Ook een uitvaartverzekering afsluiten voor de kinderen?

Kinderen kunnen tot 18 jaar meeverzekerd zijn op de uitvaartverzekering van de ouders, maar dat is niet altijd het geval. Als de uitvaartverzekering de kinderen wel gratis meeverzekerd, is het vaak maar voor een beperkt bedrag van een paar duizend euro. Ook op jonge leeftijd van de kinderen kun je al een uitvaartverzekering of een overlijdensrisicoverzekering afsluiten voor de kinderen.

 

De kans op overlijden wordt groter naarmate je ouder wordt. Maar ook kinderen kunnen komen te overlijden. Ouders moeten in dat geval het geld voor de uitvaart beschikbaar hebben als het niet uit een uitvaartverzekering of overlijdensrisicoverzekering komt. Verstandig is dus om toch te kiezen voor een volwaardige verzekering. De goedkoopste oplossing is de overlijdensrisicoverzekering. Voor maar een paar euro per maand kun je bedragen verzekeren die ruim voldoende zijn voor het betalen van de uitvaart.


Geen uitvaartverzekering – Wie betaalt mijn uitvaart?

Voor het betalen van de uitvaartkosten sluit je een uitvaartverzekering of een overlijdensrisicoverzekering af. Wat als er geen verzekering is? Wie betaalt mijn uitvaart dan?

Voor het betalen van een uitvaart kun je niet sparen. Je weet namelijk niet wanneer het gaat gebeuren. Het verzekeren is dus noodzakelijk. Je kunt natuurlijk ook goedkoop verzekeren en daarnaast geld sparen voor het geval je pas na jouw 65e overlijdt. Lees de toelichting voor meer informatie hierover.

Wie betaalt mijn uitvaart als er niets geregeld is?

In dat geval krijgen de nabestaanden de rekening van de kosten van de uitvaart. De kinderen en de partner zullen opdraaien voor de kosten. Bij overlijden van een alleenstaande zonder kinderen, liggen de kosten bij de ouders en de broers en zussen van de overledene. Zij zijn namelijk de wettelijke erfgenamen. In een testament kan het anders zijn vastgelegd.


De spaarrente is nu echt nu echt nul

De grote Nederlandse banken konden nog net een spaarrente bieden, maar 0,1% stelt natuurlijk niet veel voor. Eigenlijk kun je het gelijkstellen met nul, en dat heeft de ABN nu gedaan. Maar het is natuurlijk maar een tijdelijke situatie. Zodra de rentes weer stijgen, komt het rendement op sparen ook weer terug.

Het principe van Geenuitvaartverzekering.nl is dat je kiest voor een overlijdensrisicoverzekering en dat je het bespaarde bedrag gaat sparen. Hierbij is rekening gehouden met een gemiddelde spaarrente van 2,64%. Dat is niet een willekeurig gekozen percentage, maar echt het gemiddelde over de afgelopen 20 jaren. Het feit dat de spaarrente nu zo laag staat is geen probleem. Pas als je grote bedragen hebt gespaard, maakt de hoogte van de spaarrente pas een verschil.

Kiezen voor beleggen als alternatief?

Dat kan, maar dat brengt natuurlijk wel beleggingsrisico’s met zich mee. Stel, je bent nu 35 jaar. Een uitvaartverzekering kost je ongeveer €36 per maand voor een verzekerd bedrag van €20.000. Een overlijdensrisicoverzekering kost je maar €3,12. Door het bespaarde bedrag te storten op een beleggingsrekening, kun je eenvoudig een flink kapitaal opbouwen in 30 jaar. Je bent voor het rendement wel afhankelijk van de beleggingsresultaten. Het is een overweging waard.

Kortom, staar je niet blind op de hoogte van de spaarrente. Dat is maar een tijdelijk probleem. Op langere termijn gaat de rente weer stijgen.


Partners denken onterecht dat het financieel goed geregeld is na overlijden

Volgens Wijzer in geldzaken denkt een op de drie werkenden dat het financieel goed geregeld is bij dood van één van de partners. Maar veel stellen denken er te positief over.

Het overlijden van een partner is emotioneel zwaar. Ook voor de eventuele kinderen is het een zware klap. Maar vaak komt ellende niet alleen. Veel gezinnen hebben de geldzaken namelijk niet goed voor elkaar in het geval één van beide overlijdt. Je hoopt samen oud te worden, maar het kan anders lopen.

