalen. Dit kan voorkomen dat je familie in financiële problemen komt en gedwongen wordt om te verhuizen.
  2. Lopende financiële verplichtingen: Naast het betalen van de huur kunnen huurders ook andere financiële verplichtingen hebben, zoals persoonlijke leningen of creditcardschulden. Een overlijdensrisicoverzekering kan ervoor zorgen dat deze verplichtingen worden afbetaald, zodat je nabestaanden niet met deze schulden worden belast.
  3. Kostendeling met medehuurders: Als je een woning huurt met medehuurders, kan een overlijdensrisicoverzekering een manier zijn om de financiële lasten te delen. Door samen een verzekering af te sluiten, kunnen de uitkeringen worden gebruikt om de kosten van de huur en andere gezamenlijke uitgaven te dekken als een van de huurders komt te overlijden.
  4. Erfenisplanning: Een overlijdensrisicoverzekering kan ook van belang zijn bij het plannen van je nalatenschap als huurder. Het kan ervoor zorgen dat er voldoende geld beschikbaar is om eventuele openstaande huurkosten te betalen of om ervoor te zorgen dat er voldoende vermogen overblijft voor je erfgenamen.

Een overlijdensrisicoverzekering met een verhoogd verzekerd bedrag in plaats van een uitvaartverzekering

Sta je op het punt om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten omdat je bijvoorbeeld een huis koopt? Verhoog het verzekerd bedrag met €20.000. Dit kost je weinig extra premie per maand. Aanvullend kun je sparen voor het dekken van de uitvaartkosten na het beëindigen van de overlijdensrisicoverzekering. Zie het tabblad Voorbeelden voor indicatieve berekeningen.

De gemiddelde kosten van een uitvaart kunnen variëren, maar meestal liggen ze ergens tussen de €5.000 en €10.000. Dit omvat de kosten van de uitvaartdienst, de kist, het vervoer, bloemen, rouwkaarten en eventuele extra kosten zoals catering. Houd er rekening mee dat deze bedragen een ruwe schatting zijn en dat de werkelijke kosten afhankelijk zijn van verschillende factoren.


Overlijdensrisicoverzekering verpanden

Door het verpanden van een overlijdensrisicoverzekering kan de uitkering na overlijden verplicht gebruikt worden voor het aflossen van de hypotheek. Door de verpanding krijgt dus niet bijvoorbeeld de partner de uitkering. Het bedrag gaat dan naar de geldverstrekker voor het aflossen of het verlagen van de hypotheekschuld.

Het verpanden van een overlijdensrisicoverzekering betekent dat je de verzekeringsuitkering gebruikt als garantie voor een lening. Als je overlijdt, wordt het geld van de verzekering gebruikt om de lening af te betalen. Dit kan handig zijn als je een lening wilt afsluiten en de kredietverstrekker extra zekerheid wil geven. Maar houd er rekening mee dat dit gevolgen kan hebben voor de mensen die normaal gesproken de uitkering zouden ontvangen. Het is slim om advies te vragen aan een financieel adviseur voordat je besluit om je overlijdensrisicoverzekering te verpanden.


Kun je een overlijdensrisicoverzekering aanpassen?

Een overlijdensrisicoverzekering kun je maar beperkt aanpassen. Het verzekerd bedrag verhogen of verlagen kan vaak niet. Ook kun je de verzekerde niet veranderen. Bijvoorbeeld de begunstigden (wie de uitkering krijgen) kun je wel aanpassen. Je hebt ook het recht om de overlijdensrisicoverzekering op te zeggen.

Het is belangrijk om contact op te nemen met je verzekeringsmaatschappij of financieel adviseur om de specifieke mogelijkheden en procedures voor het aanpassen van je overlijdensrisicoverzekering te bespreken. Zij kunnen je voorzien van gedetailleerde informatie en begeleiding bij het maken van wijzigingen die passen bij je individuele situatie.


Gevolgen van een echtscheiding voor de overlijdensrisicoverzekering

Na een scheiding moeten de partners aandacht besteden aan de overlijdensrisicoverzekering. Er moet met name kritisch worden gekeken naar de begunstiging. Mogelijk moet de begunstiging veranderd worden. Dit om te voorkomen dat de uitkering na overlijden naar de ex-partner gaat. Samen met je verzekeringsadviseur kun je hier naar kijken.

Hier zijn enkele mogelijke gevolgen:

  1. Verdeling van de verzekering: Als de verzekering gezamenlijk werd afgesloten, moeten jullie afspraken maken over wat er met de polis moet gebeuren.
  2. Aanpassing begunstigde: Als je je ex-partner als begunstigde had aangewezen op de verzekering, wil je mogelijk de begunstiging wijzigen na de scheiding. In dat geval moet je contact opnemen met de verzekeraar om de begunstiging aan te passen en een nieuwe begunstigde aan te wijzen.
  3. Kosten en dekking: Na een echtscheiding kunnen je financiële omstandigheden veranderen. Het is belangrijk om de verzekering opnieuw te evalueren en te bepalen of de dekking nog steeds passend is voor je gewijzigde situatie.

 


Een partner betaalt meestal geen erfbelasting over de uitkering uit een overlijdensrisicoverzekering

Partners kunnen voor de erfbelasting gebruik maken van een hoge vrijstelling. Voor het jaar 2022 bedraagt de vrijstelling €680.645. Over het meerdere wordt 10% belasting geheven. Over hoge erfenissen kan de heffing oplopen tot 20%.


Wie krijgt de uitkering uit een overlijdensrisicoverzekering?

In de overlijdensrisicoverzekering is vastgelegd wie de uitkering krijgt. Het kan gaan om de wettelijke erfgenamen, maar een andere begunstiging is ook mogelijk. In de polis kan een naam staan van de verkrijger van de uitkering. Een andere optie is het omschrijven van de begunstigde, zoals de echtgenoot of echtgenote. Bij verpanding ligt het nog weer anders.

Hier zijn enkele veelvoorkomende scenario's:

  1. Partner/begunstigde(n): De meest gebruikelijke situatie is dat de partner of echtgenoot als begunstigde wordt aangewezen. In geval van overlijden van de verzekerde zal de uitkering naar de partner gaan.
  2. Kinderen: Het is ook mogelijk om de kinderen als begunstigden aan te wijzen. In dit geval ontvangen de kinderen de uitkering bij het overlijden van de verzekerde.
  3. Specifieke begunstigde: Het is ook mogelijk om een specifieke persoon of meerdere personen als begunstigden aan te wijzen, los van de relatie met de verzekerde. Dit kunnen bijvoorbeeld ouders, broers, zussen of andere naaste familieleden of vrienden zijn.