Wie krijgt de uitkering uit een overlijdensrisicoverzekering?

In de overlijdensrisicoverzekering is vastgelegd wie de uitkering krijgt. Het kan gaan om de wettelijke erfgenamen, maar een andere begunstiging is ook mogelijk. In de polis kan een naam staan van de verkrijger van de uitkering. Een andere optie is het omschrijven van de begunstigde, zoals de echtgenoot of echtgenote. Bij verpanding ligt het nog weer anders.


Overlijdensrisicoverzekering en een ongevallenverzekering – Keren beide verzekeringen uit?

Bij overlijden kunnen er meerdere verzekeringen een bedrag uitkeren. Bij overlijden door een ongeval keren de ongevallenverzekering en de overlijdensrisicoverzekering uit. Ook als er aanvullend nog een uitvaartverzekering uitkeert, keren verzekeraars de verzekerde bedragen uit bij overlijden.


Overlijden in het buitenland – Keert de overlijdensrisicoverzekering uit?

Voor de overlijdensrisicoverzekering maakt het niet uit waar je overlijdt. Ook bij het overlijden in het buitenland keert een overlijdensrisicoverzekering uit. Ook maakt het niet uit of de verzekerde is overleden door een ongeval of door een andere oorzaak. Er kan een uitzondering gelden voor zelfdoding.


Had de overledene een overlijdensrisicoverzekering?

Na overlijden is het voor nabestaanden niet altijd duidelijk of de overledene een overlijdensrisicoverzekering had. Via het Verbond van Verzekeraars kunnen de nabestaanden levensverzekeringen opvragen die zijn afgesloten op het leven van de verzekerde. Zo wordt voorkomen dat er nog recht op een uitkering bestaat die door de nabestaanden niet wordt opgeëist. Je kunt zoeken op de website van het Verbond van Verzekeraars.


Kun je een overlijdensrisicoverzekering afkopen?

Nee, in de overlijdensrisicoverzekering bouw je geen waarde op die je uitgekeerd krijgt bij afkoop. Je kunt een overlijdensrisicoverzekering wel tussentijds beëindigen. De verzekeraar kan de overlijdensrisicoverzekering niet opzeggen.


Een uitvaartverzekering afkopen

Je kunt een uitvaartverzekering afkopen. In een uitvaartverzekering bouw je namelijk een waarde op. Je kunt de verzekeraar verzoeken om de polis af te kopen. Na het verrekenen van (hoge) kosten, keert de verzekeraar jou de resterende waarde uit. De uitvaartverzekering afkopen is meestal geen aanrader.


De overlijdensrisicoverzekering inruilen voor een nieuwe

We worden gemiddeld steeds ouder. Hierdoor is de premie van de overlijdensrisicoverzekering ook gezakt. Daarnaast is ook het verwerken van een provisie in de overlijdensrisicoverzekering niet meer toegestaan. Mogelijk is het verstandig om je huidige overlijdensrisicoverzekering in te ruilen voor een nieuwe tegen een lagere premie. Sluit wel eerst een nieuwe af voor je de oude beëindigt. De nieuwe verzekeraar kan jou namelijk weigeren in verband met je gezondheid.


Uitvaartkosten – Wat kost een koffietafel?

Bij een uitvaart is een koffietafel een standaard onderdeel. De kosten hiervoor liggen tussen de €10 en €22 per persoon. In overleg met de uitvaartverzorger kun je afspraken maken over hoe uitgebreid de koffietafel is en voor hoeveel personen de koffietafel nodig is. De kosten verschillen per uitvaartverzorger en per locatie waar de uitvaartdienst is.


Kan ik het verzekerd bedrag in een overlijdensrisicoverzekering verhogen?

Na het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering heb je niet meer de mogelijkheid om het verzekerd bedrag te verhogen. In overlijdensrisicoverzekeringen kan een index zitten waardoor het verzekerd bedrag stijgt, maar in andere gevallen kun je het verzekerd bedrag niet aanpassen.


Meerdere uitvaartverzekeringen samenvoegen tot één

Het is niet mogelijk om meerdere uitvaartverzekeringen samen te voegen tot één polis. Veel mensen hebben meerdere uitvaartverzekeringen doordat de uitvaartkosten steeds verder stijgen, maar het blijven losse verzekeringen die je normaal gesproken niet samen kunt voegen tot één.