Uitkering uitvaartverzekering – Hoeveel belasting betaal ik er over?

Na overlijden van de verzekerde komt de uitvaartverzekering tot uitkering. Hoe gaat de Belastingdienst om met deze uitkering? Betalen de nabestaanden er ook belasting over?

Met de uitvaartverzekering kunnen de nabestaanden de uitvaartkosten geheel of gedeeltelijk betalen. Het zou wel erg zuur zijn als ze over de uitkering ook nog moeten afrekenen met de Belastingdienst, en dat is gelukkig ook niet zo. Tegenover de uitkering staan namelijk uitvaartkosten.

Hoe zit het als de uitkering hoger is dan de uitvaartkosten?

Stel, de uitvaartkosten bedragen €7.000. De overledene had een uitvaartverzekering waaruit een uitkering volgt van €9.000. De nabestaanden houden dus €2.000 over. Ook in dit geval hoeft er niet afgerekend te worden met de Belastingdienst. Uiteraard kan de nalatenschap wel belast zijn met erfbelasting en na uitkering telt de nalatenschap mee bij het berekenen van de hoogte van het vermogen van de erfgenamen.

Betaalt de Belastingdienst mee als de uitkering uit de uitvaartverzekering te laag is?

Helaas is dat niet het geval. De erfgenamen kunnen hiervoor een deel van de nalatenschap gebruiken. Dit kan wel weer een besparing opleveren aan erfbelasting.


Bouw je geen pensioen op? Sluit een overlijdensrisicoverzekering af!

Bouw je geen pensioen op via een pensioenfonds of een verzekeraar? Dan heb je waarschijnlijk ook geen nabestaandenvoorziening. In dat geval hebben de gezinsleden gelijk een financieel probleem bij jouw overlijden. Er valt een inkomen weg en de uitgaven zijn gebaseerd op het gezinsinkomen inclusief het inkomen van jou. Met een overlijdensrisicoverzekering kun je het financiële risico ondervangen door een bedrag uit te laten keren bij jouw overlijden.

Bij een goede gezondheid sta je vaak niet stil bij de financiële gevolgen van het overlijden, en dat kan ik me goed voorstellen. Toch moet er wel aandacht voor zijn. Bij overlijden van een gezinslid ontstaat er emotionele leed, daar moeten geen geldzorgen bij komen.

Wat kost een overlijdensrisicoverzekering?

Dat is nog niet zo eenvoudig te zeggen. Voor iemand van 60 jaar is het duurder dan voor een 30-jarige. Ook is de premie sterk afhankelijk van het verzekerd bedrag. Moet er bij jouw overlijden een uitkering volgen van €200.000 of is een uitkering van €20.000 voldoende? Je kunt het wel eenvoudig zelf berekenen. Je verwacht misschien een hoge premie, maar dat valt meestal erg mee.


Geen uitvaartverzekering – Wie betaalt mijn uitvaart?

Voor het betalen van de uitvaartkosten sluit je een uitvaartverzekering of een overlijdensrisicoverzekering af. Wat als er geen verzekering is? Wie betaalt mijn uitvaart dan?

Voor het betalen van een uitvaart kun je niet sparen. Je weet namelijk niet wanneer het gaat gebeuren. Het verzekeren is dus noodzakelijk. Je kunt natuurlijk ook goedkoop verzekeren en daarnaast geld sparen voor het geval je pas na jouw 65e overlijdt. Lees de toelichting voor meer informatie hierover.

Wie betaalt mijn uitvaart als er niets geregeld is?

In dat geval krijgen de nabestaanden de rekening van de kosten van de uitvaart. De kinderen en de partner zullen opdraaien voor de kosten. Bij overlijden van een alleenstaande zonder kinderen, liggen de kosten bij de ouders en de broers en zussen van de overledene. Zij zijn namelijk de wettelijke erfgenamen. In een testament kan het anders zijn vastgelegd.


Heeft iedereen recht op een waardige uitvaart?

