Wie krijgt de uitkering uit een overlijdensrisicoverzekering?

In de overlijdensrisicoverzekering is vastgelegd wie de uitkering krijgt. Het kan gaan om de wettelijke erfgenamen, maar een andere begunstiging is ook mogelijk. In de polis kan een naam staan van de verkrijger van de uitkering. Een andere optie is het omschrijven van de begunstigde, zoals de echtgenoot of echtgenote. Bij verpanding ligt het nog weer anders.

Hier zijn enkele veelvoorkomende scenario's:

 1. Partner/begunstigde(n): De meest gebruikelijke situatie is dat de partner of echtgenoot als begunstigde wordt aangewezen. In geval van overlijden van de verzekerde zal de uitkering naar de partner gaan.
 2. Kinderen: Het is ook mogelijk om de kinderen als begunstigden aan te wijzen. In dit geval ontvangen de kinderen de uitkering bij het overlijden van de verzekerde.
 3. Specifieke begunstigde: Het is ook mogelijk om een specifieke persoon of meerdere personen als begunstigden aan te wijzen, los van de relatie met de verzekerde. Dit kunnen bijvoorbeeld ouders, broers, zussen of andere naaste familieleden of vrienden zijn.

Overlijdensrisicoverzekering en een ongevallenverzekering – Keren beide verzekeringen uit?

Bij overlijden kunnen er meerdere verzekeringen een bedrag uitkeren. Bij overlijden door een ongeval keren de ongevallenverzekering en de overlijdensrisicoverzekering uit. Ook als er aanvullend nog een uitvaartverzekering uitkeert, keren verzekeraars de verzekerde bedragen uit bij overlijden.

Kenmerken van een overlijdensrisicoverzekering:

 1. Doel: Een overlijdensrisicoverzekering biedt financiële bescherming aan de nabestaanden in geval van overlijden van de verzekerde. Het is bedoeld om een uitkering te verstrekken om de financiële gevolgen van het verlies van de verzekerde op te vangen.
 2. Uitkering: Bij overlijden van de verzekerde tijdens de looptijd van de verzekering, wordt er een vooraf bepaald bedrag, de uitkering, uitgekeerd aan de begunstigden die zijn aangewezen op de polis.
 3. Premie: De verzekerde betaalt premies, meestal op regelmatige basis, om de verzekering actief te houden. De premie kan worden beïnvloed door factoren zoals de leeftijd, gezondheid en het verzekerde bedrag.
 4. Verzekeringsduur: Een overlijdensrisicoverzekering heeft een bepaalde duur, zoals 10, 20 of 30 jaar. Als de verzekerde overlijdt binnen de looptijd, zal de verzekering een uitkering bieden. Als de verzekerde echter overlijdt na de looptijd, vindt er geen uitkering plaats.
 5. Verzekerde bedrag: Dit is het bedrag dat de verzekeraar zal uitkeren bij overlijden van de verzekerde. Het bedrag wordt bepaald bij het afsluiten van de verzekering en kan worden afgestemd op de individuele behoeften en financiële situatie van de verzekerde.
 6. Medische beoordeling: Afhankelijk van het verzekerde bedrag en de verzekeraar kan er een medische beoordeling plaatsvinden om de gezondheidstoestand van de verzekerde vast te stellen. Dit kan invloed hebben op de hoogte van de premie,

Kenmerken van een ongevallenverzekering:

 1. Doel: Een ongevallenverzekering biedt financiële bescherming in het geval van een ongeval of letsel als gevolg van een ongeval. Het doel is om eenmalige uitkeringen te verstrekken om de financiële gevolgen van een ongeval op te vangen.
 2. Uitkering bij letsel of overlijden: Een ongevallenverzekering voorziet in een uitkering bij letsel als gevolg van een ongeval, zoals blijvende invaliditeit, tijdelijke arbeidsongeschiktheid of medische kosten. In het geval van overlijden als gevolg van een ongeval wordt er een uitkering verstrekt aan de nabestaanden.
 3. Wereldwijde dekking: In veel gevallen biedt een ongevallenverzekering wereldwijde dekking, wat betekent dat de verzekering van kracht is ongeacht waar het ongeval plaatsvindt.
 4. Vaste uitkeringsbedragen: Bij een ongevallenverzekering worden vaste uitkeringsbedragen vastgesteld voor verschillende soorten letsel of overlijden. Deze bedragen worden bepaald bij het afsluiten van de verzekering en zijn afhankelijk van de voorwaarden van de polis.
 5. Geen medische beoordeling: In tegenstelling tot andere soorten verzekeringen zoals levens- of ziektekostenverzekeringen, vereist een ongevallenverzekering meestal geen medische beoordeling of gezondheidsvragen om een polis af te sluiten.
 6. Aanvullende dekkingsopties: Afhankelijk van de verzekeraar kunnen er aanvullende dekkingsopties beschikbaar zijn, zoals een ongevallenverzekering voor inzittenden van een voertuig of een sportongevallenverzekering die specifiek is gericht op dekking tijdens sportactiviteiten.

