Uitvaart teksten

Overlijdensrisicoverzekering moeilijk af te sluiten voor ex-kankerpatiënten

60% van de (ex-)kankerpatiënten lukt het niet om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Hierdoor lukt het kopen van een huis vaak ook niet. Zelfs het afsluiten van een lening kan al lastig zijn. Daarom pleit de koepelorganisatie van twintig kankerpatiëntenorganisaties NFK, voor een schone lei voor ex-patiënten. Dit zou wettelijk vastgelegd moeten worden.

De NFK deed onderzoek onder 316 mensen die kanker hebben of hebben gehad. De insteek was het vaststellen of ze een overlijdensrisicoverzekering kunnen afsluiten. Bij deze patiënten was de ziekte minimaal tien jaar geleden vastgesteld. Ze hebben in het verleden een overlijdensrisicoverzekering aangevraagd. Bij 62% van de aanvragers is het niet gelukt om de overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Een kwart van de aanvragers haakte zelf af omdat de verzekeraar een sterk verhoogde premie in rekening bracht.

Ook na vijf jaar nog steeds geen overlijdensrisicoverzekering

Vijf jaar na de diagnose is een belangrijk moment in de oncologie. Na vijf jaar is de kans op terugkeer van de ziekte klein. Ook vijf jaar na het ontdekken van de ziekte lukt het de helft van de voormalige patiënten niet om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Ze worden namelijk levenslang geconfronteerd met het feit dat ze in het verleden ziek zijn geweest. De kans op overleven is tegenwoordig veel groter, maar verzekeraars gaan niet mee in deze beweging. Door de betere overlevingskansen komen er steeds meer ex-patiënten die tegen dit probleem aan lopen.

Hoelang gaan verzekeraars nog door met het straffen van mensen die in het verleden deze nare ziekte gehad hebben?


Heb je een aflossingsvrije hypotheek? Wat gebeurt er bij overlijden?

Met een aflossingsvrije hypotheek heb je lage maandlasten, maar deze hypotheekvorm heeft ook een keerzijde. Je lost niet af op de hypotheekschuld en er is geen overlijdensrisicoverzekering gekoppeld aan de hypotheek. Dus bij overlijden van één van de huiseigenaren blijft de hypotheekschuld maximaal. Met een overlijdensrisicoverzekering kun je dit ondervangen.

De meeste hypotheken afgesloten vóór 2013 bevatten een aflossingsvrij deel. Sinds 2013 wordt deze hypotheekvorm ontmoedigd, want voor nieuwe hypotheken heb je geen recht meer op hypotheekrenteaftrek met de aflossingsvrije hypotheek. Maar huiseigenaren met een hypotheek van vóór 2013 kunnen wel recht houden op hypotheekrenteaftrek.

De aflossingsvrije hypotheek omzetten naar een andere vorm?

Veel huiseigenaren hebben achteraf spijt van het kiezen voor de aflossingsvrije hypotheek. Je kunt (eventueel met een boeterente) de hypotheek oversluiten en kiezen voor een andere hypotheekvorm, maar daar kleven ook weer kosten aan. Wat je ook kunt doen is een eigen aflosplan maken en het risico van het overlijden verzekeren met een overlijdensrisicoverzekering. Een aflosplan is eenvoudig. De totale schuld in de aflossingsvrije hypotheek deel je door de periode waarin je de schuld wilt aflossen. De schuld bedraagt bijvoorbeeld €60.000 en je wilt de schuld aflossen in 20 jaren. Maandelijks moet je extra aflossen: €60.000 / 240 = €250 per maand.

Verzeker het hypotheekbedrag in een overlijdensrisicoverzekering

Met een overlijdensrisicoverzekering kun je het risico van het overlijden vóór een bepaalde datum verzekeren. Bij het in leven zijn op de einddatum vervalt de verzekering zonder het verrichten van een uitkering, maar op deze manier kun je wel voorkomen dat jouw nabestaanden worden opgezadeld met het betalen van de hypotheeklasten. Als je deze verzekering combineert met het aflossen van de aflossingsvrije hypotheek, kun je de nadelen van deze hypotheekvorm opvangen.


Bouw je zelf een aanvullend pensioen op? Denk om de overlijdensrisicoverzekering

In Nederland zijn meer dan één miljoen zzp’ers actief. Vaak hebben ze geen pensioenregeling waar ze onder vallen. Voor het opbouwen van kapitaal kunnen ze kiezen voor het in eigen beheer opbouwen van een kapitaal, maar dat is maar een deel van de oplossing. Aanvullend een overlijdensrisicoverzekering afsluiten is vaak noodzakelijk. Anders bouw je namelijk geen voorziening op voor de nabestaanden.

