Spaarpotjes

Uitkering overlijdensrisicoverzekering – Hoeveel belasting betaal ik er over?

Een overlijdensrisicoverzekering komt tot uitkering na overlijden van de verzekerde op de polis. De ontvangers van de uitkering moeten over de uitkering afrekenen met de Belastingdienst, maar het kan anders zijn.

De uitkering uit een overlijdensrisicoverzekering valt volgens de wettelijke regels niet in de nalatenschap. Op moment van overlijden hoort de uitkering namelijk niet tot het vermogen van de overledene. Maar helaas kan er wel erfbelasting over verschuldigd zijn. Het blijft alsnog belastingvrij als de premie niet ten laste is gegaan van het vermogen van de overledene.

Hoe zit het met de belastingheffing?

De uitkering uit de overlijdensrisicoverzekering wordt opgeteld bij de nalatenschap. Over het totaal wordt eerst de vrijstelling verrekend en over de rest betalen de erfgenamen erfbelasting. De hoogte van de vrijstelling is afhankelijk van de relatie van de ontvanger tot de overledene. Voor een partner geldt een vrijstelling van €661.328 (2020) en voor kinderen €20.946. Over de rest rekenen de erfgenamen af met de Belastingdienst. Voor de tarieven verwijs ik naar de website van de Belastingdienst.

De uitkering uit de overlijdensrisicoverzekering wegstrepen tegen de hypotheekschuld

Vaak worden overlijdensrisicoverzekeringen afgesloten in combinatie met een hypotheek. In dat geval kan de uitkering gebruikt worden voor het aflossen van de hypotheekschuld. Dan heeft de uitkering uit de overlijdensrisicoverzekering geen invloed op de hoogte van de erfbelasting.


Spaarpotjes

Overlijdensrisicoverzekering – Nabestaanden verzorgd achterlaten voor 2 pakken koeken per maand

Wist je dat een 30-jarige een bedrag van €100.000 kan verzekeren tegen een premie van minder dan €4  per maand? Dus voor twee pakken koeken per maand kun je jouw nabestaanden onbezorgd achterlaten met een overlijdensrisicoverzekering.

Onterecht denken veel mensen dat het verzekeren van de financiële gevolgen van het overlijden kostbaar is, maar het tegendeel is waar. De laatste jaren is de overlijdensrisicoverzekering dermate goedkoop geworden dat het onbegrijpelijk is dat niet iedereen kiest voor een overlijdensrisicoverzekering. Huurders van huizen zijn de slechtst verzekerde mensen.

Kunnen jouw nabestaanden de huur nog betalen na jouw overlijden?

De meeste huiseigenaren hebben bij de hypotheek ook een overlijdensrisicoverzekering afgesloten. Bij overlijden van één van de huiseigenaren keert de verzekeraar een bedrag uit waarmee de hypotheek deels wordt afbetaald. De huiseigenaren die het echt goed geregeld hebben, zorgen ervoor dat de nabestaanden een hypotheekvrij huis hebben. Huurders hebben vaak niets geregeld. Dus na overlijden van één van de kostwinners, moet de huurwoning worden opgezegd. En dat is te voorkomen met een aantal euro’s per maand.

Bij het afsluiten van de verzekering betaal je wel kosten, maar dat is een eenmalige investering. Daarna koop je twee keer per maand een pak koeken minder, en het financiële nadeel is opgeheven.

De kans op overlijden is klein, maar niet uitgesloten

Ik heb 3 jaar geleden een overlijdensrisicoverzekering afgesloten bij het kopen van ons huis. Bij mijn overlijden binnen 20 jaar wordt de hypotheek afbetaald door de verzekeraar. Ik mag hopen dat het weggegooid geld is en dat ik over 17 jaar nog steeds leef. Volgens de statistieken is de kans op overlijden klein, maar dit risico kan ik niet bij mijn gezin neerleggen. Dus heb ik het risico verzekerd. Statistieken zeggen namelijk niets over mijn toekomst, alleen maar over het verleden van anderen.