De hypotheek deels aflossen is vaak onvoldoende

Huiseigenaren hebben het gemiddeld beter geregeld dan huurders. Dat komt doordat een overlijdensrisicoverzekering vaak verplicht is bij het afsluiten van een hypotheek. Toch hebben ook huiseigenaren het vaak niet goed voor elkaar. Een gedeeltelijke aflossing van de hypotheek na overlijden van één van de huiseigenaren is vaak zwaar onvoldoende. Zelfs een volledige aflossing kan nog onvoldoende zijn.

Vertrouw niet blind op de pensioenregeling

In een pensioenregeling zit vaak een nabestaandenpensioen. Na overlijden van de deelnemer aan de pensioenregeling heeft de partner recht op een nabestaandenpensioen. Maar een regeling hebben wil nog niet zeggen dat het ook goed is geregeld. Verdiep je daarin voordat het leed jouw gezin treft.

Sluit een overlijdensrisicoverzekering af

Ben je onderverzekerd? Zorg dan voor een overlijdensrisicoverzekering waarin je het tekort verzekerd. Het gaat om het bedrag dat één van beide nodig heeft om het huishouden draaiende te houden na overlijden. Sta er nu bij stil voor het te laat is.

 


Spaarpotjes

Verplicht overlijdensrisicoverzekering geschrapt – is dat verstandig?

Voor een hypotheek met NHG is een overlijdensrisicoverzekering niet meer verplicht, maar is het niet verzekeren van het overlijdensrisico wel verstandig? Het is niet meer verplicht, maar zeker wel verstandig.

 

Huizenkopers hebben vaak het idee dat ze een overlijdensrisicoverzekering afsluiten voor de bank. Vaak wordt deze verzekering namelijk verplicht gesteld door de bank die de hypotheek verstrekt. Maar een overlijdensrisicoverzekering sluit je vooral af voor je gezinsleden en overige familieleden.

 

Wat is het financiële effect van het overlijden?

De noodzaak van een passende overlijdensrisicoverzekering kan ik eenvoudig uitleggen door je een situatie voor te leggen.

 

Een stel heeft een huis gekocht met een hypotheek van €250.000. Het betreft een NHG-hypotheek waar de overlijdensrisicoverzekering dus niet voor verplicht is. Om de maandlasten zo laag mogelijk te houden sluiten ze de verzekering niet af. Iedere maand moeten ze €1.100 aan de bank overmaken voor de aflossing en de verschuldigde hypotheekrente. Kort na het afsluiten van de hypotheek overlijdt één van beide. Het gevolg is dat de overgebleven partner de volledige hypotheeklast alleen moet opbrengen. Gaat dat niet lukken? Dan moet het huis weer verkocht worden.

 

Bespaar dus niet op de overlijdensrisicoverzekering. Voor de meeste mensen is het een goedkope verzekering. Bij overlijden kan de verzekering grote financiële problemen voorkomen.


Uitvaart teksten

Overlijdensrisicoverzekering moeilijk af te sluiten voor ex-kankerpatiënten

60% van de (ex-)kankerpatiënten lukt het niet om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Hierdoor lukt het kopen van een huis vaak ook niet. Zelfs het afsluiten van een lening kan al lastig zijn. Daarom pleit de koepelorganisatie van twintig kankerpatiëntenorganisaties NFK, voor een schone lei voor ex-patiënten. Dit zou wettelijk vastgelegd moeten worden.

De NFK deed onderzoek onder 316 mensen die kanker hebben of hebben gehad. De insteek was het vaststellen of ze een overlijdensrisicoverzekering kunnen afsluiten. Bij deze patiënten was de ziekte minimaal tien jaar geleden vastgesteld. Ze hebben in het verleden een overlijdensrisicoverzekering aangevraagd. Bij 62% van de aanvragers is het niet gelukt om de overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Een kwart van de aanvragers haakte zelf af omdat de verzekeraar een sterk verhoogde premie in rekening bracht.

Ook na vijf jaar nog steeds geen overlijdensrisicoverzekering

Vijf jaar na de diagnose is een belangrijk moment in de oncologie. Na vijf jaar is de kans op terugkeer van de ziekte klein. Ook vijf jaar na het ontdekken van de ziekte lukt het de helft van de voormalige patiënten niet om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Ze worden namelijk levenslang geconfronteerd met het feit dat ze in het verleden ziek zijn geweest. De kans op overleven is tegenwoordig veel groter, maar verzekeraars gaan niet mee in deze beweging. Door de betere overlevingskansen komen er steeds meer ex-patiënten die tegen dit probleem aan lopen.

Hoelang gaan verzekeraars nog door met het straffen van mensen die in het verleden deze nare ziekte gehad hebben?


