Een overlijdensrisicoverzekering komt niet gegarandeerd tot uitkering

Mensen verbazen zich vaak over de zeer lage premie voor de overlijdensrisicoverzekering in vergelijking met de uitvaartverzekering, maar het verschil is te verklaren.

Iedereen overlijdt een keer. Je kunt 100 jaar of ouder worden, maar het kan ook al veel eerder afgelopen zijn. Bij het verzekeren ligt de onzekerheid in het wanneer. Met een uitvaartverzekering verzeker je het risico. Ongeacht hoe oud je wordt, de verzekering keert uit. De overlijdensrisicoverzekering keert ook uit bij overlijden, maar alleen als het gebeurt vóór de einddatum van de verzekering.

De overlijdensrisicoverzekering is geen volwaardige vervanging

Deze verzekering is maar een gedeeltelijke vervanging van de uitvaartverzekering. Dat komt doordat de overlijdensrisicoverzekering (ORV) een einddatum heeft van bijvoorbeeld 70 of 75 jaar (verschilt per verzekeraar). Bij het in leven zijn op de einddatum, vervalt de verzekering zonder een uitkering te verrichten. Door deze einddatum in de verzekering kan de ORV de uitvaartverzekering niet volledig vervangen.In de ORV wordt geen waarde opgebouwd

In de uitvaartverzekering wordt een waarde opgebouwd. Eigenlijk kun je de premie onderverdelen in een spaardeel en een risicodeel. Het risicodeel zorgt voor het afdekken van het risico van het op jonge leeftijd overlijden. Het spaardeel zorgt voor het opbouwen van een kapitaal om de uitvaartkosten te dragen mocht je wel oud worden. In de ORV verzeker je alleen maar het risicodeel, dus is het ook logisch dat de premie aanzienlijk lager is.

Toch kun je de ORV gebruiken voor het afdekken van de uitvaartkosten

Bij leven wil je alvast iets regelen voor de nabestaanden. Je wilt niet dat ze moeite hebben om de uitvaartkosten op te brengen. Hiervoor kun je de ORV gebruiken. Deze verzekering geeft aanzienlijk lagere maandlast in vergelijking met de uitvaartverzekering. Door het sparen van het bespaarde geld kun je een kapitaal opbouwen waarmee de nabestaanden de uitvaartlasten na jouw 70e verjaardag kunnen opvangen. Onder de streep ben je op deze manier goedkoper uit.

Wil je weten wat een ORV voor jou kost? Op de homepagina kun je een berekening gericht op jouw leeftijd maken. Helaas kun je van deze berekening geen gebruik maken als je jonger bent dan 18 jaar of ouder dan 54 jaar.


Hoe laat je jouw nabestaanden financieel achter?

Bij financieel leed door het overlijden denk je waarschijnlijk gelijk aan de uitvaartkosten, maar na de uitvaart kunnen de problemen nog veel groter zijn. De nabestaanden moeten vaak rondkomen met een inkomen minder. Mogelijk wordt het leed opgevangen door een nabestaandenpensioen, maar verdiep je goed in de financiële gevolgen van het overlijden.

Geenuitvaartverzekering.nl richt zich op het bekostigen van de uitvaart, maar ik wil je ook graag vertellen dat er meer te verzekeren risico’s zijn. Vooral met een huurhuis kan er direct al een groot probleem ontstaan. Door het overlijden valt er een inkomen weg, maar de maandelijkse huur blijft gewoon doorlopen. Er kan eventueel recht bestaan op een hogere huurtoeslag, maar dat vervangt de terugval in inkomsten natuurlijk niet. Eigenaren van een koophuis hebben vaak het geluk dat er een overlijdensrisicoverzekering gekoppeld zit aan de hypotheek.

Hoe kun je jouw nabestaanden goed verzorgd achterlaten?

Het wegvallen van een inkomen kun je deels compenseren met een overlijdensrisicoverzekering. Het exacte bedrag dat je nodig hebt is niet zo eenvoudig vast te stellen. Daarvoor zou je een afspraak moeten maken met een financieel adviseur. Bij het bepalen van het bedrag spelen namelijk veel factoren een rol.

Kiezen voor een dalende overlijdensrisicoverzekering

Voor jouw nabestaanden kun je een overlijdensrisicoverzekering afsluiten. Bij het verzekeren van financiële tekorten na het overlijden kun je kiezen voor een dalende overlijdensrisicoverzekering. Bij het overlijden op je 45e laat je financieel een groter probleem achter dan bij het overlijden op je 65e. Het voordeel van een dalende overlijdensrisicoverzekering is dat de premie een stuk lager is.

Wordt de hypotheek volledig afbetaald bij overlijden?