In Groningen zeggen we “wees nait zuneg”. Verzeker het risico gewoon!


Is de premie van een overlijdensrisicoverzekering aftrekbaar?

Een overlijdensrisicoverzekering keert het verzekerd bedrag uit bij overlijden van de verzekerde vóór de einddatum. Maar kun je de betaalde premie ook aftrekken van je inkomen? Betaalt de Belastingdienst mee aan jouw overlijdensrisicoverzekering?

Een overlijdensrisicoverzekering is een belangrijke verzekering in de financiële planning. Het jong overlijden is ingrijpend voor een gezin en de impact is financieel ook groot. Het afsluiten van deze overlijdensrisicoverzekering  kan een bank verplicht stellen bij het afsluiten van een hypotheek. De betaalde rente voor de hypotheek is aftrekbaar, maar de premie voor de overlijdensrisicoverzekering helaas niet.

Zijn de afsluitkosten wel aftrekbaar?

De adviseur waar je de overlijdensrisicoverzekering afsluit, brengt advies- en bemiddelingskosten in rekening. Ook deze zijn niet aftrekbaar. Ook niet als je de overlijdensrisicoverzekering afsluit en deze koppelt aan een hypotheek.


Wat kost een overlijdensrisicoverzekering?

Deze vraag is niet eenvoudig te beantwoorden, want de premie van een overlijdensrisicoverzekering is afhankelijk van wat je verzekerd (bedrag), wie je verzekerd (wiens leven) en de looptijd van de verzekering. Wij leggen graag uit hoe je bepaald wat een overlijdensrisicoverzekering kost.

Een 40-jarige kan een bedrag van €100.000 verzekeren tegen een premie van ongeveer €6,50 per maand. Een 30-jarige betaalt voor deze verzekering €3,50 per maand. Hierbij ben ik uitgegaan van een looptijd van 12 jaar. Bij het in leven zijn over 12 jaar, vervalt de overlijdensrisicoverzekering zonder een uitkering te verrichten. Daarnaast kun je ook nog kiezen voor een overlijdensrisicoverzekering met een dalend verzekerd bedrag. In dat geval wordt het verzekerd bedrag jaarlijks verlaagd. Uiteraard zorgt deze verzekeringsvariant voor een lagere premie.

Waarom keert de overlijdensrisicoverzekering niet uit bij het in leven zijn op de einddatum?

Het is een verzekering waarmee je een bepaalde risico afdekt, namelijk het op jonge leeftijd overlijden. Als er op de einddatum een uitkering zou volgen bij het in leven zijn van de verzekerde, zou de premie hoger moeten zijn.

Rokers betalen meer voor de overlijdensrisicoverzekering

Rokers hebben een grotere kans om op een jonge leeftijd te overlijden. Dat blijkt ook uit de statistieken, dus houdt de verzekeraar daar rekening mee bij het bepalen van de hoogte van de premie. Het wel of niet roken is een standaard vraag bij het aanvragen van de overlijdensrisicoverzekering. Je komt onder een hogere premie uit als je al meerdere jaren bent gestopt met roken.

 

Ben je benieuwd wat een overlijdensrisicoverzekering jou kost? Bereken het hier.


Bouw je geen pensioen op? Sluit een overlijdensrisicoverzekering af!

Bouw je geen pensioen op via een pensioenfonds of een verzekeraar? Dan heb je waarschijnlijk ook geen nabestaandenvoorziening. In dat geval hebben de gezinsleden gelijk een financieel probleem bij jouw overlijden. Er valt een inkomen weg en de uitgaven zijn gebaseerd op het gezinsinkomen inclusief het inkomen van jou. Met een overlijdensrisicoverzekering kun je het financiële risico ondervangen door een bedrag uit te laten keren bij jouw overlijden.

Bij een goede gezondheid sta je vaak niet stil bij de financiële gevolgen van het overlijden, en dat kan ik me goed voorstellen. Toch moet er wel aandacht voor zijn. Bij overlijden van een gezinslid ontstaat er emotionele leed, daar moeten geen geldzorgen bij komen.