Heb je een aflossingsvrije hypotheek? Wat gebeurt er bij overlijden?

Met een aflossingsvrije hypotheek heb je lage maandlasten, maar deze hypotheekvorm heeft ook een keerzijde. Je lost niet af op de hypotheekschuld en er is geen overlijdensrisicoverzekering gekoppeld aan de hypotheek. Dus bij overlijden van één van de huiseigenaren blijft de hypotheekschuld maximaal. Met een overlijdensrisicoverzekering kun je dit ondervangen.

De meeste hypotheken afgesloten vóór 2013 bevatten een aflossingsvrij deel. Sinds 2013 wordt deze hypotheekvorm ontmoedigd, want voor nieuwe hypotheken heb je geen recht meer op hypotheekrenteaftrek met de aflossingsvrije hypotheek. Maar huiseigenaren met een hypotheek van vóór 2013 kunnen wel recht houden op hypotheekrenteaftrek.

De aflossingsvrije hypotheek omzetten naar een andere vorm?

Veel huiseigenaren hebben achteraf spijt van het kiezen voor de aflossingsvrije hypotheek. Je kunt (eventueel met een boeterente) de hypotheek oversluiten en kiezen voor een andere hypotheekvorm, maar daar kleven ook weer kosten aan. Wat je ook kunt doen is een eigen aflosplan maken en het risico van het overlijden verzekeren met een overlijdensrisicoverzekering. Een aflosplan is eenvoudig. De totale schuld in de aflossingsvrije hypotheek deel je door de periode waarin je de schuld wilt aflossen. De schuld bedraagt bijvoorbeeld €60.000 en je wilt de schuld aflossen in 20 jaren. Maandelijks moet je extra aflossen: €60.000 / 240 = €250 per maand.

Verzeker het hypotheekbedrag in een overlijdensrisicoverzekering

Met een overlijdensrisicoverzekering kun je het risico van het overlijden vóór een bepaalde datum verzekeren. Bij het in leven zijn op de einddatum vervalt de verzekering zonder het verrichten van een uitkering, maar op deze manier kun je wel voorkomen dat jouw nabestaanden worden opgezadeld met het betalen van de hypotheeklasten. Als je deze verzekering combineert met het aflossen van de aflossingsvrije hypotheek, kun je de nadelen van deze hypotheekvorm opvangen.


Bouw je zelf een aanvullend pensioen op? Denk om de overlijdensrisicoverzekering

In Nederland zijn meer dan één miljoen zzp’ers actief. Vaak hebben ze geen pensioenregeling waar ze onder vallen. Voor het opbouwen van kapitaal kunnen ze kiezen voor het in eigen beheer opbouwen van een kapitaal, maar dat is maar een deel van de oplossing. Aanvullend een overlijdensrisicoverzekering afsluiten is vaak noodzakelijk. Anders bouw je namelijk geen voorziening op voor de nabestaanden.

Ik ben zelf ook een zzp’er. Jaarlijks stort ik geld in een lijfrenteconstructie. Hierin bouw ik een kapitaal op waarmee ik op mijn pensioendatum een uitkering aan kan kopen. Maar wat als ik voortijdig overlijd? Mijn gezin kan met het opgebouwde lijfrentekapitaal geen volwaardige nabestaandenuitkering aankopen. Dit risico heb ik verzekerd met een overlijdensverzekering. Dit kost me een paar tientjes per kwartaal, maar ik laat mijn gezin wel goed verzorgd achter als ik mijn pensioendatum niet haal.

Een overlijdensrisicoverzekering is goed betaalbaar

Een bedrag van €100.000 verzekeren is goedkoop. Een 35-jarige betaalt voor een dergelijke verzekering maar €10 per maand. Als je ervoor kiest om een dalend verzekerd bedrag aan te houden, zakt de premie naar €5 per maand. In dat geval zakt het verzekerd bedrag naarmate je ouder wordt. Het bedrag wordt uitgekeerd bij overlijden vóór de einddatum. Jouw pensioendatum kun je als einddatum van de verzekering instellen.

Welk bedrag moet je verzekeren?

Je kunt het verzekerd bedrag van een overlijdensrisicoverzekering zo goed mogelijk afstemmen op het bedrag dat nodig is bij overlijden. Dit kan een verzekeringsadviseur voor je bepalen. Veel zzp’ers nemen hiervoor niet de moeite en willen advieskosten van een verzekeringsadviseur ook niet betalen. Maar het niet verzekeren van het financiële risico van het jong overlijden brengt een te groot risico met zich mee. Zorg er in ieder geval voor dat de nabestaanden een substantieel bedrag uitgekeerd krijgen. Met de uitkering uit de overlijdensrisicoverzekering kunnen jouw nabestaanden hun leven in ieder geval weer op de financiële rails krijgen. Het laatste wat je wilt is ook nog geldzorgen naast het emotionele leed.