Ik ben zelf ook een zzp’er. Jaarlijks stort ik geld in een lijfrenteconstructie. Hierin bouw ik een kapitaal op waarmee ik op mijn pensioendatum een uitkering aan kan kopen. Maar wat als ik voortijdig overlijd? Mijn gezin kan met het opgebouwde lijfrentekapitaal geen volwaardige nabestaandenuitkering aankopen. Dit risico heb ik verzekerd met een overlijdensverzekering. Dit kost me een paar tientjes per kwartaal, maar ik laat mijn gezin wel goed verzorgd achter als ik mijn pensioendatum niet haal.

Een overlijdensrisicoverzekering is goed betaalbaar

Een bedrag van €100.000 verzekeren is goedkoop. Een 35-jarige betaalt voor een dergelijke verzekering maar €10 per maand. Als je ervoor kiest om een dalend verzekerd bedrag aan te houden, zakt de premie naar €5 per maand. In dat geval zakt het verzekerd bedrag naarmate je ouder wordt. Het bedrag wordt uitgekeerd bij overlijden vóór de einddatum. Jouw pensioendatum kun je als einddatum van de verzekering instellen.

Welk bedrag moet je verzekeren?

Je kunt het verzekerd bedrag van een overlijdensrisicoverzekering zo goed mogelijk afstemmen op het bedrag dat nodig is bij overlijden. Dit kan een verzekeringsadviseur voor je bepalen. Veel zzp’ers nemen hiervoor niet de moeite en willen advieskosten van een verzekeringsadviseur ook niet betalen. Maar het niet verzekeren van het financiële risico van het jong overlijden brengt een te groot risico met zich mee. Zorg er in ieder geval voor dat de nabestaanden een substantieel bedrag uitgekeerd krijgen. Met de uitkering uit de overlijdensrisicoverzekering kunnen jouw nabestaanden hun leven in ieder geval weer op de financiële rails krijgen. Het laatste wat je wilt is ook nog geldzorgen naast het emotionele leed.

Bovenstaande gaat natuurlijk niet alleen op voor zzp’ers zonder een pensioenregeling. Ook veel werknemers hebben geen of geen volwaardige pensioenregeling met een goede nabestaanden voorziening. Met een overlijdensrisicoverzekering kun je het goed regelen.


Spaarpotjes

Adviseurs moeten wijzen op een te dure overlijdensrisicoverzekering

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) heeft in één jaar tijd honderd klachten ontvangen van consumenten over de rol van de tussenpersoon met betrekking tot de overlijdensrisicoverzekering. De adviseurs hebben hun klanten niet gewezen op het premievoordeel bij het overstappen naar een andere overlijdensrisicoverzekering. Hierdoor hebben sommige verzekerden honderden euro’s per jaar teveel betaald. Wat is het verhaal?

Heb je een overlijdensrisicoverzekering die je hebt afgesloten vóór 2016? Grote kans dat je teveel betaalt voor deze verzekering. De verzekeraars hebben namelijk forse premieverlagingen doorgevoerd, waarvan je niet meeprofiteert met een bestaande verzekering. Je kunt meeprofiteren, maar dan moet je kiezen voor een nieuwe overlijdensrisicoverzekering.

Wat verwijt het Kifid de verzekeringsadviseurs?

Op tussenpersonen rust een zorgplicht. Dat betekent dat ze de belangen van hun klanten centraal moeten zetten. Ze moeten klanten met een autoverzekering wijzen op een te ruime dekking voor een oude auto en ze moeten klanten met een overlijdensrisicoverzekering wijzen op de bespaarmogelijkheden door het kiezen van een nieuwe verzekering. Een aantal klanten die teveel betaalden hebben met succes hun bezwaar neergelegd bij het klachteninstituut (Kifid). De klanten met een te dure verzekering kunnen recht hebben op compensatie. De adviseur die de zorgplicht verzaakte draait voor deze kosten op.

Wat kun je doen als je teveel betaalt voor een overlijdensrisicoverzekering?

Je kunt via het Kifid proberen om de teveel betaalde premie te claimen bij de verzekeringsadviseur waar de verzekering is afgesloten. Als de adviseur jou heeft gewezen op de sterk verlaagde premie, zal het verhalen van geld op de adviseur waarschijnlijk niet lukken. Stap in dat geval in ieder geval over naar een verzekering met een lagere premie.

Wacht met het opzeggen van de oude polis tot de nieuwe geaccepteerd is. Het kan namelijk gebeuren dat de nieuwe verzekeraar jou afwijst.


Spaarvarkens

Wie kan geen overlijdensrisicoverzekering afsluiten?