In veel hypotheken zit maar een gedeeltelijke aflossing van de hypotheekschuld bij overlijden verwerkt. Het maakt voor de nabestaanden een groot verschil of de hypotheek afbetaald is na jouw overlijden, of dat er nog een grote schuld blijft bestaan. Veel huiseigenaren denken dat het goed geregeld is, maar na overlijden blijkt het toch anders te zijn. Voorkom dit soort situaties door je er nu al in te verdiepen.


Kiezen voor beleggen in plaats van sparen voor de uitvaart

Bij het berekenen van het rendement op het spaarkapitaal ga ik uit van een rendement van 2,64%. Dat is het gemiddelde rendement over een langere periode gerekend. Je kunt natuurlijk ook kiezen voor beleggen in plaats van sparen. Zeker omdat de nabestaanden het geld waarschijnlijk pas nodig hebben over tientallen jaren van nu. Gemiddeld zal het een hoger rendement opleveren, maar het is niet zonder risico’s.


Je kunt tegen een negatief rendement aanlopen

In 2018 is de AEX met een verlies van 10,4% afgesloten. Maar dit was na een stijgende koers in de voorliggende zeven jaren. In 2019 is de AEX juist met meer dan 17% gestegen vanaf 1 januari. In het resterende deel van het jaar kunnen de koersen weer sterk dalen en het jaar 2019 kan toch weer negatief worden afgesloten. Het blijft beleggen met pieken en dalen. Maar je kunt ook met minder risico’s beleggen met bijvoorbeeld obligaties. Meer risico lopen kan ook door Bitcoins of andere cryptomunten. Houd er rekening mee dat je geld kunt verliezen in plaats van opbouwen.

Je weet niet wanneer je overlijdt

Je kunt 110 worden, maar het kan ook morgen al afgelopen zijn. Dat is ook iets om rekening mee te houden bij het beleggen. Bij overlijden kunnen de nabestaanden het belegde geld direct nodig hebben. Dat kan net zijn in een periode waarin jouw beleggingen in een diepe dip zitten. Iets om rekening mee te houden als je kiest voor het beleggen.

Kiezen voor een overlijdensrisicoverzekering + beleggen beperkt het risico

Op de Homepage kun je berekenen wat een overlijdensrisicoverzekering met een verzekerd bedrag van €20.000 jou gaat kosten. Kiezen voor het verzekeren in combinatie met het beleggen zorgt voor het inperken van het risico. Tot jouw 70e verjaardag krijgen de nabestaanden na jouw overlijden namelijk €20.000 uitgeleerd. Als het rendement op het belegde geld tegenvalt, zijn de gevolgen voor de nabestaanden te overzien. Immers, als je had gekozen voor een uitvaartverzekering met een verzekerd bedrag van €20.000 hadden de nabestaanden ook maar €20.000 uitgekeerd gekregen.

Je kunt dus kiezen voor beleggen in plaats van sparen, maar laat je wel goed adviseren door een expert op dat gebied. Je kunt met een goed doordachte strategie risico’s indammen en zeer grote verliezen beperken. Ook zijn er veel verschillende gradaties van risico waar je tussen kunt kiezen. Ben je er niet gerust op? Kies dan voor sparen ondanks het lage rendement. Beter een laag rendement dan interen op het vermogen.


Waarom kun je niet gewoon sparen voor jouw uitvaart?

Als je zeker wist dat je 70 jaar of ouder zou worden, had je geen uitvaartverzekering nodig. Leg iedere maand een bepaald bedrag opzij en je kunt geld bijeen sparen voor het betalen van jouw uitvaart. Helaas kun je ook veel eerder overlijden. Kiezen voor een combinatie van verzekeren en sparen is de oplossing.

Wat is de kracht van een uitvaartverzekering?

Met een uitvaartverzekering heb je het geld voor het betalen van de uitvaartkosten voor elkaar. Dit ongeacht wanneer je overlijdt. Er zijn ook uitvaartverzekeringen die geen bedrag uitkeren, maar uitkeren in diensten. Ze bieden een pakket aan diensten aan en voeren de uitvaart uit. Dit zijn zogenaamde natura uitvaartverzekeringen.

Hoeveel geld moet je sparen voor een uitvaart?

Een uitvaart kost tegenwoordig gemiddeld tussen €8.000 en €12.000. Dit bedrag zou je moeten reserveren als je ervoor kiest om de uitvaartverzekering achterwege te laten. In een periode van 20 jaar kun je een bedrag van €12.000 bij elkaar sparen door iedere maand €50 te reserveren. Hierbij heb ik het rendement op het spaargeld achterwege gelaten. Maar helaas werkt het niet zo. Je kunt namelijk ook eerder overlijden.