Bovenstaande gaat natuurlijk niet alleen op voor zzp’ers zonder een pensioenregeling. Ook veel werknemers hebben geen of geen volwaardige pensioenregeling met een goede nabestaanden voorziening. Met een overlijdensrisicoverzekering kun je het goed regelen.


Spaarpotjes

Adviseurs moeten wijzen op een te dure overlijdensrisicoverzekering

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) heeft in één jaar tijd honderd klachten ontvangen van consumenten over de rol van de tussenpersoon met betrekking tot de overlijdensrisicoverzekering. De adviseurs hebben hun klanten niet gewezen op het premievoordeel bij het overstappen naar een andere overlijdensrisicoverzekering. Hierdoor hebben sommige verzekerden honderden euro’s per jaar teveel betaald. Wat is het verhaal?

Heb je een overlijdensrisicoverzekering die je hebt afgesloten vóór 2016? Grote kans dat je teveel betaalt voor deze verzekering. De verzekeraars hebben namelijk forse premieverlagingen doorgevoerd, waarvan je niet meeprofiteert met een bestaande verzekering. Je kunt meeprofiteren, maar dan moet je kiezen voor een nieuwe overlijdensrisicoverzekering.

Wat verwijt het Kifid de verzekeringsadviseurs?

Op tussenpersonen rust een zorgplicht. Dat betekent dat ze de belangen van hun klanten centraal moeten zetten. Ze moeten klanten met een autoverzekering wijzen op een te ruime dekking voor een oude auto en ze moeten klanten met een overlijdensrisicoverzekering wijzen op de bespaarmogelijkheden door het kiezen van een nieuwe verzekering. Een aantal klanten die teveel betaalden hebben met succes hun bezwaar neergelegd bij het klachteninstituut (Kifid). De klanten met een te dure verzekering kunnen recht hebben op compensatie. De adviseur die de zorgplicht verzaakte draait voor deze kosten op.

Wat kun je doen als je teveel betaalt voor een overlijdensrisicoverzekering?

Je kunt via het Kifid proberen om de teveel betaalde premie te claimen bij de verzekeringsadviseur waar de verzekering is afgesloten. Als de adviseur jou heeft gewezen op de sterk verlaagde premie, zal het verhalen van geld op de adviseur waarschijnlijk niet lukken. Stap in dat geval in ieder geval over naar een verzekering met een lagere premie.

Wacht met het opzeggen van de oude polis tot de nieuwe geaccepteerd is. Het kan namelijk gebeuren dat de nieuwe verzekeraar jou afwijst.


Spaarvarkens

Wie kan geen overlijdensrisicoverzekering afsluiten?

Bij het aanvragen van een overlijdensrisicoverzekering krijg je ook een gezondheidsverklaring om in te vullen. De verzekeraar wil namelijk inschatten of jij een verhoogde kans op overlijden hebt. Nederlanders met bepaalde ziektes kunnen hierdoor moeite hebben om een overlijdensrisicoverzekering of een uitvaartverzekering af te sluiten.

Voordat een verzekeraar jou accepteert, schat een verzekeraar eerst het risico in. Een belangrijk instrument hiervoor is de gezondheidsverklaring. Aan de hand van antwoorden op vragen schatten deskundigen het risico in. Door één antwoord of door een combinatie van antwoorden kan de verzekeraar jou afwijzen of een hogere premie rekenen. Bijvoorbeeld mensen die in het verleden kanker hebben gehad hebben moeite met het verzekeren. Maar het kan ook komen door overgewicht of psychische klachten in het verleden. Vaak is een afwijzing niet terecht.

Wat kun je doen als je bent afgewezen?

Je kunt na een afwijzing een andere verzekeraar proberen. Als je weer een afwijzing krijgt, kun je proberen om met hulp een overlijdensverzekering af te sluiten. Dat kan via de website ICZ.nl. Volgens eigen zeggen kunnen ze 97% van de afgewezen mensen alsnog helpen met het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering. Houd wel rekening met de kosten die ze rekenen. De afsluitkosten bedragen namelijk €595, maar je betaalt het alleen als het lukt om de overlijdensrisicoverzekering af te sluiten.