Niet iedereen lukt het om een uitvaartverzekering of een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Door een lichamelijke of een geestelijke ziekte kunnen verzekeraars jou afwijzen. Dat kan zorgen voor trieste situaties.

In de media lezen we vaak situaties van mensen met geestelijke klachten die zich niet kunnen verzekeren voor de uitvaartkosten. Verzekeraars stellen namelijk vragen over de (geestelijke) gezondheid voordat ze de verzekering afsluiten. Als er een verhoogde kans op overlijden is, accepteert de verzekeraar de verzekering niet of ze verhogen de premie. Bij zware psychische klachten zal de verzekeraar er vaak voor kiezen om de aanvraag af te wijzen.

Verzekeraars mogen hun eigen acceptatiebeleid opstellen. Ze mogen mensen weigeren als ze vermoeden dat er een verhoogde kans op overlijden is. Voor nabestaanden kan dit voor een lastige situatie zorgen, maar verzekeraars zijn niet te verplichten om verzekerden te accepteren. Helaas heeft dus niet iedereen recht op een waardig afscheid?


Spaarpotjes

Verplicht overlijdensrisicoverzekering geschrapt – is dat verstandig?

Voor een hypotheek met NHG is een overlijdensrisicoverzekering niet meer verplicht, maar is het niet verzekeren van het overlijdensrisico wel verstandig? Het is niet meer verplicht, maar zeker wel verstandig.

 

Huizenkopers hebben vaak het idee dat ze een overlijdensrisicoverzekering afsluiten voor de bank. Vaak wordt deze verzekering namelijk verplicht gesteld door de bank die de hypotheek verstrekt. Maar een overlijdensrisicoverzekering sluit je vooral af voor je gezinsleden en overige familieleden.

 

Wat is het financiële effect van het overlijden?

De noodzaak van een passende overlijdensrisicoverzekering kan ik eenvoudig uitleggen door je een situatie voor te leggen.

 

Een stel heeft een huis gekocht met een hypotheek van €250.000. Het betreft een NHG-hypotheek waar de overlijdensrisicoverzekering dus niet voor verplicht is. Om de maandlasten zo laag mogelijk te houden sluiten ze de verzekering niet af. Iedere maand moeten ze €1.100 aan de bank overmaken voor de aflossing en de verschuldigde hypotheekrente. Kort na het afsluiten van de hypotheek overlijdt één van beide. Het gevolg is dat de overgebleven partner de volledige hypotheeklast alleen moet opbrengen. Gaat dat niet lukken? Dan moet het huis weer verkocht worden.

 

Bespaar dus niet op de overlijdensrisicoverzekering. Voor de meeste mensen is het een goedkope verzekering. Bij overlijden kan de verzekering grote financiële problemen voorkomen.


Heb je een aflossingsvrije hypotheek? Wat gebeurt er bij overlijden?

Met een aflossingsvrije hypotheek heb je lage maandlasten, maar deze hypotheekvorm heeft ook een keerzijde. Je lost niet af op de hypotheekschuld en er is geen overlijdensrisicoverzekering gekoppeld aan de hypotheek. Dus bij overlijden van één van de huiseigenaren blijft de hypotheekschuld maximaal. Met een overlijdensrisicoverzekering kun je dit ondervangen.

De meeste hypotheken afgesloten vóór 2013 bevatten een aflossingsvrij deel. Sinds 2013 wordt deze hypotheekvorm ontmoedigd, want voor nieuwe hypotheken heb je geen recht meer op hypotheekrenteaftrek met de aflossingsvrije hypotheek. Maar huiseigenaren met een hypotheek van vóór 2013 kunnen wel recht houden op hypotheekrenteaftrek.

De aflossingsvrije hypotheek omzetten naar een andere vorm?