Wat kost een overlijdensrisicoverzekering?

Dat is nog niet zo eenvoudig te zeggen. Voor iemand van 60 jaar is het duurder dan voor een 30-jarige. Ook is de premie sterk afhankelijk van het verzekerd bedrag. Moet er bij jouw overlijden een uitkering volgen van €200.000 of is een uitkering van €20.000 voldoende? Je kunt het wel eenvoudig zelf berekenen. Je verwacht misschien een hoge premie, maar dat valt meestal erg mee.


Ook een uitvaartverzekering afsluiten voor de kinderen?

Kinderen kunnen tot 18 jaar meeverzekerd zijn op de uitvaartverzekering van de ouders, maar dat is niet altijd het geval. Als de uitvaartverzekering de kinderen wel gratis meeverzekerd, is het vaak maar voor een beperkt bedrag van een paar duizend euro. Ook op jonge leeftijd van de kinderen kun je al een uitvaartverzekering of een overlijdensrisicoverzekering afsluiten voor de kinderen.

 

De kans op overlijden wordt groter naarmate je ouder wordt. Maar ook kinderen kunnen komen te overlijden. Ouders moeten in dat geval het geld voor de uitvaart beschikbaar hebben als het niet uit een uitvaartverzekering of overlijdensrisicoverzekering komt. Verstandig is dus om toch te kiezen voor een volwaardige verzekering. De goedkoopste oplossing is de overlijdensrisicoverzekering. Voor maar een paar euro per maand kun je bedragen verzekeren die ruim voldoende zijn voor het betalen van de uitvaart.


Geen uitvaartverzekering – Wie betaalt mijn uitvaart?

Voor het betalen van de uitvaartkosten sluit je een uitvaartverzekering of een overlijdensrisicoverzekering af. Wat als er geen verzekering is? Wie betaalt mijn uitvaart dan?

Voor het betalen van een uitvaart kun je niet sparen. Je weet namelijk niet wanneer het gaat gebeuren. Het verzekeren is dus noodzakelijk. Je kunt natuurlijk ook goedkoop verzekeren en daarnaast geld sparen voor het geval je pas na jouw 65e overlijdt. Lees de toelichting voor meer informatie hierover.

Wie betaalt mijn uitvaart als er niets geregeld is?

In dat geval krijgen de nabestaanden de rekening van de kosten van de uitvaart. De kinderen en de partner zullen opdraaien voor de kosten. Bij overlijden van een alleenstaande zonder kinderen, liggen de kosten bij de ouders en de broers en zussen van de overledene. Zij zijn namelijk de wettelijke erfgenamen. In een testament kan het anders zijn vastgelegd.


De spaarrente is nu echt nu echt nul

De grote Nederlandse banken konden nog net een spaarrente bieden, maar 0,1% stelt natuurlijk niet veel voor. Eigenlijk kun je het gelijkstellen met nul, en dat heeft de ABN nu gedaan. Maar het is natuurlijk maar een tijdelijke situatie. Zodra de rentes weer stijgen, komt het rendement op sparen ook weer terug.

Het principe van Geenuitvaartverzekering.nl is dat je kiest voor een overlijdensrisicoverzekering en dat je het bespaarde bedrag gaat sparen. Hierbij is rekening gehouden met een gemiddelde spaarrente van 2,64%. Dat is niet een willekeurig gekozen percentage, maar echt het gemiddelde over de afgelopen 20 jaren. Het feit dat de spaarrente nu zo laag staat is geen probleem. Pas als je grote bedragen hebt gespaard, maakt de hoogte van de spaarrente pas een verschil.

Kiezen voor beleggen als alternatief?