Bij het aanvragen van een overlijdensrisicoverzekering krijg je ook een gezondheidsverklaring om in te vullen. De verzekeraar wil namelijk inschatten of jij een verhoogde kans op overlijden hebt. Nederlanders met bepaalde ziektes kunnen hierdoor moeite hebben om een overlijdensrisicoverzekering of een uitvaartverzekering af te sluiten.

Voordat een verzekeraar jou accepteert, schat een verzekeraar eerst het risico in. Een belangrijk instrument hiervoor is de gezondheidsverklaring. Aan de hand van antwoorden op vragen schatten deskundigen het risico in. Door één antwoord of door een combinatie van antwoorden kan de verzekeraar jou afwijzen of een hogere premie rekenen. Bijvoorbeeld mensen die in het verleden kanker hebben gehad hebben moeite met het verzekeren. Maar het kan ook komen door overgewicht of psychische klachten in het verleden. Vaak is een afwijzing niet terecht.

Wat kun je doen als je bent afgewezen?

Je kunt na een afwijzing een andere verzekeraar proberen. Als je weer een afwijzing krijgt, kun je proberen om met hulp een overlijdensverzekering af te sluiten. Dat kan via de website ICZ.nl. Volgens eigen zeggen kunnen ze 97% van de afgewezen mensen alsnog helpen met het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering. Houd wel rekening met de kosten die ze rekenen. De afsluitkosten bedragen namelijk €595, maar je betaalt het alleen als het lukt om de overlijdensrisicoverzekering af te sluiten.


Belastingvrij sparen voor de uitvaartkosten

Een veel gehoord bezwaar voor mijn alternatief voor de uitvaartverzekering is dat je belasting moet betalen over spaargeld. Je rekent namelijk niet af over de waarde in de uitvaartverzekering, maar wel over jouw spaargeld. Maar dit bezwaar kan van tafel. Vanaf 2021 of 2022 hoef je namelijk geen vermogensrendementsheffing meer te betalen over spaargeld tot €440.000.

Op de homepage kun je berekenen wat de overlijdensrisicoverzekering  kost ten opzichte van de uitvaartverzekering. Deze vergelijking lijkt te kort door de bocht, omdat de overlijdensrisicoverzekering een einddatum heeft en de uitvaartverzekering niet. Maar door het opbouwen van een eigen spaarkapitaal kun je dit bezwaar wegnemen.

De vermogensrendementsheffing vervalt voor de meeste Nederlanders

Op dit moment betaal je belasting over jouw vermogen. Er geldt een vrijstelling van € 30.360 (2019), over het meerdere betaal je belasting. Het is een vrijstelling per belastingplichtige, dus partners hebben de dubbele vrijstelling. Ongeveer drie miljoen Nederlanders worden nu aangeslagen voor deze vermogensrendementsheffing,  maar de meesten in de nabije toekomst niet meer. De heffing aanpassen per 2020 gaat de Belastingdienst niet meer lukken. Het streven is nu 2021 of 2022.

Ook wel zo eerlijk

De spaarrente is bijna nul, maar je moet er wel belasting over betalen. De heffing is de afgelopen jaren al verlaagd voor de ‘kleine’ spaarders, maar nu worden veruit de meeste Nederlanders vrijgesteld.

Wil je weten of de ORV in combinatie met sparen iets voor jou is voor het bekostigen van de uitvaart? Bereken het op de homepage.


Hoe bepaal je het verzekerd bedrag van de overlijdensrisicoverzekering?

De overlijdensrisicoverzekering is een belangrijk instrument om de financiële situatie van jezelf en jouw gezin veilig te stellen. Het overlijden is namelijk ook in financieel opzicht een ingrijpende gebeurtenis. Bij het afsluiten kun je een willekeurig bedrag opgeven bij de verzekeraar, maar het is beter om een goed onderbouwd advies in te winnen bij een adviseur.

Wat moet jouw gezin uitgekeerd krijgen bij jouw overlijden? Een bedrag inschatten voor het betalen van de uitvaartkosten is nog te doen, maar het opvangen van alle financiële lasten van het gezin is een ander verhaal. Je kunt zelf wel inschatten wat de achterblijvers nodig hebben voor het aflossen van de hypotheekschuld, maar een groter bedrag kan wenselijk zijn. Een lager bedrag overigens ook. Met een te hoog verzekerd bedrag ben je oververzekerd, dat hoeft ook weer niet.