Overlijden in het buitenland – Keert de overlijdensrisicoverzekering uit?

Voor de overlijdensrisicoverzekering maakt het niet uit waar je overlijdt. Ook bij het overlijden in het buitenland keert een overlijdensrisicoverzekering uit. Ook maakt het niet uit of de verzekerde is overleden door een ongeval of door een andere oorzaak. Er kan een uitzondering gelden voor zelfdoding.

In veel gevallen bieden overlijdensrisicoverzekeringen wereldwijde dekking, wat betekent dat de verzekering geldig is ongeacht waar het overlijden plaatsvindt. Dit betekent dat als de verzekerde overlijdt tijdens een reis in het buitenland, de uitkering aan de begunstigden zal worden verstrekt zoals bepaald in de polis.


Had de overledene een overlijdensrisicoverzekering?

Na overlijden is het voor nabestaanden niet altijd duidelijk of de overledene een overlijdensrisicoverzekering had. Via het Verbond van Verzekeraars kunnen de nabestaanden levensverzekeringen opvragen die zijn afgesloten op het leven van de verzekerde. Zo wordt voorkomen dat er nog recht op een uitkering bestaat die door de nabestaanden niet wordt opgeëist. Je kunt zoeken op de website van het Verbond van Verzekeraars.


Kun je een overlijdensrisicoverzekering afkopen?

Nee, in de meeste gevallen kun je een overlijdensrisicoverzekering niet afkopen. Het is bedoeld als een verzekering die alleen een uitkering biedt bij overlijden en geen contante waarde opbouwt. Je kunt dus geen geld ontvangen door de verzekering af te kopen. Het is verstandig om de polisvoorwaarden en contactgegevens van je verzekeringsmaatschappij te raadplegen voor specifieke informatie over jouw polis.

De overlijdensrisicoverzekering goedkoper dan een uitvaartverzekering

Een overlijdensrisicoverzekering komt niet zeker tot uitkering en een uitvaartverzekering wel. De overlijdensrisicoverzekering stopt bijvoorbeeld na je 75e verjaardag ben de uitvaartverzekering keert ook bij na het overlijden na je 75e.


Een uitvaartverzekering afkopen

Je kunt een uitvaartverzekering afkopen. In een uitvaartverzekering bouw je namelijk een waarde op. Je kunt de verzekeraar verzoeken om de polis af te kopen. Na het verrekenen van (hoge) kosten, keert de verzekeraar jou de resterende waarde uit. De uitvaartverzekering afkopen is meestal geen aanrader.

Het bedrag kan echter lager zijn dan de totale premies die je hebt betaald. Het is belangrijk om te weten dat je dan geen dekking meer hebt voor je uitvaartkosten. Voordat je dit doet, is het verstandig om andere opties te overwegen en advies in te winnen bij je verzekeringsmaatschappij of een financieel adviseur.


De overlijdensrisicoverzekering inruilen voor een nieuwe

We worden gemiddeld steeds ouder. Hierdoor is de premie van de overlijdensrisicoverzekering ook gezakt. Daarnaast is ook het verwerken van een provisie in de overlijdensrisicoverzekering niet meer toegestaan. Mogelijk is het verstandig om je huidige overlijdensrisicoverzekering in te ruilen voor een nieuwe tegen een lagere premie. Sluit wel eerst een nieuwe af voor je de oude beëindigt. De nieuwe verzekeraar kan jou namelijk weigeren in verband met je gezondheid.


Uitvaartkosten – Wat kost een koffietafel?

Bij een uitvaart is een koffietafel een standaard onderdeel. De kosten hiervoor liggen tussen de €10 en €22 per persoon. In overleg met de uitvaartverzorger kun je afspraken maken over hoe uitgebreid de koffietafel is en voor hoeveel personen de koffietafel nodig is. De kosten verschillen per uitvaartverzorger en per locatie waar de uitvaartdienst is.


Kan ik het verzekerd bedrag in een overlijdensrisicoverzekering verhogen?

Na het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering heb je niet meer de mogelijkheid om het verzekerd bedrag te verhogen. In overlijdensrisicoverzekeringen kan een index zitten waardoor het verzekerd bedrag stijgt, maar in andere gevallen kun je het verzekerd bedrag niet aanpassen.


Meerdere uitvaartverzekeringen samenvoegen tot één

Het is niet mogelijk om meerdere uitvaartverzekeringen samen te voegen tot één polis. Veel mensen hebben meerdere uitvaartverzekeringen doordat de uitvaartkosten steeds verder stijgen, maar het blijven losse verzekeringen die je normaal gesproken niet samen kunt voegen tot één.