Veel huiseigenaren hebben achteraf spijt van het kiezen voor de aflossingsvrije hypotheek. Je kunt (eventueel met een boeterente) de hypotheek oversluiten en kiezen voor een andere hypotheekvorm, maar daar kleven ook weer kosten aan. Wat je ook kunt doen is een eigen aflosplan maken en het risico van het overlijden verzekeren met een overlijdensrisicoverzekering. Een aflosplan is eenvoudig. De totale schuld in de aflossingsvrije hypotheek deel je door de periode waarin je de schuld wilt aflossen. De schuld bedraagt bijvoorbeeld €60.000 en je wilt de schuld aflossen in 20 jaren. Maandelijks moet je extra aflossen: €60.000 / 240 = €250 per maand.

Verzeker het hypotheekbedrag in een overlijdensrisicoverzekering

Met een overlijdensrisicoverzekering kun je het risico van het overlijden vóór een bepaalde datum verzekeren. Bij het in leven zijn op de einddatum vervalt de verzekering zonder het verrichten van een uitkering, maar op deze manier kun je wel voorkomen dat jouw nabestaanden worden opgezadeld met het betalen van de hypotheeklasten. Als je deze verzekering combineert met het aflossen van de aflossingsvrije hypotheek, kun je de nadelen van deze hypotheekvorm opvangen.


De versobering van de Yarden uitvaartverzekeringen is vervelend

In juli heeft de verzekeraar Yarden 380.000 van haar klanten geïnformeerd over de versobering van hun uitvaartpolissen. Per 2020 bevriest de verzekeraar de waarde in de polis van deze klanten. Hierdoor moeten nabestaanden eventueel de volgauto, de kist of de koffie met cake zelf betalen. Of ze moeten zich bijverzekeren. Dit was een noodgreep, want de betaalbaarheid van de toekomstige uitvaarten kwam voor de verzekeraar in het geding.

Volgens minister van Financiën Wopke Hoekstra is het vervelend voor de verzekerden, maar het was noodzakelijk. Het niet versoberen van de verzekeringen zou de toekomst van de verzekeraar kunnen bedreigen. Het is in niemand z’n voordeel dat de verzekeraar op termijn omvalt. Ze hebben zich zelf in deze positie gebracht, maar nu moet er worden gezocht naar een uitweg. En dat is dus het bevriezen van de uitvaartpolissen.

Mag een verzekeraar dat zomaar doen?

Eigenlijk vreemd! Je sluit een uitvaartverzekering af waarin concrete afspraken worden gemaakt. Jij betaalt maandelijks de premie en de uitvaartverzekeraar betaalt de vastgelegde diensten na jouw overlijden. Je kunt gedurende de looptijd de maandelijkse premiebetaling niet verlagen en ook de verzekeraar moet zich aan de afspraken houden, maar er is een  ‘escape route’.  Verzekeraars kunnen namelijk gebruik maken van de en-bloc clausule. Dit geeft verzekeraars de mogelijkheid om de polisvoorwaarden in hun eigen voordeel aan te passen. Uitsluitend als het echt niet anders kan maken verzekeraars hier gebruik van.

Het is slikken of vertrekken

De verzekerden kunnen bezwaar aantekenen, maar ze kunnen het besluit niet zo maar even terug laten draaien. Tros Radar heeft wel een voorbeeld brief op de website gezet om bezwaar aan te tekenen, maar waarschijnlijk gaat het geen effect hebben.

Weer een extra reden om te gaan voor de ORV + sparen. Via deze constructie houd je de touwtjes zelf in handen.


Uitvaart teksten

De oude overlijdensrisicoverzekering inruilen

Heb je een overlijdensrisicoverzekering die je jaren geleden hebt afgesloten? Waarschijnlijk betaal je teveel premie voor deze verzekering. De laatste vijf jaren zijn de premies voor deze verzekering gekelderd. Daar merk je niets van met jouw huidige verzekering. Alleen met een nieuwe polis kun je van de tariefverlagingen profiteren. Een nieuwe overlijdensrisicoverzekering afsluiten en de oude polis opzeggen kan de oplossing zijn, maar let wel op wat je doet.