De oplossing – verzeker je goedkoop en spaar de rest

Rondom dit vraagstuk heb ik Geenuitvaartverzekering.nl juist opgezet. Een uitvaartverzekering is relatief duur en wordt de komende jaren ook nog steeds duurder. Over 10 jaar is een verzekerd bedrag tussen €8.000 en €12.000 namelijk niet meer voldoende, dus moet je de uitvaartverzekering weer aanpassen. Verzeker liever nu goedkoop met een verzekerd bedrag van €20.000, en reserveer het bespaarde bedrag zelf. Zo houd je zelf controle over je eigen geld. Daar heb je geen verzekeraar voor nodig.

Wil je weten wat de goedkope overlijdensrisicoverzekering jou kost? Bereken het op de Homepage. De berekening is gebaseerd op een verzekerd bedrag van €20.000, maar je kunt natuurlijk een hoger bedrag verzekeren.


Een uitvaartverzekering – Je kunt er zonder

Welkom bij mijn eerste blog op Geenuitvaartverzekering.nl. Ik houd je graag op de hoogte van nieuws rondom de overlijdensrisicoverzekering, de uitvaartverzekering en de financiële gevolgen van het overlijden. Ik ben namelijk van mening dat het anders kan.

Nederlanders zijn gewend om alles te verzekeren. Wij zijn Europees kampioen verzekeren. In geen enkel ander Europees land wordt maandelijks zoveel geld overgemaakt naar een verzekeraar. Ik ben een groot voorstander van het indammen van risico’s, maar het moet financieel wel op de meest gunstige manier. Dat geldt voor schadeverzekeringen, maar zeker ook voor levensverzekeringen.

Een uitvaartverzekering keert vaak te weinig uit

Geld beschikbaar hebben voor de nabestaanden is noodzakelijk. Na jouw overlijden is het emotionele leed groot, zorg er in ieder geval voor dat daar geen financieel leed bij komt. Ik heb meerdere uitvaarten van dichtbij mee gemaakt, maar in alle gevallen was de uitkering uit de uitvaartverzekering niet toereikend voor het betalen van de uitvaartkosten. Vaak komt het doordat de uitvaartverzekering in een ver verleden is afgesloten, afgestemd op de gemiddelde uitvaartkosten van toen.

Vertrouw op de kracht van de overlijdensrisicoverzekering

Ik heb geen uitvaartverzekering. Ook ik overlijd een keer, dus heb ik er natuurlijk wel over nagedacht. In plaats van een uitvaartverzekering heb ik een overlijdensrisicoverzekering met een ruim verzekerd bedrag. De uitkering bij mijn overlijden overtreft de uitvaartkosten, maar dat heb ik bewust zo geregeld. Op mijn 70e verjaardag vervalt mijn overlijdensrisicoverzekering zonder een uitkering te verrichten. Iedere maand leg ik een bedrag opzij, zodat mijn nabestaanden bij overlijden na mijn 70e ook de uitvaartkosten kunnen betalen. In totaal ben ik goedkoper uit dan met een uitvaartverzekering.

Bij overlijden vóór mijn 70e is er een riant bedrag beschikbaar

Door de combinatie van het verzekeren en het sparen voor de uitvaartkosten na mijn 70e, krijgen mijn nabestaanden een riant bedrag ter beschikking. Na mijn overlijden draaien mijn nabestaanden niet alleen op voor de uitvaartkosten, ze moeten ook nog een financieel gat dichten door het wegvallen van mijn inkomsten. Na mijn dood krijgen ze de uitkering uit de overlijdensrisicoverzekering (€20.000) + het gespaarde bedrag dat ik bespaard heb door het niet afsluiten van een uitvaartverzekering.

Wat verzekeraars kunnen, kun jij ook

De uitvaartverzekering is in tweeën te splitsen. De verzekeraar brengt een premie in rekening voor het afdekken van het risico en in de polis spaar je een bedrag op. Door het afsluiten van een uitvaartverzekering leg je de verantwoordelijkheid voor het ophoesten van de uitkering neer bij de verzekeraar, maar dat trucje kun je zelf ook. Alleen het risico kun je zelf niet afdekken, maar daar sluit je een goedkope overlijdensrisicoverzekering voor af. De besparing ten opzichte van een uitvaartverzekering reserveer je zelf op een speciale rekening.

Waarom €20.000 verzekeren?

Een overlijdensrisicoverzekering is een overeenkomst met een verzekeraar tot de einddatum. De verzekeraar heeft normaal gesproken niet de mogelijkheid om de premie tussentijds te verhogen. Als je nu eerst €10.000 verzekert, moet je over een aantal jaren aanvullend een tweede overlijdensrisicoverzekering afsluiten. Je kunt het beter gelijk in een keer goed doen. Mede ook omdat het verschil in premie tussen een verzekerd bedrag van €10.000 en €20.000 klein is.

Ben je nog niet overtuigd van de denkwijze van Geenuitvaartverzekering.nl? Ik nodig jou graag uit om mijn nadere uitleg te bekijken.