De nabestaande betalen belasting over de uitkering uit een overlijdensrisicoverzekering. Het is vaak een onderdeel van de nalatenschap. In overleg met een adviseur is het in sommige gevallen mogelijk om te voorkomen dat de nabestaanden belasting betalen over de uitkering uit een overlijdensrisicoverzekering. De heffing bedraagt 10% voor de kinderen en de partner. Eerst wordt de vrijstelling verrekend. De vrijstelling bedraagt €680.645 (2022) voor de partner en €21.559 voor de kinderen. Bij grotere erfenissen kan een deel van de erfenis in het 20% tarief vallen.