Zelfs een dalend verzekerd bedrag is mogelijk

Stel, volgens jouw adviseur moet je een bedrag van €200.000 verzekeren. Het is goed voor te stellen dat een lager verzekerd bedrag voldoende is op langere termijn. Dat komt bijvoorbeeld doordat de kinderen ouder worden of omdat het korter duurt tot je met pensioen kunt. Kort vóór jouw pensioen kan een bedrag van bijvoorbeeld €50.000 voldoende zijn. Je kunt kiezen voor een overlijdensrisicoverzekering met een dalend bedrag. Dat is ook goedkoper in de maandlasten.

Het bepalen van het verzekerd bedrag is maatwerk

Een verzekerd bedrag vaststellen voor de uitvaartkosten is relatief eenvoudig, maar de overlijdensrisicoverzekering als financieel vangnet voor het gezin vraagt om een andere benadering. Laat een adviseur jouw financiële situatie scannen en kom tot een overlijdensrisicoverzekering op maat.


Hoe kies je een andere overlijdensrisicoverzekering?

Door de sterke premiedaling van de overlijdensrisicoverzekering kan het uit om een oude verzekering op te zeggen en een nieuwe aan te vragen. Let wel goed op de volgorde. Een verkeerde volgorde kan tot gevolg hebben dat je niet meer verzekerd bent.

Een overlijdensrisicoverzekering keert het verzekerd bedrag uit bij overlijden vóór de einddatum. De afgelopen jaren hebben de verzekeraars de premies met tientallen procenten verlaagd. Dat is goed nieuws voor verzekerden, maar helaas heb je er niets aan met een overlijdensrisicoverzekering die je jaren geleden hebt afgesloten. Bij het afsluiten van deze verzekering maak je namelijk meestal vaste afspraken over de hoogte van de premie. Je profiteert met een bestaande verzekering dus niet van de premieverlagingen. Daarvoor moet je overstappen naar een nieuwe overlijdensrisicoverzekering, maar doe het met beleid.

Eerst een nieuwe overlijdensrisicoverzekering afsluiten

Gooi je oude schoenen pas weg als je nieuwe hebt. Dat geldt ook voor de overlijdensrisicoverzekering. Het gevaar is namelijk dat de nieuwe verzekeraar jouw aanvraag afwijst en je vervolgens onverzekerd bent. Dit kan je overkomen als je ziek bent of bent geweest, maar ook andere redenen kunnen verzekeraars aangrijpen om jou af te wijzen of om een verhoogde premie te rekenen. Wees dus voorzichtig met het opzeggen van de oude overlijdensrisicoverzekering. Zeg pas op nadat je een bevestiging van de nieuwe verzekeraar hebt dat je daar verzekerd bent.


De versobering van de Yarden uitvaartverzekeringen is vervelend

In juli heeft de verzekeraar Yarden 380.000 van haar klanten geïnformeerd over de versobering van hun uitvaartpolissen. Per 2020 bevriest de verzekeraar de waarde in de polis van deze klanten. Hierdoor moeten nabestaanden eventueel de volgauto, de kist of de koffie met cake zelf betalen. Of ze moeten zich bijverzekeren. Dit was een noodgreep, want de betaalbaarheid van de toekomstige uitvaarten kwam voor de verzekeraar in het geding.

Volgens minister van Financiën Wopke Hoekstra is het vervelend voor de verzekerden, maar het was noodzakelijk. Het niet versoberen van de verzekeringen zou de toekomst van de verzekeraar kunnen bedreigen. Het is in niemand z’n voordeel dat de verzekeraar op termijn omvalt. Ze hebben zich zelf in deze positie gebracht, maar nu moet er worden gezocht naar een uitweg. En dat is dus het bevriezen van de uitvaartpolissen.

Mag een verzekeraar dat zomaar doen?

Eigenlijk vreemd! Je sluit een uitvaartverzekering af waarin concrete afspraken worden gemaakt. Jij betaalt maandelijks de premie en de uitvaartverzekeraar betaalt de vastgelegde diensten na jouw overlijden. Je kunt gedurende de looptijd de maandelijkse premiebetaling niet verlagen en ook de verzekeraar moet zich aan de afspraken houden, maar er is een  ‘escape route’.  Verzekeraars kunnen namelijk gebruik maken van de en-bloc clausule. Dit geeft verzekeraars de mogelijkheid om de polisvoorwaarden in hun eigen voordeel aan te passen. Uitsluitend als het echt niet anders kan maken verzekeraars hier gebruik van.

Het is slikken of vertrekken

De verzekerden kunnen bezwaar aantekenen, maar ze kunnen het besluit niet zo maar even terug laten draaien. Tros Radar heeft wel een voorbeeld brief op de website gezet om bezwaar aan te tekenen, maar waarschijnlijk gaat het geen effect hebben.

Weer een extra reden om te gaan voor de ORV + sparen. Via deze constructie houd je de touwtjes zelf in handen.