Uitvaartkosten – Wat kost een grafsteen?

De kosten voor een grafsteen liggen tussen de €500 en €2.750. De hoogte van de kosten hangt af van de materiaalsoort en het type steen. Daarnaast is het ook afhankelijk van de producent / leverancier. Het zijn namelijk commerciële bedrijven die de stenen leveren.


Kun je uitvaartkosten betalen met een overlijdensrisicoverzekering?

In plaats van een uitvaartverzekering kun je voor het verzekeren van de uitvaartkosten ook een overlijdensrisicoverzekering afsluiten. De overlijdensrisicoverzekering keert het verzekerd bedrag uit na overlijden van de verzekerde. Zodra de nabestaanden de rekening van de uitvaartverzorger krijgen, kan de uitkering uit de overlijdensrisicoverzekering ook al binnen zijn. De nabestaanden hoeven de uitvaartkosten dus vaak niet voor te schieten.


Afgewezen voor een uitvaartverzekering - Wat nu?

Bij het afsluiten van een uitvaartverzekering stelt de verzekeraar vragen over jouw gezondheid. Als je een verhoogde kans op overlijden hebt volgens de medisch expert van de verzekeraar, kun je geweigerd worden voor een uitvaartverzekering.


Waarom biedt de overlijdensrisicoverzekering onvoldoende dekking voor de uitvaartkosten?

De overlijdensrisicoverzekering heeft altijd een einddatum. De verzekering keert bijvoorbeeld uit bij overlijden van de verzekerde voor zijn of haar 75e verjaardag. Bij het in leven zijn op de einddatum, vervalt de verzekering zonder een uitkering. De overlijdensrisicoverzekering kun je gebruiken voor het verzekeren van de uitvaartkosten, maar aanvullend moet je wel een spaarkapitaal opbouwen.


Biedt de uitvaartverzekering voldoende dekking?

De hoogte van de uitvaartkosten hangt af van de wensen. Een begrafenis is bijvoorbeeld duurder dan een crematie. Ook het aantal mensen dat naar de uitvaart komt heeft invloed op de hoogte van de kosten. Daarom is het verstandig om een ruim bedrag te verzekeren aan uitvaartkosten.


Waar let je op bij het kiezen van een uitvaartverzekering?

De uitvaartverzekering keert het verzekerde bedrag uit bij overlijden van de verzekerde. Of de verzekering keert niet uit, maar regelt de uitvaart. Let goed op de toekomstbestendigheid van de uitvaartverzekering. Het verzekerd bedrag moet ook in de toekomst voldoende zijn voor het betalen van de uitvaartkosten. In de uitvaartverzekering zit daarom vaak een indexering verwerkt.


Verzeker de uitvaartkosten met een overlijdensrisicoverzekering en verzeker een extra bedrag

Met een overlijdensrisicoverzekering zorg je ervoor dat de achterblijvers geen financiële zorgen krijgen door jouw overlijden. Door het wegvallen van jouw inkomen lukt het de achterblijvers waarschijnlijk niet om financieel op dezelfde voet verder te leven. Je kunt een overlijdensrisicoverzekering afsluiten waarvan jouw nabestaanden de uitvaartkosten kunnen betalen en ook nog een bedrag overhouden zodat ze financieel geen zorgen hebben.


Had de overledene een uitvaartverzekering?

Voor nabestaanden is het niet altijd duidelijk of een overledene nog een uitvaartverzekering op naam heeft. Of er is een polis van een niet meer bestaande verzekeraar. Dit is te ondervangen. Nabestaanden kunnen op de website van het Verbond van Verzekeraars alle levensverzekeringen op naam van de overledene opvragen. Zo wordt voorkomen dat er uitkeringen niet worden opgeëist.


Met spaargeld de uitvaartkosten betalen

Heb je voldoende geld achter de hand voor het betalen van de uitvaartkosten? In dat geval hoef je geen overlijdensrisicoverzekering of uitvaartverzekering af te sluiten voor het betalen van de uitvaartkosten. Zorg er wel voor dat het geld beschikbaar blijft en groeit in verband met de steeds verder stijgende uitvaartkosten.


Sparen voor de uitvaartkosten

Sparen voor de uitvaartkosten in plaats van het verzekeren is geen volwaardige vervanging. Je weet namelijk niet wanneer je overlijdt. Als je relatief jong overlijdt, wil je de nabestaanden niet belasten met kosten omdat jij niet verzekerd bent. Met een overlijdensrisicoverzekering kun je het financiële risico tijdelijk oplossen. De uitvaartverzekering loopt levenslang door.