Een overlijdensrisicoverzekering keert het verzekerd bedrag uit als je overlijdt vóór de einddatum van de verzekering. In tegenstelling tot de uitvaartverzekering heeft de overlijdensrisicoverzekering altijd een einddatum. Bijvoorbeeld bij het bereiken van je 70e of 75e verjaardag stopt de verzekering zonder een uitkering.

Waardoor zijn de premies sterk verlaagd?

Het komt door een combinatie van factoren. Per 2013 is het provisieverbod ingegaan. Hierdoor mogen verzekeraars geen vergoeding voor de adviseur meer inbouwen in de overlijdensrisicoverzekering. De adviseur stuurt nu een losse rekening voor het adviseren en het bemiddelen naar de klant. Gemiddeld worden we steeds ouder. Hierdoor zakt de kans dat de verzekeraar moet uitkeren. Minder risico zorgt voor een lagere premie.

Sluit eerst een nieuwe overlijdensrisicoverzekering af

Bij het aanvragen van een overlijdensrisicoverzekering gaat de verzekeraar beoordelen of ze jou willen accepteren. Door bepaalde aandoeningen, ziektes en door overgewicht kun je een verhoogde kans op overlijden hebben in vergelijking met jouw leeftijdsgenoten. De verzekeraar kan jou een extra premie in rekening brengen voor de overlijdensrisicoverzekering en ze kunnen jou weigeren. Dat overkomt vooral mensen die levensbedreigende ziektes hebben gehad. Daarom moet je de oude verzekering pas opzeggen zodra zeker is dat de nieuwe verzekeraar jou accepteert.

Maak vrijblijvend een berekening

Betaal je teveel? Daar kun je alleen maar achter komen door te vergelijken. Alleen als het aantrekkelijk is, ga je op een voorstel van een verzekeraar is. Het vergelijken kan dus alleen maar voordelig zijn. Anders stap je namelijk niet over.

 


Steeds meer Nederlanders kiezen voor cremeren

Uit cijfers van de Landelijke Vereniging van Crematoria blijkt dat steeds vaker voor het cremeren wordt gekozen in plaats van het begraven. Maar liefst twee derde kiest namelijk voor cremeren. Zelfs leden van de koninklijk familie kiezen er na al voor. Deze maand is namelijk prinses Christina gecremeerd, terwijl begraven gebruikelijk was voor leden van de Koninklijke familie.

In het jaar 2000 kozen nabestaanden in 49% van de gevallen nog voor een crematie. Een begrafenis werd dus toen nog nipt het meest gekozen bij een uitvaart. De toename naar 66% wordt waarschijnlijk mede veroorzaakt doordat het cremeren gemiddeld goedkoper is. Ook het feit dat steeds minder mensen naar de kerk gaan zal hierin een rol spelen.

Een crematie was een verbod op

Bij wet was het cremeren verboden. In 1874 is de Vereeniging tot invoering der Lijkverbranding in Nederland opgericht. De doelstelling was het legaliseren van het cremeren, en met succes. In 1913 liet de vereniging de eerste crematorium bouwen. De eerste crematie was in 1914. Het bestuurslid van de vereniging was de eerste die gecremeerd werd.

Wat wil de overledene?

Partners en de kinderen weten vaak niet of ze moeten kiezen voor het begraven of het cremeren na overlijden van de partner of de ouder. Dat komt doordat het niet wordt besproken. Pas als het bijna zover is wordt het besproken. Helaas krijgen de naasten vaak niet meer de mogelijkheid om de uitvaart door te spreken vlak vóór het overlijden. Daarom krijgen nabestaanden bij een plotselinge overlijden van een naaste vaak last van gemaakte keuzes. Ze weten namelijk niet zeker of ze de juiste keuzes hebben gemaakt voor de uitvaart. Daarom is het belangrijk om dit soort zaken door te spreken.