Dat kan, maar dat brengt natuurlijk wel beleggingsrisico’s met zich mee. Stel, je bent nu 35 jaar. Een uitvaartverzekering kost je ongeveer €36 per maand voor een verzekerd bedrag van €20.000. Een overlijdensrisicoverzekering kost je maar €3,12. Door het bespaarde bedrag te storten op een beleggingsrekening, kun je eenvoudig een flink kapitaal opbouwen in 30 jaar. Je bent voor het rendement wel afhankelijk van de beleggingsresultaten. Het is een overweging waard.

Kortom, staar je niet blind op de hoogte van de spaarrente. Dat is maar een tijdelijk probleem. Op langere termijn gaat de rente weer stijgen.


Partners denken onterecht dat het financieel goed geregeld is na overlijden

Volgens Wijzer in geldzaken denkt een op de drie werkenden dat het financieel goed geregeld is bij dood van één van de partners. Maar veel stellen denken er te positief over.

Het overlijden van een partner is emotioneel zwaar. Ook voor de eventuele kinderen is het een zware klap. Maar vaak komt ellende niet alleen. Veel gezinnen hebben de geldzaken namelijk niet goed voor elkaar in het geval één van beide overlijdt. Je hoopt samen oud te worden, maar het kan anders lopen.

De hypotheek deels aflossen is vaak onvoldoende

Huiseigenaren hebben het gemiddeld beter geregeld dan huurders. Dat komt doordat een overlijdensrisicoverzekering vaak verplicht is bij het afsluiten van een hypotheek. Toch hebben ook huiseigenaren het vaak niet goed voor elkaar. Een gedeeltelijke aflossing van de hypotheek na overlijden van één van de huiseigenaren is vaak zwaar onvoldoende. Zelfs een volledige aflossing kan nog onvoldoende zijn.

Vertrouw niet blind op de pensioenregeling

In een pensioenregeling zit vaak een nabestaandenpensioen. Na overlijden van de deelnemer aan de pensioenregeling heeft de partner recht op een nabestaandenpensioen. Maar een regeling hebben wil nog niet zeggen dat het ook goed is geregeld. Verdiep je daarin voordat het leed jouw gezin treft.

Sluit een overlijdensrisicoverzekering af

Ben je onderverzekerd? Zorg dan voor een overlijdensrisicoverzekering waarin je het tekort verzekerd. Het gaat om het bedrag dat één van beide nodig heeft om het huishouden draaiende te houden na overlijden. Sta er nu bij stil voor het te laat is.

 


Spaarpotjes

Verplicht overlijdensrisicoverzekering geschrapt – is dat verstandig?

Voor een hypotheek met NHG is een overlijdensrisicoverzekering niet meer verplicht, maar is het niet verzekeren van het overlijdensrisico wel verstandig? Het is niet meer verplicht, maar zeker wel verstandig.

 

Huizenkopers hebben vaak het idee dat ze een overlijdensrisicoverzekering afsluiten voor de bank. Vaak wordt deze verzekering namelijk verplicht gesteld door de bank die de hypotheek verstrekt. Maar een overlijdensrisicoverzekering sluit je vooral af voor je gezinsleden en overige familieleden.

 

Wat is het financiële effect van het overlijden?

De noodzaak van een passende overlijdensrisicoverzekering kan ik eenvoudig uitleggen door je een situatie voor te leggen.

 

Een stel heeft een huis gekocht met een hypotheek van €250.000. Het betreft een NHG-hypotheek waar de overlijdensrisicoverzekering dus niet voor verplicht is. Om de maandlasten zo laag mogelijk te houden sluiten ze de verzekering niet af. Iedere maand moeten ze €1.100 aan de bank overmaken voor de aflossing en de verschuldigde hypotheekrente. Kort na het afsluiten van de hypotheek overlijdt één van beide. Het gevolg is dat de overgebleven partner de volledige hypotheeklast alleen moet opbrengen. Gaat dat niet lukken? Dan moet het huis weer verkocht worden.

 

Bespaar dus niet op de overlijdensrisicoverzekering. Voor de meeste mensen is het een goedkope verzekering. Bij overlijden kan de verzekering grote financiële problemen voorkomen.